Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 19207
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 961  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ (descendent) Localitate (descendent) Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
29127.01 Aşezarea eneolitică de la Mihai Bravu   locuire civilă   aşezare   Bihor   Mihai Bravu, com. Roşiori   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Afişează  
30746.01 Situl arheologic de la Meziad - Peştera Meziad. în depresiunea Beiuş, la capătul Văii Peşterii, la extremitatea sudică a Munţilor Pădurea Craiului   locuire civilă   locuire în peşteră   Bihor   Meziad, com. Remetea   Epoca bronzului, Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Afişează  
27132.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 4
Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli de la Margine   structură de cult/religioasă   biserică   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca modernă / 1700   06.04.2009 (verificată)   Afişează  
27132.04 Aşezarea din epoca romană de la Abram- Valea Tăniei - La Ţarină. Km. 19+200-19+400   locuire   aşezare   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca romană / sec. II-III   02.04.2009 (creată)   Afişează  
27132.03
Număr fotografii: 6
Situl arheologic medieval de la Abram- Poini. în zona Km 018+000   locuire   aşezare   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca medievală / sec. VIII-IX, sec. XVII-XVIII   02.04.2009 (creată)   Afişează  
27132.01 Aşezarea şi necropola (?) de la Margine -Natu   locuire   aşezare şi necropolă   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca migraţiilor, Neolitic / sec. III-IV   02.04.2009 (actualizată)   Afişează  
26886.01 Situl preistoric de la Marghita   locuire   locuire   Bihor   Marghita, com. Municipiul Marghita   Preistorie, Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Afişează  
27276.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Fortificaţia medievală timpurie de la Luncşoara - Cetăţuia. la limita de N a localităţii, pe malul drept al pârâului Borod, la 2km   fortificaţie   fortificaţie   Bihor   Luncşoara, com. Auşeu   Epoca medievală / sec. IX - XIII   10.12.2014 (verificată)   Afişează  
29207.01 Necropola din epoca bronzului de la Luncasprie - Peştera Izbucul Topliţei de Vida   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Luncasprie, com. Dobreşti   Epoca bronzului   18.02.2019 (creată)   Afişează*  
27720.01 Aşezarea eneolitică de la Lorău- Peştera Boiului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Lorău, com. Bratca   Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Afişează  
30194.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Livada de Bihor - Între răchitişuri. la 1 km V de limita localităţii, pe malul stâng al Văii Alceului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Livada De Bihor, com. Nojorid   Epoca romană, Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. II - III, sec. IV   10.12.2014 (verificată)   Afişează  
30194.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Livada de Bihor - Cuptorişte. la limita de SV a localităţii, pe malul stâng al Văii Alceului   descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Bihor   Livada De Bihor, com. Nojorid   Epoca medievală, Latène / sec. X - XVI   10.12.2014 (actualizată)   Afişează  
30194.03 Aşezarea neolitică de la Livada de Bihor- Poligonul Turcilor   locuire civilă   aşezare   Bihor   Livada De Bihor, com. Nojorid   Epoca romană, Neolitic / sec. I-II   06.04.2009 (actualizată)   Afişează  
30121.01 Obiecte eneolitice de la Josani   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Josani, com. Măgeşti   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Afişează  
28308.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea medievală de la Inand - Râturi. la limita de V a satului, pe malul stâng al Văii Gepiului, la 200 m de pod   locuire civilă   aşezare   Bihor   Inand, com. Cefa   Epoca medievală / sec. IX - XVI   10.12.2014 (verificată)   Afişează  
28308.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Valul de pământ din epoca romană de la Inand. la limita de V a satului, între satele Inand şi Cefa   fortificaţie   val de pământ   Bihor   Inand, com. Cefa   Epoca migraţiilor   06.04.2009 (verificată)   Afişează  
30041.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea rurală medievală de la Ianoşda - Cânepişte   locuire civilă   aşezare rurală   Bihor   Ianoşda, com. Mădăraş   Epoca medievală / sec. XV - XVI   10.12.2014 (verificată)   Afişează  
31039.01 Situl arheologic de la Hodoş - Dâmbul Morii. la intrarea în sat, în partea dreaptă a DJ Sălard - Hodoş, la 1,5 km N de biserica reformată din centrul satului, pe malul stâng al Barcăului   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bihor   Hodoş, com. Sălard   Epoca bronzului, Latène, Eneolitic, Preistorie / sec. I a.Ch.-I p.Ch   10.12.2014 (actualizată)   Afişează  
29626.01 Tumulii hallstattieni de la Hodiş. t.42, p. APS 400/1, A 399; t. 64, p. PS 637, S = 50ha   descoperire funerară   tumul   Bihor   Hodiş, com. Holod   Hallstatt   06.04.2009 (actualizată)   Afişează  
26635.02 Situl arheologic de la Haieu - La dig. p. A 580-584, p. PS 581/2, F 582/3, S = 4ha   locuire civilă   aşezare   Bihor   Haieu, com. Sânmartin   Epoca romană, Epoca migraţiilor / sec. II - III, sec. III - IV   10.12.2014 (actualizată)   Afişează  
  / 961  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI