Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 21151
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (ascending) Display map
28460.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia hallstattiană de la Şuşturogi - Cetăţuia. la 1 km SE de limita localităţii   fortificaţie   fortificaţie de pământ   Bihor   Şuşturogi, com. Cetariu   Hallstatt   10.12.2014 (verificată)   Display map  
44159.02
Picture count: 5
Valul de pământ de la Şuţeşti - Valul lui Traian. Valul lui Traian este localizat intravilan, între moară şi cimitir, L-35-103-B; pe malul drept al râului Buzău.   fortificaţie   val   Brăila   Şuţeşti, com. Şuţeşti   Necunoscută   02.04.2020 (actualizată)   Display map*  
155387.01 Movilele de epocă necunoscută de la Tapia. La nord de sat   descoperire funerară   movile   Timiş   Tapia, com. Municipiul Lugoj   Neprecizată   13.02.2012 (creată)   Display map  
61443.03 Locuiri sporadice la Tariverde - Duingi Dere, Marele cot   locuire   locuire   Constanţa   Tariverde, com. Cogealac   Epoca elenistică, Epoca romană, Epoca medievală   11.11.2009 (verificată)   Display map  
61443.07 Situl arheologic de la Tariverde. în zona estică a fostului CAP, astăzi fermă (construcţţile au afectat o mare parte din aşezare); pe pantele line ale unei coline largi care coboară spre pârâul Duingi   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Tariverde, com. Cogealac   Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca romană, Eneolitic, Latène   27.09.2010 (creată)   Display map*  
57305.01 Aşezarea din epoca bronzului de la Şutu - Tâlharu. Situl se află la nord-est de sat, la nord de DC92 şi la sud de pârâul Hăşdate.   locuire   aşezare   Cluj   Şutu, com. Ciurila   Epoca bronzului   11.05.2021 (creată)   Display map*  
44159.05
 History Monuments List of 2010
Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena de la Şuţeşti. Monumentul Istoric Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" este localizat în judeţul Brăila, între Câmpia Brăilei şi Câmpia Buzăului, pe terasa râului Buzău.   structură de cult/religioasă   biserică   Brăila   Şuţeşti, com. Şuţeşti   Epoca modernă, Epoca contemporană / 1842, 1926   12.04.2020 (creată)   Display map*  
155387.02 Situl arheologic de la Tapia - Tapia C.A.P. Situl arheologic se află la 1,09 km SV de biserica ortodoxă din Tapia; la 1,13 km N de biserica ortodoxă din Lugojel; la 175 m S de DJ 680 Lugoj - Tapia şi la 400 m N de versantul drept al Râului Timiş.   locuire   Aşezare   Timiş   Tapia, com. Municipiul Lugoj   Epoca medievală   24.03.2016 (creată)   Display map*  
61443.06 Aşezarea Dridu de la Tariverde IV. la 2 km SSV de şoseaua Constanţa-Tulcea şi la 600 m S de ferma satului Tariverde   locuire   aşezare   Constanţa   Tariverde, com. Cogealac   Epoca medievală   11.11.2009 (actualizată)   Display map  
61443.04 Situl arheologic de la Tariverde II. 100 m NE de podul şoselei naţionale Constanţa-Tulcea din dreptul localităţii Tariverde   locuire   aşezare   Constanţa   Tariverde, com. Cogealac   Epoca romană, Latène, Eneolitic   27.09.2010 (actualizată)   Display map  
44159.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 6
Aşezarea Basarabi de la Şuţeşti - Popină. Aşezarea este localizată pe o popină, la cca. 500 m NV de sat, lângă şoseaua Brăila - Râmnicu Sărat; pe malul drept al Buzăului.   locuire civilă   aşezare   Brăila   Şuţeşti, com. Şuţeşti   Hallstatt / sec. VIII - VII a.Chr.   02.04.2020 (actualizată)   Display map*  
44159.03 Situl arheologic de la Şuţeşti - Terasă. Situl arheologic de la Şuţeşti -Terasă este situat la aproximativ 4 km SV de localitate şi 3 km SV de DN 22, pe un "pinten" al terasei înalte ce înaintează în vechea luncă a Buzăului.   locuire   aşezare   Brăila   Şuţeşti, com. Şuţeşti   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XVII-XVIII, sec. X-XI, sec. IV   05.02.2021 (actualizată)   Display map*  
31574.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată din epoca bronzului de la Tarcea - Dealul Mic. la 1 km E de limita localităţii   locuire civilă   aşezare fortificată   Bihor   Tarcea, com. Tarcea   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
61443.05 Aşezarea romană timpurie de la Tariverde III. la 800 m spre E faţă de podul şoselei Constanţa - Tulcea   locuire   aşezare   Constanţa   Tariverde, com. Cogealac   Epoca romană   11.11.2009 (verificată)   Display map  
61443.02 Tumului din epoca bronzului de la Tariverde   descoperire funerară   necropolă tumulară   Constanţa   Tariverde, com. Cogealac   Epoca bronzului   27.09.2010 (actualizată)   Display map  
53568.02 Necropola medievală de la Şuşca. pe teritoriul localităţii   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Şuşca, com. Pojejena   Epoca medievală / sec. XI   13.02.2012 (verificată)   Display map  
44159.04 Tumulul de la Şuţeşti - Movila Tudose   descoperire funerară   tumul   Brăila   Şuţeşti, com. Şuţeşti   Necunoscută   02.04.2020 (actualizată)   Display map  
65084.01 Depozitul de bronzuri de la Tamaşfalău. pe teritoriul satului   depozit/tezaur   depozit   Covasna   Tamaşfalău, com. Zăbala   Epoca bronzului   08.12.2014 (verificată)   Display map  
31574.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Tarcea - Dealul de Mijloc. la 1 km E de limita localităţii   fortificaţie   fortificaţie   Bihor   Tarcea, com. Tarcea   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
61443.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Tariverde. la marginea de S a oraşului, pe malul pârâului Yuman-Dere   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Tariverde, com. Cogealac   Epoca romană, Latène / sec. III-IV e.n, sec. VI a. Chr. - sec. I p. Chr.   27.09.2010 (actualizată)   Display map  
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code