Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20281
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1015  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
RAN Code Name Site Class (ascending) Site Type (ascending) County City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (ascending) Display map
36854.08 Situl arheologic de la Ghireni-La Moară. Sit în extravilan, situat la 400 m sud-vest de sat, în stânga drumului judeţean Ghireni-Coţuşca.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Botoşani   Ghireni, com. Coţuşca   Epoca migraţiilor, Eneolitic, Epoca medievală, Paleolitic / sec. IV-V, sec. IX-XI, sec. VIII-IX   23.03.2012 (actualizată)   Display map*  
53942.29 Situl arheologic de la Gornea - ,,Gavrina''. la poalele dealului între Ogaşul Gavrinei şI Oagaşul lui Marina   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Gornea, com. Sicheviţa   Epoca medievală, Epoca bronzului, Necunoscută   16.10.2009 (verificată)   Display map  
53942.03
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de la Gornea - Căuniţa de Sus. Situl se află pe terasa mijlocie a Dunării, cuprinsă între Dealul Căuniţa şi Dunăre, între valea Gornea şi Ogaşul Căuniţei.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Gornea, com. Sicheviţa   Hallstatt, Neolitic, Epoca romană, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. II - III   09.12.2020 (verificată)   Display map  
160537.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Horia. la 1 km NV de sat, pe terasa de E a pârâului Taiţa   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Tulcea   Horia, com. Horia   Latène   21.09.2009 (actualizată)   Display map  
141731.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea eneolitică de la Ip - Pincedomb. la cca. 1 km SE de sat   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Sălaj   Ip, com. Ip   Eneolitic   04.01.2014 (actualizată)   Display map  
65459.02 Aşezarea şi necropola din epoca bronzului de la Gorgota - La Cazan. Situl arheologic se află la 1 km Est de localitate, pe islazul satului.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Gorgota, com. Răzvad   Epoca bronzului   11.03.2019 (actualizată)   Display map  
53942.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Gornea - Ţărmuri. terasa joasă a Dunării, cuprinsă între şosea şi malul fluviului, cca. 2,5 km de sat   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Gornea, com. Sicheviţa   Hallstatt, Neolitic, Epoca bronzului, Epoca romană, Epoca medievală   10.12.2014 (verificată)   Display map  
117186.01 Situl arheologic la Gorneşti. Situl se află la circa 500 m S de localitate, pe malul Mureşului, la capătul dinspre Târgul Mureş.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Mureş   Gorneşti, com. Gorneşti   Epoca bronzului, Eneolitic, Neolitic   25.07.2012 (actualizată)   Display map  
37832.05 Situl arheologic de la Ibăneşti - În Sălişte. Situl este situat atât extravilan cât şi intravilan, la 2600 m SE de biserica satului, pe un platou cuprins între văile Ibăneasa la E şi Visoca la S şi V.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Botoşani   Ibăneşti, com. Ibăneşti   Epoca medievală / sec. XIII-XIV, sec. XIV - XVI   29.03.2012 (actualizată)   Display map*  
127581.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ipoteşti-La conac. Situl arheologic este situat la Nord-Vest de sat pe un bot de terasă înaltă de aproximativ 15 m faţă de lunca inundabilă a Oltului.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Olt   Ipoteşti, com. Ipotesti   Epoca bronzului, Epoca romano-bizantină, Eneolitic, Epoca medievală, Latène, Neolitic, Hallstatt / sec. XIV - XVI, sec. II - I a. Chr.   14.01.2021 (actualizată)   Display map*  
3002.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ghirbom - Capul Şesului. la 2 - 2,5 km de sat   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Alba   Ghirbom, com. Berghin   Epoca medievală, Epoca romană / sec. VIII - IX, sec. II - III   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
53942.15 Situl arheologic de la Gornea - ,,Pod Păzărişte''. terasa de la poalele dealului Păzărişte   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Gornea, com. Sicheviţa   Epoca bronzului, Epoca medievală, Hallstatt / sec. IX-X d. Chr   16.10.2009 (verificată)   Display map  
53942.10
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Gornea - Zomoniţa. la 3 km S de sat pe terasa Dunării, dinspre podul Păzărişte   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Gornea, com. Sicheviţa   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. VIII - IX, sec. IX-XII   10.12.2014 (verificată)   Display map  
31039.01 Situl arheologic de la Hodoş - Dâmbul Morii. la intrarea în sat, în partea dreaptă a DJ Sălard - Hodoş, la 1,5 km N de biserica reformată din centrul satului, pe malul stâng al Barcăului   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bihor   Hodoş, com. Sălard   Preistorie, Eneolitic, Latène, Epoca bronzului / sec. I a.Ch.-I p.Ch   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
133456.03 Situl arheologic de la Independenţa - Pe terasă (Autostrada Bucureşti - Ploieşti, km 40+550, 40+775). Situl se află pe terasa primară de pe partea dreaptă a râului Prahova, la 200 m NE de satul Independenţa, la 200 m N de şoseaua ce leagă satul Independenţa de satul Gherghiţa   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Prahova   Independenţa, com. Gherghiţa   Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XVI - XVII, sec. X - XI   05.01.2021 (creată)   Display map*  
53942.14 Aşezarea de la Gornea - ,,Cărămidărie''   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Gornea, com. Sicheviţa   Neolitic   16.10.2009 (verificată)   Display map  
53942.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Gornea - Locurile lungi. terasa inferioară, între valea Cameniţei şi Liubcova   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Gornea, com. Sicheviţa   Epoca bronzului, Neolitic, Eneolitic, Epoca romană / sec. II-III d. Chr   10.12.2014 (verificată)   Display map  
37627.03 Situl arheologic de la Hăneşti - La Moviliţă. Movila este situată intravilan, în marginea de est a satului, pe malul drept al Başeului, pe un martor de eroziune de forma unei movile, la 230 m sud-est de podul de peste Başeu.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Eneolitic / aprox.3.500-2.500 ani, sec. XV - XVI, sec. IV - V   26.03.2012 (actualizată)   Display map*  
51966.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ilidia - Moara Gherghinii. în zona "Funi" la 1 km SV de sat, în dreapta drumului de intrare în localitate   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Ilidia, com. Ciclova Română   Epoca medievală, Eneolitic, Hallstatt, Epoca romană / sec. VIII-IX, sec. XI - XII, sec. III - IV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
159696.04
18 Picture count: 18
Situl arheologic de la Isaccea - Suhat. Situl arheologic se află în marginea de NV a localităţii Isaccea, la cca. 1 km S de actualul curs al Dunării. Zona face parte din Depresiunea Isaccea (Saon), subunitate a Dealurilor Niculiţelului.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Neolitic, Epoca bronzului, Latène, Epoca elenistică, Epoca romană   15.12.2020 (actualizată)   Display map  
  / 1015  Number of records per page:
Previous pages 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code