Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   63063.07
Name   Termele romane şi necropolele de la Capidava - sector X
County   Constanţa
Commune   Topalu
City/Town/Village   Capidava
Place   Sector X -Terme şi Necropole
Landmark   Edificiul termal şi necropolele sunt situate la cca 300 m est de intrarea în Cetate.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   deal
Site Class   construcţie
Site Type   terme
Description   În anii 1970-1990 au fost executate cercetări pe platoul B unde au fost identificate elemente ale necropolei romano-bizantine şi bizantine, cât şi termele cetăţii Capidava. Pe platoul A nu au fost întreprinse cercetări sistematice, însă au fost sesizate ziduri de piatra la suprafaţa terenului şi au fost găsite fragmente ceramice. Primele săpături la necropolele (sectorul X) au fost făcute în marginea de NV a ansamblului, de către Gloria Ceacalopol în 1958-59; în două secţiuni largi de 2 m orientate NE-SV, practicate în grădina locuitorului Gheorghe Petcu (astăzi proprietăţile) care tăiau primul val al cetăţii romane târzii au fost identificate mai multe morminte medio-bizantine, un mormânt roman-târziu, precum şi un mormânt colectiv medio-bizantin, reprezentând probabil înmormântarea, precipitată a unui grup străin de comunitatea locală, căzut în lupte în faţa cetăţii. Săpăturile au fost reluate (Valeriu Georgescu) în 1975 cu prilejul construirii şoselei judeţene Cernavodă-Saraiu, modernizate, care străbătea aria necropolei, afectând foarte multe morminte.
Într-o fază iniţială săpăturile au avut caracter de salvare, neputându-se folosi nici un plan topografic de situaţie, nici trasee de săpătură metodice; mulţi tumuli decapitaţi de constructori a trebuit să fie deschişi în suprafaţă. Termenul de necropolă cuprinde de fapt patru structuri funerare de ansamblu distincte: o necropolă tumulară hallstattiană (Babadag III); o necropolă tumulară romană care suprapune aria celei hallstattiene şi în câteva cazuri îi refoloseşte tumulii; o necropolă plană, creştină, romană târzie şi romano-bizantină; o necropolă plană creştină medio-bizantină. În colţul de V al necropolei fuseseră construite, anterior extinderii înmormântărilor, termele castrului roman. Planul topografic de situaţie a fost ridicat în anul 1979 de Valerian Bărbuţă şi nu a cuprins şi aria termelor. S-au săpat 10 tumuli, dintre care numai ultimii 5 în sistemul profilelor axiale, precum şi un mare număr de morminte plane. Săpăturile au fost întrerupte între anii 1983 şi 1992 când eforturile s-au concentrat asupra termelor romane; în 1993-1997 s-a săpat tumulul 15. Începând din 1997 aria necropolei şi termelor nu a mai constituit obiect de cercetare (cu excepţia campaniei 2005, când un colectiv al Muzeului de Arheologie Callatis din Mangalia a efectuat săpături în extremitatea de N şi NV a termelor). Este necesar să se iniţieze măsuri de conservarea-restaurarea termelor şi de protejare a ariei necropolei, deoarece există tendinţa ocupării acestei arii cu construcţii de locuinţe, cât şi intenţii de valorificare a terenului în alte proiecte ale primăriei locale din Topalu.
Last record update   14.10.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Terme  Epoca romană    

Termele prezintă cel puţin trei faze constructive, fiecare cu numeroase etape locale; se păstrează într-o stare de degradare avansată şi după modul de dispunere a unor dărâmături, pare că ultima distrugere s-a datorat unui cutremur (ipoteză R. Florescu). După dezafectarea lor ca terme, o parte a zidăriilor vechi a fost folosită în cadrul altui edificiu comportând un portic, edificiul B parţial nesăpat. De asemenea, bazinul de apă rece – frigidarium – era alimentat cu apă din exterior; această alimentare era probabil legată de un apeduct ce alimenta şi castrul.

 
Necropolă tumulară  Hallstatt Babadag / III      
Necropolă tumulară  Epoca romană    

Necropola tumulară romană suprapune aria celei hallstattiene şi în câteva cazuri refoloseşte tumulii.

 
Necropoă plană  Epoca romano-bizantină    

Necropolă creştină

 
Necropoă plană  Epoca bizantină (sec. X-XI)    

În cursul sec. X-XI spaţiul este refolosit, de data aceasta ca necropolă a locuitorilor din cetatea bizantină.

 
Locuire  Epoca romană (sec. I-II p. Chr.)        
Locuire  Epoca romană târzie (sec. III-IV)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2019

Sectorul X (extra muros)

* STOIA Adrian
* KELEMEN Beatrice
* URDUZIA Claudia
* PINTER Zeno Karl
* DOBRINESCU Cătălin
Muzeul de Istorie Naţională si Arheologie Constanţa * *
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu * *
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu * *
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca * *
Complexul Național Muzeal Astra * *
2. cercetare sistematică 2018

* KELEMEN Beatrice
* URDUZIA Claudia
* PINTER Zeno Karl
* DOBRINESCU Cătălin
* STOIA Adrian
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa * *
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu * *
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu * *
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
3. cercetare preventivă 2015

* OPRIȘ Ioan
U Bucureşti * *
4. cercetare sistematică 2014

* KELEMEN Beatrice
* URDUZIA Claudia
* PINTER Zeno - Karl
* DOBRINESCU Cătălin
Muzeul de Istorie Naţională si Arheologie Constanţa * *
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu * *
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu * *
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca * *
5. cercetare sistematică 2011

* HERLEA Simona Maria
* DOBRINESCU Cătălin
*    
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța * *
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu * *
6. cercetare sistematică 2010

* HERLEA Maria
* FLOCA Ana-Maria
* SPERIATU Vicentiu
* BĂDULESCU Theodor
* PASCU Cătălin
* PAȘCA Mihaela
* DOBRINESCU Cătălin
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța * *
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu * *
7. cercetare sistematică 2009

* COSTIN Miron
* DOBRINESCU Cătălin
* POTÂRNICHE Tiberiu
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța * *
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu * *
8. cercetare sistematică 2008

* HEROIU Andrei
* GEORGESCU Ștefan
* DOBRINESCU Cătălin
* POTÂRNICHE Tiberiu
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța * *
Universitatea Ovidius din Constanta * *
9. cercetare sistematică 2007

* DOBRINESCU Cătălin
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța * *
10. cercetare sistematică 2005

Cercetări în sectorul terme

* CONSTANTIN Robert
* ALEXANDRU Nicolae
* ALEXIU Alexandru
Muzeul de Istorie si Arheologie Callatis Mangalia * *
11. cercetare sistematică

* PINTER Zeno - Karl
* URDUZIA Claudia
* DOBRINESCU Ionuț Cătălin
* POTÂRNICHE Tiberiu
* RAȚIU Alexandru-Mircea
* OPRIȘ Ioan Carol
* SION Anișoara
U Bucureşti * *
MNIR * *
MINAC * *
M Brukenthal * *

Bibliography
1. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3345 [Publicaţie]
2. Dobrinescu, Cătălin, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4515 [Publicaţie]
3. Opriș, Ioan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 47-49, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5312&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2014 [Publicaţie]
4. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - proiect de cercetare arheologică preventivă, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 131-133, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5572&d=Capidava-Topalu-Constanta-CAPIDAVA-2015--PROIECT-DE-CERCETARE-ARHEOLOGICA-PREVENTIVA-2015 [Publicaţie]
5. Dobrinescu, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 228-229 [Publicaţie]
6. Dobrinescu, Cătălin, 81. Topalu, jud. Constanța, punct: "Cetatea Capidava", Cronica cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 372-391 [Publicaţie]
 
Site Photos

>
ilustratie-sector-x-necropola-cca-2020
021-5129
00-ilustratie-conservare-primara
01-ilustratie-sector-I
02-ilustratie-sector-III
03-sectorul-de-est
04-ilustratie-sector-VII
05-ilustratie-sector-VIII
06-ilustratie-sector-X
Scroll