Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 17397
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 870  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (ascendent) Afişare hartă
159696.58 Tumulul 33 de la Isaccea - Movila A-XXXII   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea     05.03.2019 (creată)   Afişează  
68663.01 Siliştea medievală de la Ghergani - Punct neprecizat. Siliştea este localizată în apropierea satului.   locuire   silişte   Dâmboviţa   Ghergani, com. Oraş Răcari   Epoca medievală / sec. XVI   05.03.2019 (creată)   Afişează  
68672.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Epoca migraţiilor de la Ghimpaţi - Balta Baranga. Situl arheologic se află pe malul stâng al râului Colentina, la 1 km NV de localitate şi imediat la V de Balta Baranga.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Ghimpaţi, com. Oraş Răcari   Epoca migraţiilor / sec. IV p.Chr.   05.03.2019 (actualizată)   Afişează  
68672.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica Sf. Nicolae de la Ghimpaţi - Biserică   structură de cult/religioasă   biserică   Dâmboviţa   Ghimpaţi, com. Oraş Răcari   Epoca modernă / 1772; rep. 1879, 1898, 1935, 1939   05.03.2019 (actualizată)   Afişează  
68672.03 Aşezarea Tei de la Ghimpaţi - Vatra Satului. Situl arheologic se află în partea de NV a localităţii, pe malul râului Colentina.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Ghimpaţi, com. Oraş Răcari   Epoca bronzului / mil. II a.Chr.   05.03.2019 (creată)   Afişează  
68681.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Mavrodin - Biserica veche. Situl arheologic se află în vatra satului, în cartier Gămăneşti, pe ambele maluri ale pârâului "Apa satului", imediat la E de biserica veche (în ruină).   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Mavrodin, com. Oraş Răcari   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. IV p.Chr.   05.03.2019 (verificată)   Afişează  
68681.02 Situl arheologic de la Mavrodin - Vatra satului. Situl se află în cartierul Gămăneşti.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Mavrodin, com. Oraş Răcari   Epoca bronzului, Latène   05.03.2019 (creată)   Afişează  
68681.03 Necropola medievală de la Mavrodin - Biserica. Necropola se află la 200 m de vechea biserică a satului.   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Mavrodin, com. Oraş Răcari   Epoca medievală / sec. XVII   05.03.2019 (creată)   Afişează  
159696.53 Tumulul 29 de la Isaccea - Movila A-XVII. DN 22/str. Avram Iancu, S de localitatea Isaccea   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   05.03.2019 (creată)   Afişează  
77858.01
12 Număr fotografii: 12
Situl arheologic de la Iezureni - Varianta de ocolire Târgu-Jiu, km 13+530-13+600 Est şi km 0+100-0+160 pe DJ 665, Lunca Iezurenilor-1 (Sit 4). Cercetarea arheologică s-a aflat în extravilanul localităţii, în punctul numit "Lunca Iezurenilor"; la est de Iezureni; pe malul stâng al pârâului Iazului   locuire   Aşezare   Gorj   Iezureni, com. Municipiul Târgu Jiu   Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. XI-XIII   07.03.2019 (creată)   Afişează*  
78766.02
Număr fotografii: 1
Situl arheologic de la Bălăneşti - Dealul Mare. Situl se află la sud-vest de localitate, în extravilan, într-o zona înaltă, pe culmea unui deal a cărui elevaţie creşte progresiv spre nord şi nord-est. Un reper hidrografic important este valea Amaradiei aflată la cca. 1,3 km est de acest punct.   locuire şi necropolă   Aşezare şi necropolă   Gorj   Bălăneşti, com. Bălăneşti   Neprecizată, Epoca medievală, Latène / sec. XV-XVI, sec. II-I a.Chr., sec. II-I a. Chr., epoca medievală, sec. II-I a. Chr, datare incertă   07.03.2019 (actualizată)   Afişează  
80515.01 Situl arheologic de la Hurezani - Sit 1. Situl arheologic se află la sud de Panoul Hurezani, pe malul estic al râului.   locuire   Aşezare   Gorj   Hurezani, com. Hurezani   Latène, Epoca modernă, Epoca bronzului / Sec. V-I î.hr., sec. VII-V î.Hr.   07.03.2019 (creată)   Afişează  
80515.02 Situl arheologic de la Hurezani - Sit 2. Situl areheologic se află pe a doua terasă a râului Amaradia, pe malul estic, în faţa Bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena.   locuire   Aşezare   Gorj   Hurezani, com. Hurezani   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XIV-XV, sec. XVII-XIX   07.03.2019 (creată)   Afişează  
78766.04 Situl arheologic de la Bălăneşti - Sit nr. 7, km. 249+110-249+510   locuire civilă   Aşezare   Gorj   Bălăneşti, com. Bălăneşti   Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului   07.03.2019 (creată)   Afişează  
78766.05 Situl arheologic de la Bălăneşti - Situl nr. 8, km. 245+820-246+ 130   locuire civilă   Aşezare   Gorj   Bălăneşti, com. Bălăneşti   Epoca romană, Epoca bronzului   07.03.2019 (creată)   Afişează  
81905.02 Aşezarea de epoca bronzului de la Ceratu de Copăcioasa - Sit nr. 13, km. 238+940-239+000   locuire civilă   aşezare   Gorj   Cerătu De Copăcioasa, com. Scoarţa   Epoca bronzului   07.03.2019 (creată)   Afişează  
78766.03 Situl arheologic de la Bălăneşti - Situl nr. 6, km. 248+330-248+450   locuire civilă   aşezare   Gorj   Bălăneşti, com. Bălăneşti   Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului   07.03.2019 (creată)   Afişează  
78338.08 Situl arheologic de la Târgu Cărbuneşti - Sit arheologic nr. 9, km. 222+600-222+660. Situl se află la 1,5 km E de cursul actual Gilort, după calea ferată, spre Jupâneşti   locuire   aşezare civilă   Gorj   Târgu Cărbuneşti, com. Oraş Târgu Cărbuneşti     07.03.2019 (creată)   Afişează  
78338.09 Aşezarea de epoca bronzului de la Târgu Cărbuneşti - Sit nr. 14, km. 225+450-225+590. Situl se află localizat la confluenţa dintre Blahniţa şi Gilort.   locuire civilă   Aşezare   Gorj   Târgu Cărbuneşti, com. Oraş Târgu Cărbuneşti   Epoca bronzului   07.03.2019 (creată)   Afişează  
80668.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Vierşani - Poarta Luncii, km. 217+700-218+320. la 2 km SE de sat, pe malul stâng al Gilortului, la 1km distanţă   locuire civilă   aşezare   Gorj   Vierşani, com. Jupâneşti   Latène, Epoca bronzului, Epoca medievală   11.03.2019 (actualizată)   Afişează*  
  / 870  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI