Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   60810.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CT-I-s-A-02677
Name   Situl arheologic de la Hârşova - Tell
County   Constanţa
Commune   Oraş Hârşova
City/Town/Village   Hârşova
Place   Tell
Landmark   Situl se află în zona de sud-vest a oraşului, între vestigiile cetăţii Carsium şi platforma industrială, de la malul Dunării spre nord pe strada Grădinilor, strada Gheorghe Doja, apoi pe strada Danubiu, până la Dunăre.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   terasă
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare şi necropolă
Description   Situl este o aşezare neolitică de tip tell situată pe malul Dunării.
Notes   Analiza profilelor stratigrafice a permis câteva observaţii foarte importante:
Astfel s-a putut certifica faptul că aici există numai resturi de locuire atribuibile culturii Gumelniţa. Locuirea aici pare să fi fost afectată spre vest de intervenţiile posterioare, fără a se putea obţine date ce să precizeze epoca când acestea au fost efectuate. Înclinăm să credem că mai curând acestea au fost realizate în perioada sec. XVII – XIX când tell-ul, în partea sa dinspre Dunăre, a fost puternic afectat de intervenţiile antropice, numeroase construcţii, amenajări, inclusiv căi de acces, fiind realizate. În
consecinţă credem că este posibil ca în acest sector locuirea eneolitică să se fi extins încă câţiva metri spre vest pe lăţimea străzii.
O altă observaţie semnificativă are în vedere faptul că amplitudinea stratigrafică are aici cca. 3 m. baza acesteia fiind pe roca naturală. Astfel este evident faptul că secvenţele ocupaţionale surprinse aici marchează perioada în care locuirea Boian a ocupat zona de până în apropierea stâncii, ajungând foarte probabil până la partea sa superioară. Astfel se poate explica de ce secvenţele ocupaţionale gumeniţene se suprapun direct pe stânca naturală.
În zona de vest a tell-ului se înregistrează cele două mari etape de locuire eneolitică, Boian şi Gumelniţa cu menţiunea că extensia lor stratigrafică pare să fi fost deosebită faţă de zona sa centrală.
Practic locuirea Boian a ocupat această zonă şi a produs în cele din urmă ridicarea nivelului de călcare până la un nivel ce poate fi situat la cca. 3 m sub nivelul actual de călcare.
Discoverer   Done Şerbănescu
Date of discovery   1960
Site Surface   15.000 mp
State of preservation   medie / 11.11.2009
Natural hazards   Exces de apă în sol: 3 / 01.04.2016; Alunecări de teren: 5 / 01.04.2016
Human risk   Afectare parţială: 4 / 01.04.2016; Vandalism: 5 / 01.04.2016
Ownership   public
Owner   Primăria or. Hârşova
Last record update   13.01.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Neolitic mijlociu Boian / Spanţov  

În campania anului 2014, cercetarea sedimentologică a avut în vedere analiza unor succesiuni situate în baza tell-ului, în scopul înţelegerii relaţiilor spaţiale dintre depunerile antropice şi fundamentul natural, precum şi a modului de formare al acestuia.
În acest scop, au fost analizate succesiunile stratigrafice de pe profilele a două sondaje, situate în extremitatea vestică, respectiv estică a aşezării în care au fost identificate nivelurile de podele şi de utilizare atribuite unor locuinţe incendiate şi neincendiate şi ale unor niveluri ocupaţionale exterioare, inclusiv depuneri de deşeuri menajere.
construcţiile eneolitice au fost construite direct pe un substrat leossoid, natural.
Coroborarea datelor obţinute prin intermediul carotajelor a permis observaţia că procesul de formare a tell-ului a fost declanşat pe o suprafaţă denivelată, care, cel puţin în zonele studiate (centrale şi de est), nu pare să fi fost pregătit în prealabil prin nivelare. Primele secvenţe ocupaţionale se concentrează, foarte probabil, în zona de est a tell-ului, primele structuri construite fiind amplasate pe micile denivelări naturale existente. Această locuire pot fi atribuite unei perioade ce corespunde în linii mari cu perioada de evoluţie a culturii Boian. Zona aceasta era mai joasă fiind protejată de pintenul de calcar de la vest de tell, pe care mai târziu s-a ridicat cetatea Carsium. Spre nord exista o situaţie asemănătoare cu diferenţa că aici exista un substrat leosoid.

CT-I-s-A-02677 
Tell  Eneolitic Gumelniţa / A2      
Tell  Eneolitic Cernavodă I  

importuri Cucuteni

 
Tell  Eneolitic târziu Cernavodă III      
Aşezare  Hallstatt timpuriu Babadag      
Aşezare  Epoca romană (sec.I-III) neprecizată      
Necropolă  Epoca migraţiilor (sec.V) Sântana de Mureş - Cerneahov      
Aşezare  Epoca medievală timpurie Dridu      
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec.XVI-XVIII) neprecizată      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sistematică 2017

* POPOVICI Nicolae-Dragomir
* RANDOIN B.
* ILIE A.
* HAITĂ C.
* RADU V.
* MĂRGĂRIT M.
* NIȚĂ L.
Muzeul Național de Istorie a României * *
2. cercetare sistematică 2016

* POPOVICI D. N.
* RANDOIN B.
* ILIE A.
* HAITĂ C.
* BĂLĂȘESCU A.
* RADU V.
* MĂRGĂRIT M.
* NIȚĂ L.
MINAC * *
3. cercetare sistematică 2014

* POPOVICI Dragomir Nicolae
* HAITĂ Constantin
* ILIE Ana
* RANDOIN Bernard
* HOVSEPYAN Roman Cristian
MNIR * *
4. cercetare sistematică 2012

* POPOVICI Dragomir
* RANDOIN Bernard
* ILIE Ana
* CERNEA Cătălina
* CERNĂU Ioan
* MĂRGĂRIT Monica
* NIȚĂ Loredana
* HAITĂ Constantin
* RADU Valentin
* BĂLĂȘESCU Adrian
MC Franța * *
CNMCD Târgovişte * *
MJ Ialomiţa * *
UV Târgovişte * *
MNIR * *
5. cercetare sistematică 2011

* POPOVICI Dragomir Nicolae
* HAITĂ Constantin
* RADU Victorița
* BĂLĂEȘESCU Adrian
* RANDOIN Bernard
* ILIE Ana
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte * *
Ministère de la Culture et de la Communication, France * *
Muzeul Naţional de Istorie a României * *
6. cercetare sistematică 2005

* RANDOIN Bernard
* RIALLAND Yannick
* HAŞOTTI Puiu
* VLAD Florin
* PARNIC Valentin
* PĂUN Andreea
* ILIE Ana
* ANGHELINU Mircea
* MĂRGĂRIT Monica
* NIŢĂ Loredana
* BĂLĂŞESCU Adrian
* RADU Valentin
* HAITĂ Constantin
* VASILE Gabriel
* POPOVICI Nicolae
MNIR * *
Ministere de la Culture et de la Communication-France * *
MJ Ialomiţa * *
MDJ Călăraşi * *
CNMCD Târgovişte * *
UV Târgovişte * *
7. cercetare sistematică 2002

* CIOBANU Cristian
* DUMITRAȘCU Valentin
* VASILE Sandu Gabriel
* HAITĂ Constantin
* POPOVICI Dragomir Nicolae
* RADU Valentin
* VLAD Florin
* PARNIC Valentin Aurel
* RANDOIN Bernard
* RIALLAND Yannick
* ILIE Ana
* PĂUN Andreea
* BĂLĂȘESCU Adrian
* NĂLBITORU Alexandru
CNMCD Târgovişte * *
Liceul nr. 2 Câmpulung * *
Ministere de la Culture et de la Communication, France * *
MDJ Călăraşi * *
MJ Ialomiţa * *
MNIR * *
U Bucureşti * *
8. cercetare sistematică 2001

* HAITĂ Constantin
* POPOVICI Dragomir
* RANDOIN Bernard
* RIALLAND Yannick
* VLAD Florin
* PARNIC Valentin
* NĂLBITORU Alexandru
* ILIE Ana
* PĂUN Andreea
* RADU Valentin
* BĂLĂŞESCU Adrian
MNIR * *
MCC Franţa * *
MJ Ialomiţa * *
MDJ Călăraşi * *
CNMCD Târgovişte * *
Liceul nr. 2 Câmpulung * *
9. cercetare sistematică 2000

* POPOVICI Dragomir
* RANDOIN Bernard
* VOINEA Valentina
* VLAD Florin
* PARNIC Valentin
* BĂLĂŞESCU Adrian
* HAITĂ Constantin
* MOISE Dragoş
* RADU Valentin
MNIR * *
MINAC * *
MJ Ialomiţa * *
MDJ Călăraşi * *

Bibliography
1. Popovici, Dragomir, Hârşova - tell, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
2. Popovici, Dragomir, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 98-99, 82, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1280 [Publicaţie] (site record source)
3. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 43-44, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=943 [Publicaţie] (site record source)
4. Popovici, Dragomir, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 141-143, 90, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1968 [Publicaţie] (site record source)
5. Popovici, Dragomir, Hârşova - Hârşova tell, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, 955, 268 [Ordin MCC] (site record source)
7. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1387 [Publicaţie] (site record source)
8. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1620 [Publicaţie] (site record source)
9. Radu, Valentin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1280 [Publicaţie] (site record source)
10. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1176 [Publicaţie] (site record source)
11. Bălăşescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1969 [Publicaţie] (site record source)
12. Radu, Valentin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1970 [Publicaţie] (site record source)
13. Haită, Constantin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1971 [Publicaţie] (site record source)
14. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2238 [Publicaţie] (site record source)
15. Popovici, Dragomir, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3138 [Publicaţie] (site record source)
16. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3391 [Publicaţie] (site record source)
17. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3670 [Publicaţie] (site record source)
18. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3671 [Publicaţie] (site record source)
19. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3669 [Publicaţie] (site record source)
20. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3892 [Publicaţie] (site record source)
21. Haşotti, Puiu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=137 [Publicaţie] (site record source)
22. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=390 [Publicaţie] (site record source)
23. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=225 [Publicaţie] (site record source)
24. Comşa, Eugen, Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei, Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 21 [Publicaţie] (site record source)
25. Popovici, Dragomir et all, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4531&d=Harsova-Constanta-Tell-2010 [Publicaţie]
26. Popovici, Dragomir et all, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4532&d=Harsova-Constanta-Tell-2010 [Publicaţie]
27. Haită, Constantin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6033&d=Harsova-Constanta-Tell-2011 [Publicaţie]
28. Popovici, D., Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 75-76, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5370&d=Harsova-Constanta-Harsova-tell-2014 [Publicaţie]
29. Dragomir Nicolae Popovici, 23. Hârșova. str. Fundătura Dunării nr. 8, jud. Constanța - Hârșova tell, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, 43-45 și 46-47 [Publicaţie]
30. Haită, Constantin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4723&d=Harsova-Constanta-Tell-2011 [Publicaţie]
31. Popovici, Dragomir Nicolae, Punct: Tell, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5075&d=Harsova-Constanta-Tell-2012 [Publicaţie]
32. Popovici, Dragomir et all, Hârşova | Judeţ: Constanţa | Punct: Tell | Anul: 2015, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5488&d=Harsova-Constanta-Tell-2015 [Publicaţie]
33. Popovici, Dragomir, Randoin, Bernard, Hârşova | Judeţ: Constanţa | Punct: Tell | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5737&d=Harsova-Constanta-Tell-2016 [Publicaţie]
34. Popovici, Dragomir et all, Hârşova | Judeţ: Constanţa | Punct: Tell | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6030&d=Harsova-Constanta-Tell-2017 [Publicaţie]
35. Popovici, Dragomir et all, Hârşova | Comuna: Constanţa | Judeţ: Constanţa | Punct: Tell | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6031&d=Harsova-Constanta-Constanta-Tell-2017 [Publicaţie]
36. Popovici, Dragomir et all, Hârşova | Judeţ: Constanţa | Punct: Tell | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6032&d=Harsova-Constanta-Tell-2017 [Publicaţie]
37. Popovici, Dragomir et all, Hârşova | Judeţ: Constanţa | Punct: Tell | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6045&d=Harsova-Constanta-Tell-2017 [Publicaţie]
38. Popovici, Dragomir et all, Hîrşova | Comuna: Hârşova | Judeţ: Constanţa | Punct: Tell | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5952&d=Hirsova-Harsova-Constanta-Tell-2017 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll