Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   161160.04
Name   Tell-ul la Peceneaga - Valea Hogii
County   Tulcea
Commune   Peceneaga
City/Town/Village   Peceneaga
Place   Valea Hogii (Cetatea Băltina)
Landmark   Se află la 3000 m nord de localitatea Ostrov, la 140 m vest de DJ 222F, pe malul estic al Bălţii Băltina din apropierea Braţului Măcin.
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire civilă şi militară
Site Type   fortificaţie
Description   Tell-ul oval, cu diametre de 80 x 70 m, este distrus parţial de excavator, precum şi de un drum de exploatare agricolă ce îl traversează pe latura de vest.
Întreg situl se întinde pe o lungime de 2400 m, pe un promontoriu limitrof bălţii Băltina. La limita de sud situl ocupă şi o suprafaţă din partea de nord a Văii Hogei, respectiv zona debuşeului acesteia în balta Băltina. Situl reprezintă de fapt o înşiruire de urme de locuire, începând cu o aşezare elenistică la limita de nord, o întinsă aşezare romană - până pe versantul Văii Hogei, tell-ul Băltina şi o aşezare gumelniţeană localizată la sud de Tell.
Notes   Situl se întinde pe raza a două UAT-uri, respectiv Peceneaga, Cod RAN 161160.04 şi Ostrov, cod RAN 161115.02.
Trebuie specificat faptul că în zonă sunt foarte mulţi tumuli – dacă excavatorul amintit nu ar fi afectat staţiunea, tell-ul putea să fie foarte lesne confundat cu unul dintre ei. De altfel, şi unele populaţii au confundat tell-ul cu un tumul, practicând o serie de înmormântări secundare.
Date of discovery   2003
Site Surface   13545 mp
State of preservation   grav afectat / 24.05.2021
Human risk   Afectare parţială: 4 / 24.05.2021
Last record update   24.05.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  Epoca romană târzie    

În urma campaniei din 2014 au fost descoperite ţigle de epocă romană, la care se adaugă mai multe blocuri fasonate din calcar

 
Locuire  Eneolitic Gumelniţa      
Locuire  Hallstatt Babadag      
Locuire  La Tène (sec. V-II a. Chr.)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2014

* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
* MOCANU Marian
* STAN Diana
* PANAIT Valentin
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale * *

Bibliography
1. Iacob, Mihaela, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, 2015, 229-230, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5469&d=Peceneaga-Tulcea-La-Piscul-Sarat-Dealul-Cazacului-Valea-Hogii-Movila-Breazului-La-Ceardace-2014 [Publicaţie] (site record source)
2. Paraschiv, Dorel; Micu Cristian, Un nouveau tell de la culture de Gumelniţa en Dobroudja, StAntiqua, 9, Iași, 2003, 119-138 [Publicaţie]
3. Bem, Cătălin, Ostrov Cetatea Baltina/Valea Hogii, com. Ostrov, jud. Tulcea [Fişă de sit]
4. Bem, Cătălin, 2009 [Fişă de sit]
5. Jugănaru, Gabriel; Parnic, Valentin, Raport de diagnostic arheologic, 2015, 68-72 [PUG]
6. Simon, Alexandru; Simon Gabriel; Deacu, Adina Iuliana; Mican, Daniela, Actualizare Plan Urbanistic General și regulamentul local de urbanism comuna Peceneaga , județul Tulcea, vol. 1, 2013-2014, 79-80 [PUG]
 
 
Scroll