Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20698
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
45398.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozioru- La Biserică. la biserică şi cimitir, în vatra veche a satului   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Bozioru, com. Bozioru   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XIII-XVIII   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
45192.01
 History Monuments List of 2010
Satul monahal de la Răteşti   locuire civilă   aşezare rurală   Buzău   Răteşti, com. Berca   Epoca medievală / sec. XVII, sec. XVII - XIX, sec. XVII; refăcută 1844   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44970.02 Aşezarea neolitică de la Stăvărăşti - Prund. în marginea de E şi NE a satului, pe malul lacului Aurora, în lunca inundabilă a lacului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Stăvărăşti, com. Balta Albă   Neolitic   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
44943.03 Aşezarea hallstattiană de la Balta Albă. cca. 3 km SE de sat, pe terasa înaltă a lacului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Balta Albă, com. Balta Albă   Hallstatt   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44881.01 Necropola medievală de la Câmpeni   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Câmpeni, com. Amaru   Epoca medievală / sec. XVIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45398.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozioru. în centrul satului, în spatele şcolii   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Bozioru, com. Bozioru   Hallstatt / sec. VI - V a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
45147.02 Cruce de piatră la Joseni. La ieşirea din sat, pe culme   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Joseni, com. Berca   Epoca medievală / sec. XVIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44970.01 Situl arheologic de la Stăvărăşti - La Movilă. la E de sat, pe drumul spre ferma Aurora şi I.A.S.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Stăvărăşti, com. Balta Albă   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
44890.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Dulbanu- Valea Dulbanului. pe terasa Istăului, în marginea de NV a satului   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Dulbanu, com. Amaru   Epoca migraţiilor, Hallstatt / sec. IV - V p. Chr., sec. IV, sec. III - IV, sec. XII - V a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
44854.03
 History Monuments List of 2010
Biserica Sfinţii Voievozi - Câţa de la Râmnicu Sărat   structură de cult/religioasă   biserică   Buzău   Râmnicu Sărat, com. Municipiul Râmnicu Sărat   Epoca modernă / 1765   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45502.02 Situl arheologic eneolitic de la Brădeanu   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Brădeanu, com. Brădeanu   Eneolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45209.01 Situl arheologic de la Sătuc. pe latul de terasă din faţa intrării la fabrica de sticlărie   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Sătuc, com. Berca   Epoca medievală, Latène, Epoca bronzului   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
45076.01 Aşezarea medievală de la Izvoru Dulce. în marginea de S a satului, la ieşirea spre satul Fulga, în joncţiunea unde şoseaua urcă spre biserică, în faţa gospodăriei lui Mihai Cătălîn şi vecinii   locuire civilă   aşezare   Buzău   Izvoru Dulce, com. Beceni   Epoca medievală   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44943.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Balta Albă. la 3,1 km V de sat, pe terasa înaltă a lacului   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Balta Albă, com. Balta Albă   Epoca migraţiilor / sec. III - IV   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44890.04 Necropola din epoca migraţiilor de la Dulbanu. în Valea Dulbanului, la V de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Dulbanu, com. Amaru   Epoca migraţiilor / sec. III - V   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45227.01 Situl arheologic de la Valea Nucului. pe platoul înalt de la E de sat, în dreptul bisericii   locuire civilă   aşezare   Buzău   Valea Nucului, com. Berca   Latène, Epoca migraţiilor   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45147.01 Situl arheologic de la Joseni - La Biserică. pe platoul din jurul bisericii şi la NV de aceasta   locuire civilă   aşezare   Buzău   Joseni, com. Berca   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. IV - V   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
44961.01 Situl arheologic de la Băile. în marginea de V şi SV a satului şi în afara lui până la marginea satului   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Băile, com. Balta Albă   Necunoscută, Epoca medievală, Epoca bronzului / mil. I   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
44890.03 Necropola de la Dulbanu. la 1,4 km E de sat, lângă şoseaua Mizil - Amaru   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Dulbanu, com. Amaru   Necunoscută   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44827.04 Aşezarea medievală de la Buzău - Platoul Drăgaica. la S de calea ferată şi la V de şoseaua spre zona industrială   locuire civilă   aşezare   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca medievală / sec. V - VIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code