Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.47
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-B-17906
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Lunca Bârzeşti
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Punct   Lunca Bârzeşti
Reper   Situl a fost identificat pe trei boturi de terasă ale malului sudic al râului Dâmboviţa, între str. Lunca Bârzeşti la vest şi şos. Vitan-Bârzeşti la est, zonă care astăzi corespunde cu latura sud-estică a Parcului Natural Văcăreşti.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Data ultimei modificări a fişei   30.05.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei, Glina  

Au fost identificate locuinţe, gropi menajere, cuptoare şi gropi de provizii. S-au descoperit fragmente ceramice de vase precum şi unelte de piatră şi fusaiole.

 
Aşezare  Epoca romană şi postromană (sec. II - IV p. Chr.) Chilia - Militari  

Au fost descoperite locuinţe şi gropi menajere.

 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VI p. Chr.)    

Au fost descoperite locuinţe, gropi menajere, cuptoare menajere şi unul pentru reducerea minereului de fier.

 
Aşezare  Epoca modernă (sec. XVIII - XIX)    

Au fost identificate gropi menajere, două bordeie, o locuinţă de suprafaţă cu mai multe încăperi şi două cuptoare.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de salvare 1988-1989

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti SANDU Vasilica

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 456, poz. 182-186 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1988-1989, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=597&d=Bucure-ti-Militari-Campul-lui-Boja-1983--1992 [Publicaţie]
4. Sandu, Vasilica, Cercetări arheologice în zona Lunca-Bîrzeşti, Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, 1992, 163-195, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65024-cercetari-arheologice-in-zona-lunca-birzesti--cercetari-arheologice-in-bucuresti--4-iv-1992 [Publicaţie]
5. Ignat, Theodor, Studiu arheologic Teritoriul Administrativ al sectorului 4 Zona de Nord, 2019 [PUG]
 
 
Scroll