Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   90397.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   HD-I-s-A-03190
Name   Situl arheologic de la Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia
County   Hunedoara
Commune   Orăştioara De Sus
City/Town/Village   Grădiştea De Munte
Place   Sarmizegetusa Regia (Grădiştea Muncelului, Dealul Grădiştii)
Landmark   Situl se află la 1 km dreapta după al patrulea pod pe Valea Albă, pe culmea şi versantul sudic al Dealului Grădiştii, 9 km sud de biserica din Grădiştea de Munte, între Valea Godeanului şi Valea Albă, 42 km în amonte pe Apa Oraşului, afluent al Mureşului.
Hydrographic landmark - name   Orăştie
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   munte
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Capitala regatului dac se prezintă sub forma unui complex de construcţii dispuse pe mai mulţi munţi. Incinta a fost construită în tehnica "opus Dacicum" şi a fost refăcută de romani. Aşezarea civilă grupează o serie de terase locuite, amenajate pentru construcţii gospodăreşti sau ateliere meşteşugăreşti. Există şi un complex sacru format din mai multe sanctuare de epocă dacică. Ansamblul de construcţii civile este constituit din ateliere de prelucrare a metalului, ceramicii, locuinţe şi cisterne.
Date of discovery   1923
Site Surface   50.000 mp
State of preservation   medie / 24.06.2009
Ownership   stat
Owner   statul român prin Ocolul silvic Grădişte-Orăştie
Last record update   21.01.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
cetate  La Tène târziu (sec. I a. Chr - II p. Chr) geto-dacică  

 
HD-I-m-A-03190.05 
Aşezare  La Tène dacică  

 
HD-I-m-A-03190.04 
Sanctuar  La Tène dacică  

 
HD-I-m-A-03190.03 
hambar  Epoca romană    

 
HD-I-m-A-03190.02 
Aşezare  Epoca romană    

 
HD-I-m-A-03190.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2019 * CIOATĂ Daniel
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* MATEESCU Răzvan
* FLOREA Gelu
* MATEESCU-SUCIU Liliana
* MUSTAȚĂ Sillvia
* VASILACHE Ştefan
* MÎNDRUŢĂU Marius
* ENE Edmond
* DICHEL Oana
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva * *
Muzeul Judeţean Mureş * *
2. cercetare sistematică 2018 * CIOATĂ Daniel
* BODÓ Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* MATEESCU Răzvan
* FLOREA Gelu
* MATEESCU-SUCIU Liliana
* HENŢ Alin
* VASILACHE Ştefan
* MÎNDRUŢĂU Marius
* ANDREICA Gabriel
* EDMOND Nogy
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva * *
Muzeul Judeţean Mureş * *
3. cercetare sistematică 2017 * BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* MATEESCU Răzvan
* FLOREA Gelu
* MATEESCU Liliana
* HENȚ Alin
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva * *
Muzeul Judeţean Mureş * *
4. cercetare sistematică 2016 * FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PAUL Pupeză
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* MATEESCU Răzvan
* HENȚ Alin
* CIOATĂ Daniel
Muzeul Judeţean Mureș * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane, Deva * *
UBB Cluj * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
5. cercetare sistematică 2014 * BODÓ Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* GHEORGHIU Gabriela
* IAROSLAVSCHI Eugen
* MATEESCU Răzvan
* PUPEZĂ Luca Paul
* SUCIU Liliana
* FLOREA Gelu
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
6. cercetare sistematică 2013 Cercetările arheologice de la Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia din anul 2013 s-au desfăşurat în două puncte, primul situat pe terasa a IV-a, în interiorul fortifi caţiei, al doilea în exteriorul fortifi caţiei, în apropierea porţii de sud. * FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
* MATEESCU Răzvan
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoc * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva Dacice şi Romane, Deva * *
7. cercetare sistematică 2012 Anul 2012 a fost primul din desfăşurarea Programului Multianual de Cercetări în Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, fi nanţat de Ministerul Culturii şi implementat de MNIT. Obiectivul general al acestui proiect, care se va desfăşura pe durata a 4 ani consecutivi, este intensifi carea cercetărilor arheologice (săpături şi investigaţii pluridisciplinare) pentru îmbogăţirea şi rafi narea informaţiei ştiinţifi ce privind monumentele şi arheologia siturilor din Munţii Orăştiei. Sunt vizate Sarmizegetusa Regia, Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru şi Luncani-Piatra Roşie. * FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* MATEESCU Răzvan
* BODO Cristina
* CRISTESCU Cătălin
MCDR Deva * *
UBB Cluj * *
MNIT * *
8. cercetare sistematică 2011 * FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PUPEZĂ Paul
* MATEESCU Răzvan
* BODO Cristina
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
9. cercetare sistematică 2005 * GLODARIU Ioan
* IAROSLAVSCHI Eugen
* PESCARU Adriana
* FLOREA Gelu
* GHEORGHIU Gabriela
* SUCIU Liliana
* BODO Cristina
* STĂNESCU Florin
* MÂRZA Ioan
* CRIŞAN Radu
* SIMA Darius
* MATEESCU Răzvan
* TOMAN Corina
* PUPEZĂ Paul
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
10. cercetare sistematică 2004 * GLODARIU Ioan
* IAROSLAVSCHI Eugen
* PESCARU Adriana
* FLOREA Gelu
* GHEORGHIU Gabriela
* SUCIU Liliana
* BODO Cristina
* STĂNESCU Florin
* MÂRZA Ioan
* CRIŞAN Radu
* SIMA Darius
* MATEESCU Răzvan
* TOMAN Corina
* PUPEZĂ Paul
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
11. cercetare sistematică 2002 * CIOATĂ Daniel
* FLOREA Gelu
* GLODARIU Ioan
* MATEESCU Răzvan
* SIMA Darius
* SACALÂŞ Mariana
* SUCIU Liliana
* TOMA Corina - Florica
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* CRIȘAN Radu
* PESCARU Adriana
* BODÓ Cristina
MCDR Deva * *
MNIT * *
UBB Cluj * *
12. cercetare sistematică 2001 * IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* FLOREA Gelu
* GLODARIU Ioan
* SUCIU Liliana
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
13. cercetare sistematică 2000 * IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* FLOREA Gelu
* GLODARIU Ioan
* SUCIU Liliana
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
14. cercetare sistematică 1999 * GLODARIU Ioan
* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *
15. cercetare sistematică 1997 * SUCIU Liliana
* SIMA Darius
UBB ClujFLOREA Gelu
GLODARIU Ioan
MNITGHEORGHIU Gabriela
IAROSLAVSCHI Eugen
MCDR DevaPESCARU Adriana
16. cercetare sistematică 1996 * FLOREA Gabriel
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* GLODARIU Ioan
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca * *
17. cercetare sistematică 1994 * FLOREA Gelu
* GLODARIU Ioan
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
MNIT * *
UBB Cluj * *
18. cercetare sistematică 1924 * FLOREA Gelu
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* GLODARIU Ioan
* CRIŞAN Radu
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
* SUCIU Liliana
* SIMA Darius
* MATEESCU Răzvan
* TOMANI Corina
* CIOATĂ Daniela
* SACALÂŞ Mariana
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *

Bibliography
1. Glodariu, Ion, Addenda aux „Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăştie“, ActaMN, 32/1, 1995, 103-118 [Publicaţie]
2. Glodariu, Ion; Iaroslavschi, E., Sarmizegetusa Regia - capitala Daciei preromane, Deva, 1996 [Publicaţie]
3. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1961 [Publicaţie] (site record source)
4. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1962 [Publicaţie] (site record source)
5. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=926 [Publicaţie] (site record source)
6. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=87 [Publicaţie] (site record source)
7. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=254 [Publicaţie] (site record source)
8. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2235 [Publicaţie] (site record source)
9. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3388 [Publicaţie] (site record source)
10. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3665 [Publicaţie] (site record source)
11. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3135 [Publicaţie] (site record source)
12. Daicoviciu, Hadrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=730 [Publicaţie] (site record source)
13. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=417&d=Gradistea-de-Munte-Gradistea-Muncelului-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-1996 [Publicaţie] (site record source)
14. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=550 [Publicaţie] (site record source)
15. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1691 [Publicaţie] (site record source)
16. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1368-1369, 72-77 [Ordin MCC] (site record source)
17. Glodariu, Ion, Grădiştea de Munte [Sarmizegetusa Regia], 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
18. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 149-150, 108, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1383 [Publicaţie] (site record source)
19. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 94-95, 77, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1121 [Publicaţie] (site record source)
20. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 133-136, 86, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1961 [Publicaţie] (site record source)
21. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
22. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
23. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4242&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-Piciorul-Muncelului-2008 [Publicaţie]
24. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2008, 83 [Publicaţie]
25. Institutul Național al Patrimoniului, Proiect AFCN 360 - tur virtual, 2012, http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/cetatea-dacica-de-la-sarmizegetusa-regia-jud-hunedoara [site web]
26. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4307&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-Piciorul-Muncelului-2009 [Publicaţie]
27. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4530&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2010 [Publicaţie]
28. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4722&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2011 [Publicaţie]
29. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 126-127, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5325&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Poarta-de-Sud-2014 [Publicaţie]
30. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 63-65 [Publicaţie]
31. Florea, Gelu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 144-150 [Publicaţie]
32. Glodariu, Ioan, Cronica Cercatărilor aheologice din România. Campania 2007, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3890&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2007 [Publicaţie]
33. Florea, Gelu et all, Grădiştea de Munte | Comuna: Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5213&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-2013 [Publicaţie]
34. Bodó, Cristina; Florea, Cătălin; Florea, Gelu; Gheorghiu, Gabriela, Iaroslavschi, Eugen; Mateescu, Răzvan; Pupeză, Luca Paul; Suciu, Liliana, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5064&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-2012 [Publicaţie]
35. Florea, Gelu et all, Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5714&d=Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte--Sarmizegetusa-Regia-2016 [Publicaţie]
36. Florea, Gelu et all, Grădiştea de Munte | Comuna: Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6058&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte--Sarmizegetusa-Regia-2017 [Publicaţie]
37. Piso, Ioan et all, Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Forum Novum | Anul: 2004, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3217&d=Sarmizegetusa-Hunedoara-Forum-Novum-2004 [Publicaţie]
38. Florea, Gelu et all, Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Grădiştea de Munte | Anul: 2015, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5513&d=Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Gradistea-de-Munte-2015 [Publicaţie]
 
Site Photos