Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   104172.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-A-14816
Name   Situl arheologic Argedava de la Popeşti - Nucet
County   Giurgiu
Commune   Oraş Mihăileşti
City/Town/Village   Popeşti
Place   Nucet (aşezarea A)
Landmark   Situl arheologic suprapune jumătatea de nord a satului Popeşti, la nord de DJ142A (Strada Dacia), pe malul drept al râului Argeş.
Hydrographic landmark - name   Argeş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   promontoriu
Land utility   locuire; cimitir
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare civilă; aşezare militară; necropolă;
Description   Situl ocupă în întregime un promontoriu de formă triunghiulară care se desprinde din prima terasă a Argeşului şi care este orientat aproape N-S. Limita de nord a sitului este la capătul de nord (dinspre Argeş) al punctului numit de localnici "Nucet", limita de sud a sitului se află la şoseaua care leagă satul Popeşti de satul Novaci (acolo unde promontoriul se desprinde din terasă), limitele de est şi de vest sunt reprezentate de baza promontoriului.
Capătul dinspre N al sitului, mai precis punctul numit de localnici "Nucet", este partea cea mai bine păstrată şi deocamdată mai puţin periclitată pentru că este păşune; singurul pericol este ocazional şi constă în testarea ilegală a maşinilor de teren de către diverşi amatori, pentru că erodează depunerea arheologică, aflată imediat sub stratul vegetal, care în unele locuri este foarte subţire.
Notes   PUG al oraşului Mihăileşti, întocmit în 2007 şi prelungit în 2017 pentru următorii zece ani, nu menţionează existenţa acestui sit (în contradicţie chiar cu Registrul agricol al oraşului Mihăileşti, unde apare totuşi menţiunea „rezervaţie arheologică”, chiar dacă nu pe toată suprafaţă acoperită de sit, ci numai în punctul „Nucet” din partea de N a sitului). Ca urmare, primăria nu a luat nici un fel de măsuri de protejare a sitului.
Cimitirul satului contemporan distruge cu fiecare nouă groapă funerară aşezarea preistorică şi protoistorică (Argedava), precum şi resturile arheologice ale satului medieval.
Gardul cimitirului realizat din panouri prefabricate, construit fără autorizaţie, împiedică vizibilitatea asupra unei părţi din situl arheologic.
Sătenii au modificat unele părţi ale şanţurilor de apărare prin umplere, pentru a-şi prelungi loturile agricole, sau prin aplatizare, pentru a-şi uşura muncile agricole.
Casele nou construite în sat distrug depunerea arheologică din zonă: în condiţiile în care situl nu exista in PUG al orasului Mihailesti, iar în LMI este descris - aşa cum este şi perceput de localnici - ca fiind restrâns doar la punctul „Nucet” - ceea ce este complet greşit -, autorizaţiile de construcţie nu includ obligaţia săpăturii arheologice preventive.
Adiţional, introducerea canalizării şi a sistemului de gaze naturale sunt alţi factori de distrugere; totuşi afectează situl mai puţin decât primii patru factori.
Date of discovery   începutul secolului al XX-lea
Site Surface   94 ha
State of preservation   grav afectat / 17.08.2021
Natural hazards   Cutremur: 2 / 17.08.2021; Inundaţii: 3 / 17.08.2021; Alunecări de teren: 4 / 17.08.2021
Human risk   Demolare: 5 / 17.08.2021; Afectare parţială: 5 / 17.08.2021
Ownership   mixt
Last record update   14.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu (2600-2500 a.Chr.) Glina      
aşezare  Epoca contemporană (secolul al XX-lea)        
Aşezare  Epoca bronzului târziu (1550-1300 a.Chr.) Tei / IV-V  

Au fost descoperite două şi pe alocuri trei straturi din prima parte a bronzului târziu (grup Fundeni-Govora) cu două valuri de apărate aferente.

 
Aşezare  Hallstatt timpuriu (secolul al X-lea a.Chr.) Pre-Basarabi (Novaci)      
Aşezare  Hallstatt mijlociu (secolul al VIII-lea a.Chr.) Basarabi      
Aşezare  La Tène mijlociu (150 a.Chr.-4 p.Chr.) getică Inscripţia lui Acornion din Dionysopolis (G. Mihailov, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, vol. I, Sofia, 1970, nr. 13) 

Au fost descoperite cinci straturi din a două epocă a fierului / Latène (cca. 150 a. Chr. – anul 2 sau 4 p. Chr.), reprezentând locuirea identificată cu Argedava, cu trei şanţuri de apărare aferente

GR-I-s-A-14816 
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVII-XVIII)        
aşezare  Epoca bronzului (1800-1550 a.Chr) Tei / II, III      
aşezare  Epoca bronzului târziu (1300-1200 a.Chr.) Radovanu  

Au fost descoperite unul şi pe alocuri două straturi din a doua parte a bronzului târziu (de tip Radovanu) cu un val şi un şanţ de apărare aferent.

 
aşezare  Hallstatt timpuriu (secolul al IX-lea a.Chr.) 6. Pre-Basarabi de tip Popeşti      
necropolă de inhumaţie  Epoca medievală târzie XVII-XIX      
Cimitir  Epoca contemporană        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2020

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti PALINCAŞ Nona
NICOLAE Cătălin
2. cercetare preventivă 2019

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București PALINCAŞ Nona
NICOLAE Cătălin
SÂRBU Dorin
3. cercetare sistematică 2001

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti PALINCAŞ Nona
4. cercetare sistematică 1994

IAB STOIA Adriana
VULPE Alexadru
BĂJENARU Radu
MNIR SAFTA Elvira
5. cercetare sistematică

IAB PALINCAŞ Nona
VULPE Alexandru
LIPPERT Andreas

Bibliography
1. Trohani, George, Aşezarea de la Popeşti, jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991, secţiunea Pi. Raport preliminar., Cercetări Arheologice, 10, Bucureşti, 1997, 193-261 [Publicaţie]
2. Vulpe, Alexandru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=50 [Publicaţie] (site record source)
3. Stoia, Adriana, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=246 [Publicaţie] (site record source)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1237, poz. 156 [Ordin MCC] (site record source)
5. Palincaş, Nona, Popeşti - "Nucet", 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Palincaş, Nona, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 248-249, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1471 [Publicaţie] (site record source)
7. Palincaş, Nona, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 198-199, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1106 [Publicaţie] (site record source)
8. Palincaș, Nona, 109. Popeşti, oraş Mihăileşti, jud. Giurgiu, punct: "Cimitirul satului", Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 500-501, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6366&d=Popesti-Mihailesti-Giurgiu-Cimitirul-satului-2019 [Publicaţie]
9. Palincaş, Nona; Sârbu, Dorin; Ștefan, Cristian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4494&d=Popesti-Mihailesti-Giurgiu-Biserica-%84Sfanta-Treime%94-2009 [Publicaţie]
10. Vulpe, Radu, Argedava, Omagiu lui Constantin Daicoviciu la 60 de ani, Academiei Republicii Populare Române, București, 1960, 557-566 [Publicaţie]
11. Vulpe, Radu, Argedava, Studia Thracologica, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976, 69-79 [Publicaţie]
12. Vulpe, Radu, Șantierul arheologic Popești - Raport preliminar, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 6, 1-2, București, 1955, 239-264 [Publicaţie]
13. Vulpe, Radu, Şantierul arheologic Popești, Materiale și Cercetări Arheologice, 3, București, 1957, 227-246, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1957_num_3_1_1103 [Publicaţie]
14. Vulpe, Radu, Şantierul arheologic Popești, Materiale și Cercetări Arheologice, 5, Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, 339-349, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1959_num_5_1_1155 [Publicaţie]
15. Vulpe, Radu, Şantierul arheologic Popești, Materiale și Cercetări Arheologice, 7, Academiei Republicii Populare Române, București, 1961, 321-338, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1961_num_7_1_1645 [Publicaţie]
16. Vulpe, Radu, Şantierul arheologic Popești, Materiale și Cercetări Arheologice, 8, Academiei Republicii Populare Române, București, 1962, 457-461, https://www.persee.fr/issue/mcarh_0076-5147_1962_num_8_1 [Publicaţie]
17. Vulpe, Radu, Aşezări getice din Muntenia, București, 1966 [Publicaţie]
18. Palincaș, Nona, Valorificarea arheologică a probelor 14C din fortificația aparținând Bronzului târziu de la Popești (jud. Giurgiu), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 47, 3, București, 1996, 239-288 [Publicaţie]
19. Fischer, Calista, Probele 14C din valul de epoca bronzului de la Popeşti (jud. Giurgiu), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 47, 3, București, 1996, 289-295 [Publicaţie]
20. Palincaș, Nona, Scurtă prezentare a săpăturilor din sectorul Sigma al așezării de la Popești (jud. Giurgiu). Campaniile 1989 - 1993, CercArhMNIR, 10, Muzeul Național de Istorie al României, București, 1997, 173-192, 1-8 [Publicaţie]
21. Trohani, George, Așezarea de la Popești, jud. Giurgiu. Campaniile 1988 - 1991. Secțiunea Pi. Raport preliminar, CercArhMNIR, 10, București, 1997, 193-229, 1-11 [Publicaţie]
22. Vulpe, Alexandru, Săpăturile de la Popești. Prezentarea campaniilor 1988 - 1993, CercArhMNIR, 10, București, 1997, 163-171 [Publicaţie]
23. Palincaș, Nona, Archäologische Auswertung von 14C-Proben aus der spätbronzezeitlichen befestigten Siedlung von Popești (Rumänien), Archäologisches Korrespondenzblatt, 30, 2, 2000, 209-226 [Publicaţie]
24. Palincaș, Nona; Lippert, A., Ein latènezeitlicher Brunnen von Popeşti (bei Bukarest, Rumänien), Archäologie Österreichs, 14, 2, 2003, 59-63 [Publicaţie]
25. Palincaș, Nona, Zur chronologischen Stellung der kannelierten (Vor-Basarabi-) Keramik von Popeşti, Dacia NS, 2004-2005, 48-49: 55-64 [Publicaţie]
26. Preda, C.; Palincaș, Nona, A treasure of tetradrahmes from Popeşti (jud. Argeş), Dacia NS, 2004-2005, 48-49: 77-98 [Publicaţie]
27. Palincaș, Nona, A Women-Related Ritual in Early Iron Age Popeşti (9th Century BCE), Representations, Signs and Symbols. Proceedings of the Symposium on "Religion and Magic", Deva, 27-29 martie 2014, Mega, Cluj-Napoca, 2015, 247-258, https://www.researchgate.net/publication/303541788_A_Women-Related_Ritual_in_Early_Iron_Age_Popesti_9th_Century_BCE [Publicaţie]
28. Palincaș, Nona, Figurină de lut de epocă Latène cu caracter magic descoperită la Popeşti, jud. Giurgiu, Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 46, 2, 1995, 93-103 [Publicaţie]
29. Palincaș, Nona, Nouvelle interpretation chronologique des sites de Feudvar (Serbie) et de Popeşti (Roumanie) a partie des deux series de datations 14C, 14C et Archéologie: 3ème Congrès International: Lyon 6-10 Avril 1998, Société préhistorique française. Series Mémoires de la Société Préhistorique Française, Paris, 1999, 25-31, https://www.academia.edu/1189682/Nouvelle_interpr%C3%A9tation_chronologique_des_sites_de_Feudvar_Serbie_et_Popesti_Roumanie_%C3%A0_partir_de_deux_s%C3%A9ries_de_datations_14C [Publicaţie]
30. Palincaș, Nona, The archaeological site at Popeşti (Co. Giurgiu) at the crossroads between research, conservation, and public archaeology, Caietele ARA, 2, 2011, 209-215 [Publicaţie]
31. Palincaș, Nona; Iosipescu, Raluca, 2020 [Fişă de sit]
32. Palincaș, Nona, 87. Popeşti, oraş Mihăileşti, jud. Giurgiu. Punct: Cimitirul satului, Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020, București, 2021, 472-474, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6503&d=Popesti-Oras-Mihailesti-Giurgiu-Cimitirul-satului-2020 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll