Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23081
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
87371.02 Exploatarea auriferă de la Crişcior. în hotarul localităţii   carieră/mine   mine   Hunedoara   Crişcior, com. Crişcior   Mină   Hallstatt, Epoca romană, Epoca medievală   14.12.2011 (creată)   Map  
157095.20 Aşezarea IX de epocă daco-romană de la Gătaia. Situl a fost identificat pe un promontoriu care înaintează în lunca Begului, la 300 m de talvegul râului.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.16 Aşezarea V de epocă daco-romană de la Gătaia. Situl se găseşte pe malul de N al pârâului Beg, pe o terasă joasă aflată deasupra luncii pârâului, la 200 m E de o linie electrică orientată NNV-SSE şi la E de un drum de ţară.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.13 Aşezarea II de epocă daco-romană de la Gătaia. Situl se găseşte în partea de N a Văii Begului, imediat la V de întretăierea acesteia cu un drum de exploatare agricolă.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   Aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.07 Situl arheologic IV de la Gătaia. Situl e s plasat la baza versantului de N al Văii Begului, la peste 2 km E de aşezarea de la 157095.06, la 100 m de o viroagă şi la V de drumul agricol.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană, Epoca medievală / sec.II-III d.Chr.   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.23 Aşezarea XII de epocă daco-romană de la Gătaia. La 400 m nord de intersecţia dintre Valea Begului şi valul roman, pe malul nordic al văii   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.19 Aşezarea VIII de epocă daco-romană de la Gătaia. Aşezarea daco-romană din acest punct este situată pe un bot de deal, la nord de drumul care mărgineşte pârâul Begului, la est de drumul agricol de pe talvegul unei viroage, aflată între două terase ale văii.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.15 Aşezarea IV de epocă daco-romană de la Gătaia. Situl se află pe malul de nord al pârâului Beg, la 100-200 m Ede o linie electrică cu traseul NNV-SSE, pe panta versantului.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.12 Aşezarea I de epocă daco-romană de la Gătaia-Valea Mâţii. Situl este imprecis localizat.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană / sec.III-IV d.Chr.   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.09 Situl arheologic VI de la Gătaia. Situl este la aproximativ 500 m est de valul roman, pe o terasă ce se profilează pe un promontoriu care domină lunca Begului.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Hallstatt, Neolitic, Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.22 Aşezarea XI de epocă daco-romană de la Gătaia. Situl se află pe Valea Begului, la S de intersecţia cu un drum agricol care vine dinspre Folea.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.18 Aşezarea VII de epocă daco-romană de la Gătaia. Situl este plasat la întretăierea dintre pârâul Beg şi acelaşi drumul agricol, la V de punctul de cotitură al traseului unei linii electrice.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.08 Situl arheologic V de la Gătaia. Situl e localizat pe malul de N al Văii Begului, la aproximativ 1,5 km în aval de podul de pe drumul Gătaia - Sipet, imediat la V de un alt afluent dinspre N.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   Aşezare   Epoca medievală, Epoca romană / sec.II-III d.Chr.   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.11 Situl arheologic VIII de la Gătaia. La nord de Valea Begului, la 250 m NV de podul mai sus amintit, pe un bot de deal delimitat la V de o vale.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană, Epoca migraţiilor / sec.II-III d.Chr., sec.VIII-IX d.Chr.   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.06 Situl arheologic III de la Gătaia-Valea Begului. Acest sit este plasat la E de întretăierea drumului agricol Gătaia - Sipet.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare, Locuire   Epoca migraţiilor, Hallstatt, Epoca medievală / sec.VIII-IX d.Chr, sec.IV-V d.Chr.   13.12.2011 (creată)   Map  
87371.01
 History Monuments List of 2010
Situl Bisericii Adormirea Maicii Domnului, din Crişcior. pe un teren înalt din mijlocul localităţii   structură de cult/religioasă   biserică   Hunedoara   Crişcior, com. Crişcior   Biserică, Morminte   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XIII-XIV, a doua jum.a sec. XIV-prima jum. XV, 1848-1849, sec. XVI-XVII   14.12.2011 (actualizată)   Map  
157095.21 Aşezarea X de epocă daco-romană de la Gătaia. Situl este plasat la 500 m NE de aşezarea de la 157095.12.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.17 Aşezarea VI de epocă daco-romană de la Gătaia. Situl se găseşte la 500 m E de un drum agricol, pe o terasă care este delimitată înspre N de pârâul Beg, la 50-100 m N de linia electrică.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.14 Aşezarea III de epocă daco-romană de la Gătaia. Pe versantul de S al Văii Begului, la 1 km V de podul peste vale al drumului Gătaia - Sipet.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană   13.12.2011 (creată)   Map  
157095.10 Situl arheologic VII de la Gătaia. Situl este plasat la 800 m de valul roman, pe versantul de S al pârâului, pe o terasă.   locuire   aşezare   Timiş   Gătaia, com. Oraş Gătaia   aşezare   Epoca romană, Neolitic, Epoca medievală, Hallstatt / sec.II-III d.Chr.   13.12.2011 (creată)   Map  

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 Next pages
Scroll