Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23081
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (ascending) Map
104877.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 2
Situl arheologic de la Sadina - Intrarea în sat. Situl se află la nord de DJ611 şi la cca 360 de metri sud de Pădurea Sadina, la intrarea în Sadina   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Sadina, com. Roata De Jos   Aşezare   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / secolul al IV-lea p. Chr.   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
105320.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ghizdaru - Fundul Gurbanului. Situl se află la circa 500 de metri nord-vest de ieşirea din satul Ghizdaru, între calea ferată şi DJ503 şi la nord de Valea Ghizdăreanca.   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Ghizdaru, com. Stăneşti   Aşezare   Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului, Latène / sec. IX - X   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
179132.20
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Pepiniera Toboc. Situl se află pe malul drept (vestic) al văii Saulei, la sud de calea ferată Bucureşti - Constanţa, între Strada Petricani şi Autostrada A3.   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Aşezare   Hallstatt, Latène, Epoca bronzului   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
10499.03
Picture count: 1
Necropola La Tène de la Milova - Cioaca Milovei. Necropola se află în extravilanul localităţii, pe terminaţia sudică a Dealului Milova.   descoperire funerară   necropolă   Arad   Milova, com. Conop   Tumul   Latène / sec. II-I a. Chr.   18.03.2022 (creată)   Map  
61853.04 Tumulul de la Ghindfăreşti - Tumulul T2. Tumulul este localizat la E de satul Ghindăreşti.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ghindăreşti, com. Ghindăreşti   Tumul     18.03.2022 (creată)   Map*  
104840.02
Picture count: 2
Situl arheologic de la Roata de Jos - La Parc. Situl se află pe o terasă de pe malul sudic al Văii Dâmbovnicului, la cca 184 de metri de satul Roata de Jos, aproape de podul peste Dâmbovnic şi intersecţia DJ601 cu DJ611.   locuire   aşezare   Giurgiu   Roata De Jos, com. Roata De Jos   aşezare   Epoca medievală, Latène / secolele IX-XI, secolele II-I a. Chr.   17.03.2022 (creată)   Map*  
105339.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Onceşti - Valea Balgiului. Situl se află în partea de sud-est a satului Onceşti, pe versantul de sud-vest al Dealului Balagiului, la sud-est de pârâul Diului şi la nord de Strada Fântânii.   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Onceşti, com. Stăneşti   Aşezare   Epoca medievală, Latène / sec. IX p. Chr., sec. III - I a. Chr.   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
113448.01 Aşezarea romană de la Recea. Situl se află la cca 350 de metri sud de vatra actuală a satului, între DN56A, la vest şi albia pârâului Drincea, la est.   locuire   aşezare civilă   Mehedinţi   Recea, com. Punghina   aşezare civilă   Epoca romană / secolele II-III p. Chr   17.03.2022 (creată)   Map*  
168194.01
 History Monuments List of 2010
10 Picture count: 10
Situl arheologic de la Ocniţa - Dealul Cosota. Situl este delimitat la N de pârâul Sărat, la V de drumul comunal, la E şi S de Valea Bradului   locuire   aşezare şi necropolă   Vâlcea   Ocniţa, com. Oraş Ocnele Mari   descoperiri de suprafaţă, Aşezare, Fortificaţie, Grup de morminte   Eneolitic, Latène / sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr., sec. II a. Chr.   18.03.2022 (actualizată)   Map  
60641.04 Situl arheologic de la Limanu - Cetate. Situl arheologic este localizat în perimetrul satului, spre limita sa estică, la 220-230 m sud de malul Lacului Mangalia.   locuire   aşezare   Constanţa   Limanu, com. Limanu   tabie   Sec.XVIII-XIX   18.03.2022 (creată)   Map*  
103390.15
 History Monuments List of 2010
Biserica Sfântul Nicolae din Mironeşti. Biserica se află În partea de N-E a satului Mironeşti, pe malul râului Argeş.   construcţie de cult   biserică   Giurgiu   Mironeşti, com. Gostinari   descoperiri izolate, biserică, necropolă de inhumaţie   Latène, Epoca medievală / secolele II-I a. Chr., secolele IX-X p. Chr., secolul al XVII-lea, secolele XVI-XVII, secolele XVI-XVIII   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
105339.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Onceşti - Valea Diului. Situl se află la ieşirea din satul Onceşti, în partea de est, pe partea stângă a pârâului Diului, la nord de strada Fântânii.   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Onceşti, com. Stăneşti   Aşezare   Latène, Epoca medievală / secolul al IX-lea   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
61853.07 Tumulul de la Ghindăreşti - Tumulul T-5. Tumulul este localizat la S-E de localitate, la N de Movila Ghindăreşti sud-est, marcată pe harta topografică militară din 1974.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ghindăreşti, com. Ghindăreşti   tumul   Epoca romană   18.03.2022 (creată)   Map*  
61853.09 Tumulul de la Ghindăreşti - Tumulul T-7. Movila este localizată la S-E de satul Ghindăreşti.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ghindăreşti, com. Ghindăreşti   Tumul   Epoca romană   18.03.2022 (creată)   Map*  
179132.41
 History Monuments List of 2010
Biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului, Sf. Filofteia - Răsvan de la Bucureşti. Biserica Răsvan este localizată în centrul capitalei, pe strada cu acelaşi nume, la est de Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou.   structură de cult   edificiu religios   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Necropolă, Aşezare, Biserică   Epoca modernă, Epoca medievală / Sec. XVII-XIX, Sec. XV-XVI, înc. sec. XVIII   18.03.2022 (actualizată)   Map*  
157843.04 Situl arheologic de la Moşniţa Nouă - Obiectiv 15. Situl se află la cca 220 m N de DJ 592 Moşniţa Nouă-Albina, la cca 1,25 km E de Primăria comunei Moşniţa Nouă şi la cca 1,6 km SE de biserica ortodoxă din Moşniţa Veche, la cca 3,99 km NV de râul Timiş.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Moşniţa Nouă, com. Moşniţa Nouă   aşezare   Preistorie, Epoca medievală / secolele X-XIII, secolele XIV-XVI   17.03.2022 (creată)   Map*  
105320.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ghizdaru - Valea Gurbanului. Situl se află în partea de nord a satului, de-o parte şi de alta a străzii Plopilor, la cca 100 de metri sud de calea ferată, imediat la nord de Valea Ghizdăreanca.   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Ghizdaru, com. Stăneşti   Aşezare   Epoca migraţiilor, Latène, Epoca medievală / sec. IV p. Chr., sec. III - II a. Chr., sec. VIII - IX p. Chr.   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
179132.21
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Pipera - Andronache. Situl arheologic este localizat pe malul stâng (estic) al văii Saulei, imediat la sud de calea ferată Bucureşti-Constanţa, pe fâşia dintre Saulea şi strada Gherghiţei, suprapusă azi şi de autostrada A3.   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Aşezare   Epoca medievală, Latène, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca migraţiilor / sec. IX - XI, sec. IV   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
61853.08 Tumulul de la Ghindăreşti - Tumulul T-6. Tumulul este localizat la S-E de localitatea Ghindăreşti.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ghindăreşti, com. Ghindăreşti   Tumul   Epoca romană   18.03.2022 (creată)   Map*  
61853.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ghindăreşti - La Tunel. Situl se află la 2 km S de sat.   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Ghindăreşti, com. Ghindăreşti   Locuire   Neolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca romană / mil. IV a. Chr., sec. I-VI   18.03.2022 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Next pages
Scroll