Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101733.11
Name   Situl arheologic de la Căscioarele-Suharna
County   Călăraşi
Commune   Căscioarele
City/Town/Village   Căscioarele
Place   Suharna
Landmark   Situl arheologic se află în partea de est a satului Pe terasa joasă şi mijlocie a Dunării, între Chirnogi şi Căscioarele, la 2,5 km est de comuna Căscioarele,şi la 500 m vest de Şuviţa Hotarului
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Situl arheologic a fost distrus în bună parte de exploatarea carierei de nisip, de plantaţiile de viţă –de- vie şi de lucrările de terasare effectuate în anii 1988-1989.
Site Surface   1 ha
State of preservation   medie / 10.09.2009
Human risk   Afectare parţială: 3 / 10.09.2009
Ownership   privat
Last record update   07.05.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  La Tène getică      
aşezare  Epoca medievală timpurie Dridu      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. 1988

* DAMIAN Paul
* SÎRBU Valeriu
Muzeul Brăilei "Carol I" * *
Muzeul Naţional de Istorie a României * *

Bibliography
1. Șerbănescu, Done, 2008 [Fişă de sit] (site record source)
2. Sîrbu, Valeriu et alii, Aşezări din zona Căscioarele-Greaca-Pundu. Mileniile I î. Hr. – I d. Hr., Brăila, 1997, 31 - 37; 107 – 124 [Publicaţie]
3. Damian, Paul, Cronica Cercatărilor aheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=649&d=Cascioarele-Calarasi-La-Borovina-1983--1992 [Publicaţie]
4. Șerbănescu, Done, Studiu de evaluare arheologică-istorică a comunei Căscioarele, nepublicat, 2008 [Document de arhivă] (site record source)
 
 
Scroll