Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 18471
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 924  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
161339.02
 History Monuments List of 2010
Situl de la Parcheş - Dealul Iarba Dulce. Aşezarea se află la 1 km vest de sat.   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Parcheş, com. Somova   Epoca medievală, Epoca modernă, Epoca romană   20.03.2020 (actualizată)   Display map*  
161339.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Parcheş - La Bugeac. Situl se află la 1 km vest de sat.   locuire   aşezare   Tulcea   Parcheş, com. Somova   Epoca medievală, Epoca romană, Latène   20.03.2020 (actualizată)   Display map*  
24775.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Răcăciuni. Situl se află la est de sat şi de zona zootehnică, pe malul drept al Siretului - Lac Răcăciuni.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Răcăciuni, com. Răcăciuni   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / secolele IV-VII, secolele VIII-XVI   19.03.2020 (actualizată)   Display map*  
24775.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea de epoca bronzului de la Răcăciuni - Cetăţuia. Situl se află la marginea de vest a satului, la 600 m sud-vest de Gara Răcăciuni, pe terasa superioară a Siretului.   locuire   aşezare fortificată   Bacău   Răcăciuni, com. Răcăciuni   Epoca bronzului   19.03.2020 (actualizată)   Display map*  
24775.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea eneolitică de la Răcăciuni - Dealul Viei. Aşezarea este situată la marginea de nord-vest a satului, la cca 300 m de DN2, pe terasa superioară a Siretului.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Răcăciuni, com. Răcăciuni   Eneolitic   19.03.2020 (actualizată)   Display map*  
24695.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată eneolitică de la Prohozeşti - Silişte. Aşezarea se află la marginea de nord-est a satului, pe malul drept al râului Tazlăul Sărat.   locuire civilă   aşezare fortificată   Bacău   Prohozeşti, com. Poduri   Eneolitic   19.03.2020 (actualizată)   Display map*  
25914.01
 History Monuments List of 2010
Necropola La Tène târziu de la Prăjeşti - Dealul Ponoare. Situl se află la marginea de sud a satului, la cca 200 m distanţă de drumul judeţean 207D şi la cca 500 m de malul stâng al Siretului.   descoperire funerară   necropolă de inhumaţie   Bacău   Prăjeşti, com. Prăjeşti   Epoca romană / secolele II-III   19.03.2020 (actualizată)   Display map*  
44827.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Buzău - Dispensar. Situl este localizat în zona dispensarului nr. 3, până în incinta Centrului Militar şi a Liceului de muzică şi arte.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Latène, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. III - I a. Chr., sec. IV p. Chr., sec. XVI - XVIII   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
24640.01
 History Monuments List of 2010
29 Picture count: 29
Situl arheologic de la Poduri - Dealul Ghindarului. Situl se află la marginea de nord a localităţii, la 500 m de biserica de lemn "Sfinţii Voievozi", pe malul sudic al Tazlăului Sărat.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bacău   Poduri, com. Poduri   Epoca bronzului, Eneolitic, Neolitic, Epoca romană / secolele II-III   19.03.2020 (actualizată)   Display map*  
24196.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Pânceşti - Cetăţuie. Situl se află la cca 2 km nord-vest de sat, pe malul stâng al râului Siret - Lac Răcăciuni.   locuire civilă   aşezare fortificată şi necropolă   Bacău   Pânceşti, com. Pânceşti   Latène, Epoca romană, Eneolitic, Epoca bronzului / secolele IV a.Chr.-II p.Chr., secolele II-IV, secolele I a.Chr.-I p.Chr.   19.03.2020 (actualizată)   Display map*  
48496.17
29 Picture count: 29
Edificiu cu hipocaust de la Pietroasele. Edificiul este localizat în vatra satului, cca. 450 m E de primărie în gospodăriile lui Costel Capotă, Mitică Bratu, în via lui Tăsică Capotă şi în jur   construcţie   construcţie   Buzău   Pietroasele, com. Pietroasele   Epoca migraţiilor, Epoca romană / sec. IV   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48496.05
 History Monuments List of 2010
56 Picture count: 56
Necropola din epoca migraţiilor de la Pietroasele - Staţiunea de Cercetări Viti-Vinicole Pietroasa. Situl se află poziţionat în arealul staţiunii viticole, în zona cantină - dormitoare.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Pietroasele, com. Pietroasele   Epoca migraţiilor / sec. IV - V p. Chr., sec. IX-XI   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48496.13
 History Monuments List of 2010
42 Picture count: 42
Situl arheologic de la Pietroasele - Valea Bazinului. Situl este localizat la N de satul Pietroasa de Sus, pe dealul "Crudu Alexandru", în viile şi grădinile de sub fântânile de la puţ.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasele, com. Pietroasele   Epoca medievală, Hallstatt, Epoca migraţiilor, Neolitic, Latène / sec. XVI - XVIII, sec. IV p. Chr., sec. IV - VII, sec. II p.Chr   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.14 Situl arheologic de la Pietroasa Mică - Valea Bazinului. Situl se află pe o terasă din stânga Văii Urgoaia şi la V de platoul pe care este situată localitatea Pietroasa Mică.   locuire   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Latène, Hallstatt / sec. IV   19.03.2020 (creată)   Display map  
48539.07 Situl arheologic de la Pietroasa Mică - Coasta Lupului. Situl arheologic este localizat la cca. 1,5 km de sat, pe izlaz.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca bronzului, Neolitic   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.08 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Pietroasa Mică. Situl este localizat la marginea de E a cătunului pe vale, în grădina lui Alexandru Zaharian şi la S de acesta, spre Tache Sîrbu.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca migraţiilor / sec. IV   19.03.2020 (verificată)   Display map  
48539.09 Situl arheologic de la Pietroasa Mică - La Pirciu. Situl se află la V de cartierul locuit de famiile Neculai Udroiu, Tăsică Udroiu, Io Udroiu, cca. 400 m pe platou la N şi S de acesta.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca migraţiilor, Latène / sec. IV, sec. II - I a. Chr.   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.10 Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Necropola este localizată în vatra satului, în grădina locuitorului Victor Cojocaru şi în jur, până la Ion al lui Alexe Petre.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca bronzului   19.03.2020 (verificată)   Display map  
48539.11 Situl arheologic preistoric de la Pietroasa Mică - Şapte fraţi. Situl este localizat la 0,5 km N de partea de V a satului, deasupra gospodăriilor lui Ion Şelaru şi Despan N. pe platoul înalt din marginea pădurii.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca bronzului, Hallstatt   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
48539.12 Situl arheologic de la Pietroasa Mică. Situl se află la şcoal, peste drum spre biserică şi între aceasta şi cimitir.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   Epoca medievală, Latène / sec. VI - VII, sec. III a. Chr. - I p. Chr.   19.03.2020 (actualizată)   Display map  
  / 924  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code