Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 17940
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 897  Number of records per page:
Previous pages 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
127055.04
 History Monuments List of 2010
Mănăstirea Hotărani. la un km de sat   structură de cult/religioasă   mănăstire   Olt   Hotărani, com. Fărcaşele   Epoca medievală / 1588   18.11.2008 (actualizată)   Display map  
127055.02
Picture count: 2
Locuire romană la Hotărani-Romula-sectorul de sud. Sectorul de sud al oraşului antic Romula   locuire civilă   locuire   Olt   Hotărani, com. Fărcaşele   Epoca romană / sec. II - III   18.11.2008 (creată)   Display map  
127162.02
 History Monuments List of 2010
Necropola tumulară romană de la Slăveni - La Movilă. la 1,5 km V de sat   descoperire funerară   necropolă   Olt   Slăveni, com. Gostavăţu   Epoca romană / sec. II-III   18.11.2008 (actualizată)   Display map  
127162.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Aşezarea romană de la Slăveni. pe malul Oltului, în vatra satului   locuire civilă   aşezare   Olt   Slăveni, com. Gostavăţu   Epoca romană / sec. II-III   18.11.2008 (actualizată)   Display map  
127028.02 Situl arheologic de la Fărcaşele - Cimitir   locuire civilă   aşezare   Olt   Fărcaşele, com. Fărcaşele   Neolitic, Latène, Epoca medievală / sec. XIII - XIV   17.11.2008 (actualizată)   Display map  
126932.01 Aşezarea Latene de la Chilia   locuire civilă   aşezare   Olt   Chilia, com. Făgeţelu   Epoca romană / sec. III   17.11.2008 (actualizată)   Display map  
130035.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Situl arheologic de la Vlădila - La Pepinieră. pe drumul Caracal - Corabia, in valea Vlădilei, la mai puţin de 15 km V de Olt   locuire civilă   aşezare   Olt   Vlădila, com. Vlădila   Hallstatt, Epoca bronzului, Epoca medievală, Neolitic / sec. XV-XVI   12.11.2008 (actualizată)   Display map*  
129120.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Stoicăneşti - Valea Dracului. la 3 - 4 km N de sat   locuire civilă   aşezare   Olt   Stoicăneşti, com. Stoicăneşti   Epoca migraţiilor, Latène, Epoca bronzului, Epoca romană / sec. VI - VII, sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr., II-IV p.Chr.   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
128114.06 Castrul roman de la Piatra Olt-Acidava   fortificaţie   castru   Olt   Piatra-Olt, com. Oraş Piatra-Olt   Epoca romană / sec. II - III   12.11.2008 (creată)   Display map  
128114.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Piatra-Olt. între cartierul Criva de Sus şi gara Slătioara, pe o lungime de 2 km   locuire civilă   aşezare   Olt   Piatra-Olt, com. Oraş Piatra-Olt   Latène, Epoca bronzului, Neolitic / sec. IV - II a. Chr.   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
128114.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Piatra Olt - Gura Fleştenoagelor. cartier Bistriţa, între cimitir şi pârâu   locuire civilă   aşezare   Olt   Piatra-Olt, com. Oraş Piatra-Olt   Latène / sec. IV - II a. Chr.   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
127947.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Orlea - Orliţa. la 2 km E de sat   locuire civilă   aşezare   Olt   Orlea, com. Orlea   Epoca romană / sec. II-III   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
127910.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Optaşi-Măgura. la confluenţa râului Vedea cu afluentul Vediţa, la 1 km de sat   locuire civilă   aşezare   Olt   Optaşi, com. Optaşi-Măgura   Epoca bronzului, Latène, Eneolitic / sec. II - I a. Chr.   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
127607.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Milcovu din Vale - Islaz. pe terasa primară stângă a Oltului, la 200 m de sat   locuire civilă   aşezare fortificată   Olt   Milcovu Din Vale, com. Milcov   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
130099.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Glina de la Mărgărităreşti. la V de Dealul Cetăţii   locuire civilă   aşezare   Olt   Mărgăriteşti, com. Voineasa   Epoca bronzului   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
130099.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Mărgărităreşti - La Cetate. pe dealul din marginea de V a satului, pe terasa Olteţului   locuire civilă   aşezare fortificată   Olt   Mărgăriteşti, com. Voineasa   Latène / sec. V - II a. Chr.   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
126237.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Coloneşti - Terasa Letiţei. la 700 m E de sat   locuire civilă   aşezare   Olt   Coloneşti, com. Coloneşti   Latène, Epoca romană / sec. I a. Chr., sec. II - III   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
127055.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Hotărani. la 1 km E de gara Romula   locuire civilă   aşezare   Olt   Hotărani, com. Fărcaşele   Neolitic / 4300 - 3700 a. Chr.   12.11.2008 (actualizată)   Display map  
127055.03
 History Monuments List of 2010
Turn de observaţie de la Hotărani. la 500 m V de mănăstire   fortificaţie   turn   Olt   Hotărani, com. Fărcaşele   Epoca medievală / sf. sec. XIV - înc. sec. XVII   11.11.2008 (actualizată)   Display map  
127732.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Coţofeni de la Ghimpeţeni - Gioroc   locuire civilă   aşezare   Olt   Ghimpeţeni, com. Ghimpeţeni   Epoca bronzului   11.11.2008 (actualizată)   Display map  
  / 897  Number of records per page:
Previous pages 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code