Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   161062.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-A-05864
Name   Situl arheologic de la Nufăru - vatra satului
County   Tulcea
Commune   Nufăru
City/Town/Village   Nufăru
Place   vatra satului (Bufet)
Landmark   Situl arheologic este suprapus în totalitate de localitatea Nufăru.
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   cetate şi necropolă
Description   Investigaţiile arheologice desfăşurate începând din 1978 au pus în evidenţă un important centru de tip urban din secolele X-XIV, constând dintr-o fortificaţie ridicată a fundamentis de către Imperiul bizantin în ultimul sfert al secolului al X-lea, odată cu recucerirea de către acesta a regiunii Dunării de Jos, în vremea împăratului Ioan Tzimiskes, transformată în cursul secolului al XI-lea în aşezare de tip urban cu structuri de locuire şi complexe funerare înregistrate stratigrafic până la mijlocul secolului al XIII-lea. Distrusă probabil în vremea invaziei tătare, aşezarea se reface mai târziu, după cum o sugerează unele materiale ceramice şi numismatice aparţinând veacurilor XIII-XIV.
Notes   Datorită suprapunerii în totalitate a sitului arheologic de către aşezarea contemporană, colectivul de cercetare a sitului a reuşit, prin raportarea la cele peste 30 de zone de pe teritoriul satului cercetate în proporţii variabile între 1977 şi 2008, conturarea unei imagini asupra vieţuirii pre- şi protoistorice, antice şi medievale de la Nufăru.
Aşadar, în localitatea Nufăru s-au desfăşurat cercetări programate în punctele: Piatră; Râpă; Căminul cultural/Str. Bisericii; Şcoală/Str. Turnului; Dispensar/Str. Turnului; Bufet/DJ 222 C = Str. Domniţa Maria; DS 96/Str. Cetăţii; DS 67/Str. Portului; Trecere bac/Str. Arheologiei şi cercetări preventive prilejuite de investiţii publice (punctul Bloc şi pe reţeaua stradală, cu ocazia execuţiei lucrărilor investiţiilor Consiliului local Nufăru privind alimentarea cu apă şi canalizarea localităţii) şi pe diverse proprietăţi particulare (Nicolae Drăgan/Str. Bisericii; Ştefan Ene/DJ 222 C; Vasile şi Mircea Lucian Dumitrescu /Str. Arheologiei; Dumitru Ene-Strutinschi/Str. Bisericii; Aurel Halciuc/Str. Ulmului; Valentin Donciu/Str. Ulmului; Mihai Pârvu/Str. Cetăţii; Ioan Butuza/Str. Cetăţii; Enache Şinghi = punctul Trecere bac/Str. Arheologiei; Adrian Petre /Str. Portului; Ilie Rubanschi /Str. Dunării; Teodora Enache/Str. Rapsodiei; Marian Florea/Str. Lacului; Dumitru Ducica/Str. C-tin. Dobrogeanu Gherea; Oana Cristina Popa/Str. Turnului; Spiridon Ene/DJ 222 C; Daniel Paraschiv/DJ 222 C; Radu Alexandru Hanganu/Str. Eternităţii; proprietatea Ministerului Culturii şi Cultelor, Baza arheologică I/Str. Bisericii 91; Adrian Husein/Str. Bisericii 96; Luminiţa Iacob/Str. Turnului; Adrian Bădulescu/Str. Portului; Saşa Ivanov/Str. Portului).
Discoverer   Cihodaru Constantin
Date of discovery   1960
Site Surface   24, 1 ha
State of preservation   medie / 06.04.2021
Human risk   Demolare: 3 / 06.04.2021; Afectare parţială: 3 / 06.04.2021; Agricultură intensivă: 3 / 06.04.2021
Ownership   public şi privat
Last record update   06.04.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca romană (sec. II-IV)    

În ceea ce priveşte vestigiile aparţinând epocilor romană şi romano-bizantină , acestea au fost identificate, în măsuri diferite şi în asociere cu situaţii şi materiale arheologice provenind din alte epoci istorice

 
Aşezare fortificată  Epoca medievală (sec. X-XIV)    

Începând cu secolul al X-lea, când este ridicată a fundamentis cetatea de către Imperiul bizantin sub conducerea împăratului Ioan I Tzimiskes , s-a locuit intens pe toată suprafaţa promontoriului. Epoca bizantină/medievală este documentată prin elemente de fortificaţie, elemente de locuire, situate atât în interiorul aşezării fortificate, cât şi în afara acesteia, precum şi prin complexe funerare.

 
Necropolă  Epoca medievală timpurie (sec. XI-XII)       TL-I-m-A-05864.02 
aşezare fortificată  Epoca romano-bizantină (sec. IV - VI)       TL-I-m-A-05864.03 
Locuire  Eneolitic Gumelniţa  

Prin cercetările arheologice desfăşurate în intravilanul localităţii Nufăru, s-a putut stabili faptul că cele mai vechi urme de locuire cunoscute în acest moment aparţin perioadei eneolitice, fiind documentate pe promontoriul Romula, situat în dreptul bornei kilometrice fluviale 103, aproape de limita estică a satului Nufăru.

 
aşezare  Hallstatt    

Prezenţe hallstattiene au fost surprinse stratigrafic în punctul Cămin-ul cultural.

TL-I-m-A-05864.05 
Locuire  La Tène    

Al treilea moment de vieţuire se plasează în cea de-a doua epocă a fierului, fapt înregistrat în punctele Cămin-ul cultural, Bufet şi pe proprietatea Dumitrescu.

 
Locuire  La Tène (sec. IV-III a. Chr.) Geto-dacă  

Materiale ceramice izolate, fără a putea fi atribuite unui nivel sau complex, aparţinând secolelor IV-III a. Chr., au fost recuperate de pe str. Trandafirilor (din zona de sud a aşezării actuale), de pe str. Eternităţii (în apropierea limitei vestice a aşezării bizantine) şi de pe str. Bisericii, mult la sud faţă de zidul de incintă sudic.

 
necropolă  La Tène elenistica  

Pe str. Bisericii a fost reperat un mormânt de incineraţie, aparţinând epocii elenistice, fiind recuperată din pământul galben nisipos o amforă conţinând oase umane calcinate, dintre care a putut fi identificată numai treimea superioară a unui femur drept şi două metatarsiene, fără a se putea face observaţii in situ asupra complexului propriu-zis . Toate acestea sugerează existenţa în sudul aşezării, în orice caz la sud de zidul de incintă bizantin, a unei necropole aparţinând epocii fierului (pe baza materialului ceramic identificat pe străzile Bisericii, Eternităţii şi Independenţei şi a complexului funerar de incineraţie de pe str. Bisericii), corespunzând unei eventuale aşezări din sec. IV-III a. Chr., ale cărei vestigii au fost surprinse în câteva puncte din partea de nord a aşezării contemporane (punctul Bufet, proprietatea Dumitrescu).

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1997

* MĂNĂSTIREANU Sorin
* MARIN Carmen
* VIȘAN George
* STAN Alin
* GĂMUREAC Emilian
* ANDONIE Cornel
* DAMIAN Oana
IAB * *
MMN * *
U Bucureşti * *
ICEM Tulcea * *
2. cercetare sistematică 1996

* GĂMUREAC Emilian
* ROBU Adrian
* NIȚĂ Elena
* ANDONIE Cornel
* DAMIAN Oana
IAB * *
MMN * *
U Bucureşti * *
3. cercetare sistematică 1994

* OȚA Silviu
* CĂLANCEA Lăcrămioara
* DAMIAN Paul
* ANDONIE Cornel
* DAMIAN Oana
IAB * *
MMN * *
MNIR * *
U Constanţa * *
U Bucureşti * *
4. cercetare sistematică 1978

* BARASCHI Silvia
Institutul de Arheologie din Bucureşti * *
5. sondaj 1964

În 1964, arheologul Aurelian Petre efectuează o serie de sondaje în curtea şcolii, dar rezultatele lor au rămas, din păcate, nepublicate.

* PETRE Aurelian
6. periegheză 1960

Constantin Cihodaru este cel care a putut vedea resturile unei fortificaţii cu ziduri de piatră, fragmente ceramice, obiecte şi, mai ales, monedele bizantine adunate în colecţia învăţătorului Strutinschi.

* CIHODARU Constantin

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2271, poz. 286-291 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Damian, Oana, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=469&d=Nufaru-Tulcea-Bufet-1996 [Publicaţie]
4. Andonie, Corneliu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=327 [Publicaţie]
5. Baraschi, Silvia, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=815 [Publicaţie]
6. Damian, Oana, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=43 [Publicaţie]
7. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=526 [Publicaţie]
 
 
Scroll