Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158519.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06089
Name   Situl arheologic de la Unip - Dealu Cetăţuica
County   Timiş
Commune   Sacoşu Turcesc
City/Town/Village   Unip
Place   Dealu Cetăţuica
Landmark   Situl se află la 3,2 km NV de biserica ortodoxă din Unip, la 2,57 km S-SV de biserica ortodoxă din Urseni, la 4,54 km V-SV de biserica ortodoxă din Uliuc şi la 350 m S de versantul stâng al râului Timiş.
Hydrographic landmark - name   Timiş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   grind; câmpie
Land utility   păşune pârlogită, lizieră de pădure şi pădure
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare fortificată
Description   Faptul că pe teritoriul sitului nu s-au desfăşurat activităţi antropice moderne (lucrări agricole, îndiguiri, desecări, construcţii etc.) a făcut ca acesta să rămână într-o stare de conservare foarte bună. În proporţie de 70%, arealul aşezării fortificate este acoperit actualmente de liziera de NE a Pădurii Unip, restul sitului fiind reprezentat de o păşune sălbăticită şi răvăşită sistematic de mistreţi. De asemenea, pe latura de NV a sitului, în pădure, se observă câteva gropi vechi de cel puţin 30 de ani ale unor căutători de comori (vechime dedusă după grosimea copacilor crescuţi în aceste excavaţii).
Locuirea succesivă de la sfârşitul epocii bronzului şi până în evul mediu dezvoltat a generat o ridicare antropică a terenului, acesta luând aspectul unui tell.
Notes   Cercetările arheologice de teren au descoperit un bogat material arheologic, reprezentat de fragmente ceramice din epoca bronzului, Hallstatt, Laténe şi evul mediu, precum şi din fragmente de râşniţă din tuf vulcanic şi fragmente de lupe şi zguri de fier.
State of preservation   foarte bună / 20.02.2012
Last record update   21.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  Epoca bronzului        
Aşezare fortificată  Hallstatt timpuriu Basarabi  

A fost descoperită o locuinţă cu dimensiunile de 3,3 m × 3 m, cota cea mai adâncă a acesteia fiind de -0,84 m de la nivelul de conturare. Săparea complexului a relevat faptul că acesta prezintă o umplutură formată din 4 straturi, toate convergând spre centrul locuinţei, această zonă fiind şi cea mai joasă. După înlăturarea primului strat constând într-un sol brun închis, nisipos-lutos, cu o grosime variabilă între 0,05 şi 0,7 m a fost relevat un strat bogat în materiale arheologice, constând în bucăţi de diferite mărimi de chirpici fasonate pe una dintre părţi, precum şi material ceramic aparţinând atât speciilor fine şi semifine, dar mai ales grosiere. Unele fragmente de chirpici mai păstrau urmele unor nuiele. Sub aspectul materialului special s-a evidenţiat un obiect din lut de formă conică prevăzut cu un orificiu în partea superioară, o căniţa restaurabilă care era prevăzură cu o toartă supraînălţată, buza unui vas, lucrat într-o pastă grosieră, prevăzut la interior cu un brâu pentru susţinerea unui capac şi un vas miniatural reprezentând o strachină.

 
Aşezare fortificată  Hallstatt mijlociu        
Aşezare fortificată  Hallstatt târziu        
Aşezare fortificată  Laténe        
Aşezare fortificată  Epoca medievală dezvoltată        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2019

* FERENCZ Iosif Vasile
* STAVILĂ Andrei
* FLOCA Cristian
* MICLE Dorel
Universitatea de Vest, Timișoara * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva * *
2. cercetare sistematică 2015

* FLOCA Cristian
* MICLE Dorel
* STAVILĂ Amdrei
* ARDELEAN Adrian
Universitatea de Vest, Timişoara * *
3. cercetare sistematică 2011

* BERZOVAN Alexandru
* STAVILĂ Andrei
* BEJAN Adrian
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* FLOCA Cristian
* BOLCU Lavinia
* BORLEA Oana
Universitatea de Vest, Timișoara * *
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
4. periegheză 2007

* BOLCU Lavinia
* STAVILĂ Andrei
* STANCIU Marius
* VIDRA Lucian
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* CÎNTAR Adrian
* DOROGOSTAISK Leonard

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2223, poz.51 [Ordin MCC] (site record source)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Cîntar, Adrian; Stavilă, Andrei; Bolcu, Lavinia; Borlea, Oana; Ardelean, Mircea; Horak, Petru; Timoc, Călin; Floca, Cristian; Vidra, Lucian C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Bejan, Adrian; Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Cîntar, Adrian, Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş. Punct. Dealu Cetăţuica, Cronica Cercetărilor Arheologice. Comisia Naţională de Arheologie - campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, București, 2010, 199-203 [Publicaţie]
6. Medeleţ, Florin; Bugilan, Ion, Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 9, 1987, 175 [Publicaţie]
7. Micle, Dorel, 57. Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş, Punct: Dealu Cetăţuica, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 103-104, fig. 1/a, fig. 1/b, fig. 2/a, fig. 2/b, fig. 2/c, fig. 2/d, fig. 2/e, fig. 2/f, fig. 3/a, fig. 3/b, fig. 3/c, fig. 3/d, fig. 4/a, fig. 4/b, fig. 4/c, fig. 4/d, fig. 4/d, fig. 5, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5495&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2015 [Publicaţie]
8. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, 156-165, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4805&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2011 [Publicaţie]
9. Micle, Dorel, 86. Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş, punct: "Dealu Cetăţuica", Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 414-417, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6386&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2019 [Publicaţie]
10. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4804&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2011 [Publicaţie]
11. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4806&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2011 [Publicaţie]
12. Bejan, Adrian; Cîntar, Adrian; Măruia, Liviu; Micle, Dorel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4395&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2009 [Publicaţie]
13. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Localizare geografică]
 
Site Photos

Scroll