Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.29
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-I-s-A-17886
Name   Situl arheologic de la Bucureşti - Militari - Câmpul lui Boja
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Landmark   Situl arheologic se află în vestul oraşului, în cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dâmboviţa, între aleea Lacul Morii la nord şi str. Dâmboviţei şi str. Boja la sud.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Situl arheologic are o suprafaţă de cca. 12 hectare, fiind unul dintre cele mai cercetate din Municipiul Bucureşti. A dat numele culturii de epocă post-romană Chilia-Militari. La Militari - Câmpul Boja există urme de locuire din neolitic (cultura Boian), epoca bronzului (culturile Glina şi Tei, grupul cultural Militari), prima epocă a fierului (aşezare getică), a două epoca a fierului (aşezare getică), secolele II-III p.Chr. (cultura Militari-Chilia atribuită geto-dacilor din Muntenia), secolele V-VII (cultura Ipoteşti-Cândeşti), secolele IX-X (cultura Dridu) şi secolele XVIII-XIX (evul mediu târziu şi epoca modernă.
Date of discovery   1958
Site Surface   12 ha
Last record update   06.07.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic Boian     B-I-m-A-17886.08 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / III     B-I-m-A-17886.07 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Grupul Cultural Militari  

Ceramica descoperită impune situl arheologic de la Militari - Câmpu lui Boja printre foarte puţinele din Muntenia unde a fost identificat un aspect cultural post-Glina, care acoperă o parte din perioada necunoscută dintre culturile Glina şi Tei ale epocii bronzului.

 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei     B-I-m-A-17886.06 
Aşezare  Hallstatt timpuriu    

Au fost cercetate gropi din prima epocă a fierului. S-au descoperit şi cercetat fragmente ceramice care indică vestigii din Hallstatt-ul timpuriu, pre-Basarabi.

 
Aşezare  La Tène (Sec. IV - I a. Chr.) geto-dacică  

Aşezarea getică din a doua epocă a fierului are două faze: secolele IV-III a. Chr. şi secolele II-I a. Chr. Aşezarea din prima fază a fost identificată în sectorul A, iar cea din a doua fază în sectoarele A şi C. Materialul arheologic descoperit constă în ceramică, un fragment de vas elenistic şi o fibulă de tip tracic (ultimele datate în secolele IV-III a.Chr.).

B-I-m-A-17886.05 
Aşezare  Epoca romană (Sec. II-III p. Chr.) Chilia - Militari  

Au fost descoperite locuinţe sub formă de bordeie, gropi de provizii, un atelier de prelucrare a bronzului şi gropi de cult conţinând schelete de câini.
Descoperirile de la Militari - Câmpul Boja au impus numele de Militari pentru cultura Chilia – Militari atribuită geto-dacilor din Muntenia în secolele II – III p. Chr. şi a constituind obiectivul principal al săpăturilor arheologice întreprinse începând cu anul 1958 în acest sit.
Au fost descoperite mai multe obiecte de factură romană, printre care şi un fragment de lorica squamata.

B-I-m-A-17886.04 
Aşezare  Epoca migraţiilor (Sec. V-VII) Ipoteşti - Cândeşti  

Au fost cercetate locuinţe, gropi şi cuptoare în aer liber. Construite în aceeaşi tehnică precum cele din secolul al III-lea p.Chr., locuinţele semiîngropate aveau plan rectangular, paralelogram sau pentagonal. Locuinţele din sec.VI p.Chr. aveau în interiorul lor câte unul sau chiar două cuptoare menajere. Descoperirile din prima jumătate a secolului al V-lea p. Chr. de la Militari - Câmpul Boja sunt printre puţinele din ţara noastră pentru acest secol, fiind de altfel singurule de acest fel de pe teritoriul oraşului Bucureşti.

B-I-m-A-17886.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (Sec. IX-XI) Dridu     B-I-m-A-17886.02 
Aşezare  Epoca modernă (Sec. XVIII-XIX)    

Aşezarea din această perioadă a fost identificată cu aşezarea care apare în izvoare cu numele Boja. Au fost descoperite locuinţe şi cuptoare menajere.

B-I-m-A-17886.01 
Necropolă  Epoca modernă (Sec. XVIII-XIX)    

A fost cercetate un mormânt de inhumaţie, dublu, în care au fost aşezaţi doi indivizi adulţi, denumiţi M1 (partea de S) şi M2 (partea de N), ambii au fost descoperiţi în conexiune anatomică. În zona falangelor de la mâna dreaptă a M2 s-a descoperit o monedă perforată de bronz, de mici dimensiuni (emisiune Mahmud al II-lea, 1808-1839), iar în spatele craniului, la demontare a fost găsit un ac din bronz de păr. Mormântul descoperit aparţine cimitirului satului Boja, identificat cartografic în această arie.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2016

* DIACONU Alin
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" SCHUSTER Cristian
Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti NEGRU Mircea
ENE Edmond Silviu
2. cercetare preventivă 2015

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti SCHUSTER Cristian
Muzeul Municipiului Bucureşti ENE Eduard Silviu
GAVRILĂ Elena
Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti NEGRU Mircea
3. cercetare preventivă 2012

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti SCHUSTER Cristian
Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti NEGRU Mircea
HĂLMĂGEANU Cătălin
4. cercetare sistematică 2008

Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti NEGRU Mircea
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti SCHUSTER Cristian
MORINTZ Alexandru
Muzeul Naţional de Istorie a României BĂDESCU Alexandru
5. cercetare preventivă 2007

Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti NEGRU Mircea
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti SCHUSTER Cristian
MORINTZ Alexandru
Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti BĂDESCU Alexandru
6. cercetare preventivă 2006

Muzeul Naţional de Istorie a României BĂDESCU Alexandru
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti SCHUSTER Cristian
MORINTZ Alexandru
Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti NEGRU Mircea
7. cercetare de salvare 2005

* BĂDESCU Alexandru
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti COMŞA Alexandra
MORINTZ Alexandru
SCHUSTER Cristian
SEMUC Cătălina
Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti TEODOR Silviu
Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti NEGRU Mircea
URSU Rodica
8. cercetare sistematică 2004

Muzeul Municipiului Bucureşti NEGRU Mircea
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti SCHUSTER Cristian
MORINTZ Cristian
9. cercetare sistematică 2003

Muzeul Municipiului Bucureşti NEGRU Mircea
10. cercetare sistematică 2002

Muzeul Municipiului Bucureşti NEGRU Mircea
11. cercetare sistematică 2001

Muzeul Municipiului Bucureşti NEGRU Mircea
12. cercetare sistematică 1999

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti NEGRU Mircea
13. cercetare sistematică 1998

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti NEGRU Mircea
14. cercetare sistematică 1997

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti BORONEANŢ Vasile
MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
MIU Fănica
MOCANU Eugen
NEGRU Mircea
15. cercetare sistematică 1996

Muzeul Naţional de Istorie a României HAITĂ Constantin
Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București NEGRU Mircea
16. cercetare de salvare 1994

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti NEGRU Mircea
MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe

Bibliography
1. Negru, Mircea, Cercetări arheologice în aşezarea medievală timpurie de la Bucureşti-Militari "Câmpul Boja", Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 17, 2003, 64-71, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=30626-cercetari-arheologice-in-asezarea-medievala-timpurie-de-la-bucuresti-militari-campul-boja--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--xvii-2003 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, p. 21, nr. 27, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=927 [Publicaţie] (site record source)
4. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 64-66, nr. 36, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1895 [Publicaţie]
5. Negru, Mircea, Bucureşti-Militari, 2004 [Fişă tehnică]
6. Negru, Mircea, Bucureşti-Militari, 2005 [Fişă tehnică]
7. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 449-450, poz. 99-107 [Ordin MCC] (site record source)
8. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=597 [Publicaţie] (site record source)
9. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=483 [Publicaţie] (site record source)
10. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1573 [Publicaţie] (site record source)
11. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2186 [Publicaţie]
12. Haită, Constantin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=371&d=Bucuresti-Hanul-Constantin-Voda-Militari--Campul-lui-Boja-1996 [Publicaţie]
13. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1307 [Publicaţie]
14. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3080 [Publicaţie]
15. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3609 [Publicaţie]
16. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3837 [Publicaţie]
17. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=63 [Publicaţie]
18. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4213&d=Bucuresti-Militari--Campul-Boja-2008 [Publicaţie]
19. Negru, Mircea, 2007 [Fişă de sit]
20. Negru, Mircea, Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 126-128, Pl. 1-3, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5568&d=Bucuresti-Militari--Campul-lui-Boja-2015 [Publicaţie]
21. Negru, Mircea, Militari Câmpul Boja Series, III, Settlements of 2nd - 4th centuries A.D., Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2007 [Publicaţie]
22. Negru, Mircea; Bădescu, Alexandru; Cuculea-Sandu, V, Militari Câmpul Boja Series, VI, Settlements dating from 5th to 7th centuries AD (Archaeological Excavations since 1958 up to 2005), Editura Minerva Expert, București, 2009 [Publicaţie]
23. Negru, Mircea; Schuster, Cristian; Moise, Dragoș, Militari-Câmpul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureştilor, București, 2000 [Publicaţie]
24. Negru, Mircea, Formular pentru solicitarea eliberării autorizației de cercetare arheologică preventivă, 2015 [Document de arhivă]
25. Negru, Mircea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3335&d=Bucuresti-Militari-Campul-Boja-2005 [Publicaţie]
26. Schuster, Cristian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4997&d=Bucuresti-Militari-Campul-Boja-2012 [Publicaţie]
27. Negru, Mircea et alii, Bucureşti | Punct: Câmpul Boja. Sectorul D, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5775&d=Bucuresti-Campul-Boja-Sectorul-D-2016 [Publicaţie]
28. Negru, Mircea, Protejarea patrimoniului arheologic imobil de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. Situl arheologic Militari-Cîmpul Boja, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XVIII, 2004, 41-51, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=16880-protejarea-patrimoniului-arheologic-imobil-de-pe-teritoriul-municipiului-bucuresti-situl-arheologic-militari-cimpul-boja--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--xviii-2004 [Publicaţie]
29. Turcu, Mioara, Sondajul de la Militari "Câmpul Boja", Materiale şi Cercetări Arheologice, XIV, 1980, 121-123, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1980_num_14_1_1528 [Publicaţie]
30. Zirra, Vlad; Cazimir, Gh., Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe "Cîmpul Boja" - Militari, Cercetări arheologice în Bucureşti, I, 1963, 49-76, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64950-unele-rezultate-ale-sapaturilor-arheologice-de-pe-cimpul-boja-militari--cercetari-arheologice-in-bucuresti--1-i-1963 [Publicaţie]
31. Lancuzov, V.; Turcu, Mioara, Cercetări de salvare la Militari - Câmpul lui Boja, campania 1978, Materiale şi cercetări arheologice, XIII, 1979, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1979_num_13_1_1437 [Publicaţie]
32. Turcu, Mioara, Cercetări arheologice la Militari-Cîmpul Boja, Cercetări arheologice în Bucureşti, III, 1981, 226-235, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64987-cercetari-arheologice-la-militari-cimpul-boja--cercetari-arheologice-in-bucuresti--3-iii-1981 [Publicaţie]
33. Turcu, Mioara, Descoperiri arheologice la Militari - Cîmpul Boja (Bucureşti). Secolele II-III şi VI e.n., Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, 1992, 37-56, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65014-descoperiri-arheologice-la-militari-cimpul-boja-bucuresti-secolele-ii-iii-si-vi-e-n--cercetari-arheologice-in-bucuresti--4-iv-1992 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll