Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 16251
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 813  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
67265.04 Descoperirea întâmplătoare de la Dărmăneşti. Materialele au fost descoperite pe teritoriul localităţii.   Descoperire întâmplătoare   Descoperire întâmplătoare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   Latène / sec. III-I a.Chr.   07.06.2017 (creată)   Display map  
67265.03 Siliştea de la Dărmăneşti II. Siliştea se află în apropierea satului.   Silişte   aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   sec. XVII   07.06.2017 (creată)   Display map  
67265.02 Siliştea de la Dărmăneşti I. Siliştea se află în apropierea satului.   Silişte   aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   sec. XVI   07.06.2017 (creată)   Display map  
67265.01 Siliştea de la Dărmăneşti. Siliştea se află în apropierea satului.   Silişte   aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   sec. XVI   07.06.2017 (creată)   Display map  
102320.02 Conacul de la Mânăstirea - Conac. Conacul se află în apropierea bisericii Sf. Nicolae.   Construcţie civilă   Conac   Dâmboviţa   Mânăstirea, com. Crevedia   sec. XVII   07.06.2017 (creată)   Display map  
102302.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cocani - Vii. Situl arheologic se află la S de localitate, pe malul stâng al râului Crevedia.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cocani, com. Crevedia   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. IX - X   07.06.2017 (actualizată)   Display map  
102295.02 Siliştea de la Crevedia. Siliştea este menţionată că s-ar afla în apropierea satului.   Silişte   aşezare   Dâmboviţa   Crevedia, com. Crevedia   sec. XVI-XVII   07.06.2017 (creată)   Display map  
102295.01 Tezaurul monetar de la Crevedia - Malul Lacului. Tezaurul a fost descoperit în partea de sud a satului la margine lacului Zmeulia.   descoperire monetară   tezaur   Dâmboviţa   Crevedia, com. Crevedia   Latène / sec. II-I a.Chr.   07.06.2017 (creată)   Display map  
123451.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Târpeşti - La Râpa lui Bodai. la 500 m E de sat   locuire   aşezare   Neamţ   Târpeşti, com. Petricani   Neolitic, Epoca migraţiilor, Latène, Hallstatt, Epoca bronzului, Eneolitic / sec. VI - VII, sec. II - III   07.06.2017 (actualizată)   Display map*  
124215.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic medieval de la Săbăoani - La Izlaz. Situl arheologic se află pe malul drept al Siretului, la 2 km E de sat.   locuire   aşezare şi necropolă   Neamţ   Săbăoani, com. Săbăoani   Latène, Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Epoca bronzului, Eneolitic, Hallstatt / sec. II - III, sec. VI - VII, sec. XIV - XVI, sec. IV - V   07.06.2017 (actualizată)   Display map*  
67201.01 Descoperirea monetară de la Pătroaia Deal - Vatra satului. Moneda a fost descoperită pe teritopriul satului.   Descoperire monetară   Descoperire întâmplătoare   Dâmboviţa   Pătroaia Deal, com. Crângurile     07.06.2017 (creată)   Display map  
122524.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic La Tène târziu de la Poiana - Deasupra Varniţei. la 500 m SE de sat   locuire   locuire   Neamţ   Poiana, com. Dulceşti   Latène / sec. II - III   07.06.2017 (actualizată)   Display map*  
121974.01
 History Monuments List of 2010
Biserica medievală de la Orţăşti - La Temelie. la 500 m E de sat (pe hotarul cu sat Giulesti, com. Boroaia, jud. Suceava), pe malul drept al râului Moldova   construcţie religioasă   biserică ortodoxă   Neamţ   Orţăşti, com. Drăgăneşti   Epoca medievală / sec. XIV - XV   07.06.2017 (actualizată)   Display map*  
122935.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele curţii boiereşti de la Netezi - Brătuleţ. în marginea de N a satului   locuire   locuire   Neamţ   Netezi, com. Grumăzeşti   Epoca medievală / sec. XV - XVI, sec. XIII - XIV, sec. XIV - XVI   07.06.2017 (actualizată)   Display map*  
67158.01 Siliştea din Costeştii din Vale. Siliştea este menţionată ca aflându-se în apropierea satului.   Silişte   aşezare   Dâmboviţa   Tomşani, com. Costeştii Din Vale   sec. XVII-XVIII   07.06.2017 (creată)   Display map  
67149.02 Aşezarea Gumelniţa de la Mărunţişu- Movila. Aşezarea se află în lunca râului Argeş, la 600 m S de sat.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Mărunţişu, com. Costeştii Din Vale   Eneolitic   07.06.2017 (creată)   Display map  
122490.01 Aşezarea La Téne târziu de la Briţcani - Pe Briţcani. Situl este amplasat la o altitudine situată între 297 şi 306 m pe axul NNV-SSE, pe un promontoriu natural format între pârâul Briţcani şi un afluent pe stânga.   locuire   aşezare   Neamţ   Briţcani, com. Dulceşti   Latène / sec. II-IV d. Hr.   07.06.2017 (creată)   Display map*  
179132.11
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Băneasa. cartier Băneasa, la intersecţia bd. Ion Ionescu de la Brad cu str. C. Dobrogeanu Gherea   locuire civilă   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. IX - XI   07.06.2017 (actualizată)   Display map  
123200.01 Aşezarea Cucuteni de la Hoiseşti - La Curmătură 1. Situl este amplasat în zona central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa din Subcarpaţii Moldovei, la extremitatea nord-vestică a Dealului Plopişte şi pe terasa stângă a pârâului Verdele, afluent pe stânga al pârâului Văleni/Câlneş/Bahna.   locuire   aşezare fortificată   Neamţ   Hoiseşti, com. Mărgineni   Neolitic   06.06.2017 (creată)   Display map*  
120815.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Izvoare - La Izvoare - Ferma Plantavorel. Situl arheologic se află la 1 km E de sat, pe terasa mijlocie a râului Bistriţa.   locuire   aşezare şi necropolă   Neamţ   Izvoare, com. Dumbrava Roşie   Latène, Neolitic, Epoca medievală, Eneolitic / sec. IV, sec. XIV-XVII   06.06.2017 (actualizată)   Display map*  
  / 813  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code