Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23064
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1154  Number of records per page:
Previous pages 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (ascending) Map
179132.80
 History Monuments List of 2010
Picture count: 8
Biserica cu hramul Sf. Sofia - Floreasca din Bucureşti   locuire; descoperire funerară   edificiu religios; necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Biserică, Necropolă   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVIII, sec. XIX-XX   14.03.2022 (actualizată)   Map*  
103434.02 Situl arheologic de la Zorile - Dig Ilfovăţ Vest. Staţiunea este amplasată pe terasa dreapta a Ilfovăţului şi pe pantele line care coboară spre firul apei, în imediata apropiere şi distrusă parţial de digul actualului lac de acumulare, la aproximativ 1,35 km vest de extremitatea intravilanului propus al   locuire   aşezare   Giurgiu   Zorile, com. Grădinari   aşezare civilă   Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / secolele III-IV p. Chr.   14.03.2022 (creată)   Map*  
103700.02
Picture count: 3
Situl arheologic de la Iepureşti - La Izlaz. Situl se află în lunca Neajlovului, la aproximativ 700 m de cursul acestuia şi la cca. 100 m N de drumul judeţean care leagă satele Stâlpu de Iepureşti.   locuire   aşezare   Giurgiu   Iepureşti, com. Iepureşti   Aşezare   Eneolitic, Epoca bronzului   14.03.2022 (creată)   Map*  
67265.01 Siliştea satului Brăneşti de la Dărmăneşti. Siliştea se află în apropierea satului.   locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   Silişte   Epoca medievală / secolul XVI   15.03.2022 (creată)   Map  
67274.01
 History Monuments List of 2010
Necropola tumulară de epoca bronzului de la Mărginenii de Sus - Movile. Necropola se află la 1,2 km est de localitate.   Descoperire funerară   Necropolă   Dâmboviţa   Mărginenii De Sus, com. Dărmăneşti   Necropolă tumulară   Epoca bronzului   15.03.2022 (actualizată)   Map  
103425.01 Situl arheologic de la Tântava - Sabar Nord. Situl se află în nord-estul satului, la cca 540 de metri nord-est de cursul actual al Sabarului, de podul peste acesta, pe pantele domoale ale terasei stângi a pârâului, aproximativ între curbele de nivel 96 şi 99, de-o parte şi de alta a DJ401A, la cca 6   locuire   aşezare   Giurgiu   Tântava, com. Grădinari   aşezare civilă   Epoca medievală   14.03.2022 (creată)   Map*  
104500.01 Situl arheologic de la Hobaia - Ilfovăţ Vest. Staţiunea este amplasată pe terasa dreapta a Ilfovăţului, care domină fosta luncă mlăştinoasă a pârâului, la cca 25 m vest de malul actualului lac de acumulare, la aproximativ 920 de metri sud-vest de ieşirea din Hobaia şi la cca 2 km vest de Zorile.   locuire   aşezare   Giurgiu   Hobaia, com. Ogrezeni   aşezare civilă   Latène, Epoca bronzului   14.03.2022 (creată)   Map*  
67149.01 Biserica medievală de la Mărunţişu   Structură de cult   Edificiu religios   Dâmboviţa   Mărunţişu, com. Costeştii Din Vale   Biserică   Epoca medievală / secolul XVIII   15.03.2022 (actualizată)   Map  
67265.02 Siliştea satului Dălbăneşti de la Dărmăneşti. Siliştea se află în apropierea satului.   Locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   Silişte   Epoca medievală / sec. XVI   15.03.2022 (creată)   Map  
67309.06 Tezaurul de la Dobra - Leşi. Tezaurul a fost descoperit în imediata aproiere a sitului cu codul RAN: 67309.04.   Descoperire izolată   Tezaur   Dâmboviţa   Dobra, com. Dobra   Tezaur   Epoca medievală / secolele XVIII - XIX   15.03.2022 (creată)   Map  
103425.02 Situl arheologic de la Tântava Nord. Staţiunea este amplasată în apropierea Sabarului, la cca 250 vest de firul actual al apei, în imediata extremitate nord-estică a satului, la cca 550 m est de zona intravilană, între DJ401A şi Pădurea Mihai Vodă.   locuire   aşezare   Giurgiu   Tântava, com. Grădinari   aşezare civilă   Epoca medievală / secolele XVII-XVIII   14.03.2022 (creată)   Map*  
103434.03 Situl arheologic de la Zorile - Ilfovăţ Vest. Staţiunea este amplasată pe terasa dreapta a Ilfovăţului, care domină fosta luncă mlăştinoasă a pârâului, la cca 25 m vest de malul actualului lac de acumulare, la aproximativ 1,8 km vest de extremitatea intravilanului propus al satului.   locuire   aşezare   Giurgiu   Zorile, com. Grădinari   aşezare civilă   Epoca bronzului, Latène   14.03.2022 (creată)   Map*  
67149.02 Aşezarea Gumelniţa de la Mărunţişu - Movila. Aşezarea se află în lunca râului Argeş, la 600 m est de râu şi 600 m sud de sat.   Locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Mărunţişu, com. Costeştii Din Vale   Aşezare   Eneolitic   15.03.2022 (actualizată)   Map  
67265.03 Siliştea satului Preoţeşti de la Dărmăneşti. Siliştea se află în apropierea satului.   locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   Silişte   Epoca medievală / secolul XVII   15.03.2022 (creată)   Map  
151914.57 Descoperirea izolată preistorică de la Videle - VID 069. Situl se află pe malul stâng al pârâului Sericu, în vecinătatea de sud-est a pădurii de la Blejeşti, la sud-est de cartierul Fotăcheşti, la aprox. 540 m sud-est de calea ferată Bucureşti-Timişoara, punctul de intersecţie cu drumul de exploatare aflat în p   descoperire funerară   artefact   Teleorman   Videle, com. Oraş Videle   fragment ceramic   Preistorie   15.03.2022 (creată)   Map*  
157479.05 Situl arheologic de la Bulgăruş - Obiectiv 3. Situl se află la cca 4,7 km V-SV de biserica catolică din Bulgăruş, la cca 2,96 km E de DJ 594 Grabaţ-Gottlob şi la cca 3,65 km N de DJ 594B Lenauheim-Grabaţ, la cca 6,5 km S de pârâul Galaţca.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Bulgăruş, com. Lenauheim   aşezare   Preistorie / secolele III-IV   14.03.2022 (creată)   Map*  
103434.01 Situl arheologic de la Zorile - Dig Ilfovăţ Est. Staţiunea este amplasată pe terasa stânga a Ilfovăţului şi pe pantele line care coboară spre firul apei, în imediata apropiere şi distrusă parţial de digul actualului lac de acumulare, la aproximativ 650 m vest de extremitatea intravilanului propus al sat   locuire   aşezare   Giurgiu   Zorile, com. Grădinari   aşezare civilă   Epoca bronzului   14.03.2022 (creată)   Map*  
104494.01
Picture count: 4
Situl arheologic de la Ogrezeni - Valea Ilfovăţului. Situl se află la cca 3,33 km vest de satul Ogrezeni, la graniţa dintre UAT-urile Ogrezeni, Bolintin Vale, Crevedia şi Bucşani, pe malul stâng al pârâului Ilfovăţului, în aval de incinta Mănăstirii Buna Vestire şi la SV de prelungirea Liniei Mari din Pădur   locuire   aşezare   Giurgiu   Ogrezeni, com. Ogrezeni   aşezare   Eneolitic, Epoca bronzului, Latène   14.03.2022 (actualizată)   Map*  
67158.01 Siliştea de la Tomşani. Siliştea este menţionată ca aflându-se în apropierea satului.   locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Tomşani, com. Costeştii Din Vale   Aşezare   secolele XVII - XVIII   15.03.2022 (creată)   Map  
67265.04 Situl arheologic de la Dărmăneşti. Materialele au fost descoperite pe teritoriul localităţii.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   Aşezare   Latène / secolele III - I a.Chr.   15.03.2022 (creată)   Map  

|<< < > >>|
  / 1154  Number of records per page:
Previous pages 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Next pages
Scroll