Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23064
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1154  Number of records per page:
Previous pages 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
94410.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 2
Situl arheologic hallstatian de la Platoneşti - Platoul Hagieni. Situl se află la 1 km sud-est de sat, pe terasa de la sud de râul Ialomiţa, pe Platoul Hagieni.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Ialomiţa   Platoneşti, com. Platoneşti   Aşezare, necropola   Hallstatt / secolul al X-lea a. Chr.-secolul XI a. Chr., sec. IV-III a. Chr   25.03.2022 (actualizată)   Map*  
156446.11 Movila tumulară de la Comloşu Mare - M 6. Situl se află la cca 2,56 km N-NV de Primăria comunei Comloşu Mare, la cca 2,7 km E de DN 59C Comloşu Mare - Teremia Mare şi la cca 4,1 km SV de biserica catolică din Vizejdia, la 150 m V de pârâul Galaţca.   descoperire funerară   tumul   Timiş   Comloşu Mare, com. Comloşu Mare   Tumul   Necunoscută   24.03.2022 (creată)   Map*  
156446.05 Movila tumulară de la Comloşu Mare - Hunca Neţii. Movila se situează la circa 2 km NE de Comloşu Mare.   descoperire funerară   tumul   Timiş   Comloşu Mare, com. Comloşu Mare   Tumul   Necunoscută   24.03.2022 (actualizată)   Map  
156446.04 Movila tumulară de la Comloşu Mare - Hunca lui Şofron. Movila este amplasată la circa 2 km NV de Comloşu Mare. nord de Lunga   descoperire funerară   tumul   Timiş   Comloşu Mare, com. Comloşu Mare   Tumul, Mormânt de inhumaţie   Necunoscută, Epoca migraţiilor   24.03.2022 (actualizată)   Map  
68351.06
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Odobeşti - Şorlea. Aşezarea se află la 0,5 km E de localitate, pe malul stâng al pârâului Spălătura.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Odobeşti, com. Odobeşti   Aşezare   Epoca romană / sec. III - IV   23.03.2022 (actualizată)   Map*  
103979.03
 History Monuments List of 2010
Crama fostului conac Herescu. Crama este localizată lângă balta Ratca, DS 115 (cc 8) , în incinta IALPESCO SA.   construcţie   cramă   Ialomiţa   Jilavele, com. Jilavele   cramă   Epoca modernă / sec. XVIII - XIX   25.03.2022 (actualizată)   Map  
68850.01 Situl arheologic de la Movila - Mircea Vodă Haltă. Situl se află la cca 300 de metri nord de sat, la cca 800 de metri nord-est de halta CFR şi la 400 de metri vest de malul pârâului Ilfov.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Movila, com. Sălcioara   Aşezare   Epoca bronzului   24.03.2022 (creată)   Map*  
156446.09 Situl arheologic de la Comloşu Mare - Obiectiv 2. Situl se află la cca 4 km N-NV de Primăria comunei Comloşu Mare, la cca 2,56 km SV de biserica catolică din Vizejdia şi la cca 3,25 km NE de DN 59 C Comloşu Mare - Teremia Mare, la 60 m V de pârâul Galaţca.   locuire; descoperire funerară   aşezare civilă; necropolă   Timiş   Comloşu Mare, com. Comloşu Mare   aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului / secolele XIV-XVI, secolele III-IV, secolele IX-XII   24.03.2022 (creată)   Map*  
156446.07 Movila tumulară II de la Comloşu Mare. Movila se află la 1,2 km SV de Comloşu Mare şi la 0,6 km de Lunga.   descoperire funerară   tumul   Timiş   Comloşu Mare, com. Comloşu Mare   Tumul   Necunoscută   24.03.2022 (actualizată)   Map  
68351.08
 History Monuments List of 2010
Aşezarea eneolitică de la Odobeşti - Măgura. Aşezarea se află la 1-1,3 Km N de sat, pe malul lacului Spălătura.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Odobeşti, com. Odobeşti   Aşezare   Eneolitic   23.03.2022 (actualizată)   Map*  
85065.04
25 Picture count: 25
Aşezarea rupestră de la Mereşti - Peştera Ursului/ Peştera Mare. Peştera 36 - Urşilor este situată pe versantul stâng al Vârghişului, la 85 m deasupra talvegului.   locuire   aşezare rupestră   Harghita   Mereşti, com. Mereşti   Mormânt, Aşezare, aşezare în peşteră   Epoca bronzului, Eneolitic, Paleolitic, Epoca medievală / secolele al XIII-lea-al XVII-lea   25.03.2022 (actualizată)   Map*  
57092.05
 History Monuments List of 2010
Turnul roman de la Chiuieşti - Muncel. Turnul se găseşte la nord-est de localitatea Dosu Bricii, pe vârful Muncelu.   locuire   sistem defensiv   Cluj   Chiuieşti, com. Chiuieşti   Turn   Epoca romană / secolele al II-lea-al III-lea p.Chr.   24.03.2022 (creată)   Map*  
156446.08 Situl arheologic de la Comloşu Mare - Obiectiv 1. Situl se află la cca 4,38 km N de Primăria comunei Comloşu Mare, la cca 2,29 km SV de biserica catolică din Vizejdia şi la cca 3,96 km NNE de DN 59 C la ieşirea din Comloşu Mare spre Teremia Mare, la 220 m N de râul Galaţca.   locuire   aşezare   Timiş   Comloşu Mare, com. Comloşu Mare   aşezare   Epoca medievală / secolele III-IV, secolele IX-XII   24.03.2022 (creată)   Map*  
156446.03 Necropola de incineraţie de la Comloşu Mare. Situl a fost identificat în hotarul localităţii.   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Comloşu Mare, com. Comloşu Mare   necropolă de incineraţie     24.03.2022 (actualizată)   Map  
68351.07
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Odobeşti - Capul satului. Aşezarea se află la 0,8 km de intrarea în localitate, spre NE, în dreapta DJ Sălcuţa - Odobeşti.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Odobeşti, com. Odobeşti   Aşezare   Epoca romană / sec. II - IV   23.03.2022 (actualizată)   Map*  
103979.04 Tumulul de la Jilavele. Tumulul este localizat la 500 m de drumul de pămînt.   descoperire funerară   tumul   Ialomiţa   Jilavele, com. Jilavele   Tumul   Necunoscută   25.03.2022 (creată)   Map*  
179132.184
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Mânăstirea Mărcuţa din Bucureşti. Situl se află pe malul Colentinei, între Şoseaua Dobroeşti şi Şoseaua Pantelimon.   locuire; structură de cult   aşezare; edificiu religios; amenajare hidraulică   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Biserică, Chilie, Canal, Aşezare, Turn clopotniţă, Fabrică, Necropolă, Zid de incintă   Epoca medievală, Epoca modernă, Epoca bronzului / sec. XVI - XVIII, Sec. XVI-XVIII, Ultima parte a secolului al XVIII-lea, Sec. XVIII, Sec. XIX, Sec. XVII - XIX, Sec. XVII-XIX   24.03.2022 (actualizată)   Map*  
156446.10 Situl arheologic de la Comloşu Mare - Obiectiv 3. Situl se află la cca 2,56 km N-NV de Primăria comunei Comloşu Mare, la cca 2,7 km E de DN 59C Comloşu Mare - Teremia Mare şi la cca 4,1 km SV de biserica catolică din Vizejdia, la 150 m V de pârâul Galaţca.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Comloşu Mare, com. Comloşu Mare   aşezare   Epoca medievală / secolele III-IV   24.03.2022 (creată)   Map*  
57332.04
 History Monuments List of 2010
Turnul roman la Muncel - Cărămida. Turnul se găseşte la nord-est de localitatea Muncel.   locuire   sistem defensiv   Cluj   Muncel, com. Câţcău   Turn   Epoca romană / sec. II - III   24.03.2022 (actualizată)   Map*  
68351.09 Necropola hallstattiană de la Odobeşti- Pietre. Situl se află la cca 1,4 km nord-vest de sat, pe malul drept al pârâului Spălătura, la cca 1,36 km vest de DJ701.   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Odobeşti, com. Odobeşti   necropola   Hallstatt   23.03.2022 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1154  Number of records per page:
Previous pages 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next pages
Scroll