Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   8167.03
Name   Situl arheologic de la Unirea - Situl nr. 1 Unirea
County   Alba
Commune   Unirea
City/Town/Village   Unirea
Place   Situl nr. 1 Unirea
Landmark   Situl se află la o distanţă de 550 m de limita actuală a localităţii Unirea, pe direcţia NV. Distanţa din partea centrală a sitului, faţă de principala cale de acces este de 250 m V până la drumul E 81 Unirea-Turda. între km 57+200-57+350 ai viitoarei autostrăzi A1: Sebeş-Turda
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare şi necropolă
Description   Situl se găseşte pe o terasă cu altitudine medie latura de SV, terasa fiind înconjurată de un pârâu, o ravenă seacă numită Valea Gorunului.
Date of discovery   2014
Site Surface   7.520 mp
State of preservation   precară / 27.01.2016
Human risk   Demolare: 4 / 27.01.2016; Agricultură intensivă: 4 / 27.01.2016
Last record update   27.01.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Locuinţă  Epoca bronzului mijlociu Wietenberg  

Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în toamna anului 2014, de-a lungul a patru săptămâni, au confirmat prezenţa potenţialului arheologic semnalat anterior, fiind identificate şi investigate exhaustiv 32 de complexe arheologice.Contextele arheologice sunt constituite din: şase locuinţe de suprafaţă, 11 gropi, 14 complexe arheologice de tip aglomerare de material arheologic, un mormânt de inhumaţie.
În comlexul Cx 2 s-a descoperit o locuinţă de suprafaţă, SP1, lungime: 5,25 m; lăţime: 1,60 m; adâncime la conturare: 0,40 m; adâncime finală: 0,60 m; descriere: formă în plan neregulată; forma pereţilor neregulată; se conturează sub forma unor pete de chirpici pe o lungime de circa 5 m; sunt observate trei pete de chirpici suprapuse de fragmente ceramice sparte pe loc; se observă două vase întregibile; locuinţa a fost afectată în mare măsură (90%) de lucrările agricole. Inventarul constă în ceramică lucrată cu mâna, ornamentată şi neornamentată, vase întregibile, fragmente ceramice grupate. Decorul acestora are impresiuni, proeminenţe. S-au găsit şi oase de animal prelucrate, neprelucrate, nearse şi fragmente disparate.


 
mormânt de înhumaţie  Epoca bronzului mijlociu sau Epoca bronzului târziu Wietenberg  

Cx 2: mormânt de înhumaţie, SP1, diametru: 1,56 m, adâncime la conturare: 0,40 m; adâncime finală: 1,05 m; descriere: formă în plan circulară; forma pereţilor tronconică; sediment de culoare negru cenuşiu cu resturi menajere (fragmente ceramice, cărbune). Groapa se conturează la nivelul solului sub formă circulară pe fundul ei am găsit resturile unui schelet uman în poziţie chircită pe partea dreaptă; orientare NE–SV, pe zona abdominală inferioară şi bazin au fost dispuse fragmente ceramice, iar în extermitatea de E un vas fragmentar; inventar: ceramică lucrată cu mâna, decorată şi atipică; vase întregibile, fragmente grupate; decor: proeminenţe; plastică: zoomorfă; chirpici fără amprente, fragmente disparate; oase umane, în conexiune anatomică, nearse; oase de animal neprelucrate, nearse, fragmente ceramice disparate.


 
Locuire  Epoca medievală timpurie    

S-au descoperit fragmente ceramice.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2014 * GROZA Horațiu Dorin
* VASILE Mihai Gabriel
* STREINU Marius
* MUNTEANU Florentin
MNIR * *
MI Turda * *

Bibliography
1. Vasile, Mihai Gabriel, 101. Unirea, comuna Unirea, judeţul Alba Autostrada Sebeș – Turda, lot 4, Sit 1, km 57+200–57+350, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 178-180 [Publicaţie] (site record source)
 
Site Photos

Scroll