Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 24246
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1213  Number of records per page:
Previous pages 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County (descending) City/Town/Village/Commune (descending) Site components Chronology Last update (descending) Map
10845.03 Aşezarea medievală de la Bodrogu Nou. Aşezarea medievală timpurie a fost localizată în jurul manastirii.   locuire   aşezare   Arad   Bodrogu Nou, com. Zădăreni   aşezare   Epoca medievală / sec.XII d.Hr.   16.11.2011 (creată)   Map  
9949.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea medievală timpurie de la Beliu - La Movilă. Cetatea se află la 3 km sud-vest de localitate, între şoseaua Beliu - Bocsig şi Valea Beliului.   locuire   aşezare civilă   Arad   Beliu, com. Beliu   Movilă, Cetate de pământ   Epoca medievală   05.05.2022 (actualizată)   Map*  
9271.17 Situl arheologic de la Arad - Gradina fostului C.A.P.. Situl B0_3 este localizat pe o terasă relativ plată, mărginită pe latura de N de zone joase cu stufăriş iar spre S de o pantă lină. Axa lungă este orientată E - V paralel cu Mureşul, situat la cca. 100 m N, perpendicular pe axul autostrăzii. Punctul se af   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare, Necropolă, Necropola birituală   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Neolitic, Latène / sec.IV-III î.Chr.   01.04.2021 (actualizată)   Map*  
9271.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea postromană de la Arad. pe terenul Complexului de Sere la 800 m NNE de limita cartierului Gradişte, pe dreapta DN Arad - Oradea   locuire   aşezare   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare   Epoca romană / sec. III - V   24.03.2009 (verificată)   Map  
9271.08 Aşezarea de la Arad - Grădişte 3   locuire   aşezare   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare   Necunoscută   24.03.2009 (verificată)   Map  
10845.02 Valul de pamânt de epocă necunoscută de la Bodrogu Nou-La Hodaie. Situl este plasat la N de sat.   locuire   sistem defensiv   Arad   Bodrogu Nou, com. Zădăreni   Fortificaţie   Necunoscută   16.11.2011 (creată)   Map  
10113.01 Aşezarea deschisă de la Bârzava - Dealul Poc. Situl se află la 210 m NVV de biserica greco-catolică din Bârzava Mureşului, 5,3 km nord-est de biserica greco-catolică din Belotinţ, 20 m nord de drumul naţional 6; află la 100 m vest de pârâul Bârzava şi la 2,2 km nord de râul Mureş.   locuire   aşezare   Arad   Bârzava, com. Bârzava   aşezare deschisă     08.02.2019 (actualizată)   Map*  
9271.18 Situl arheologic de la Arad-centura ocolitoare a Aradului-km. 12+250-11+950. Situl se află în cartierul Aradul Nou, fiind traversat pe latura lui sudică de şoseaua Arad - Timişoara, la cca. 500 m S de zona barierei CFR de la ieşirea din municipiu.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Necropolă, aşezare   Epoca romană / sec. II-III   01.04.2021 (creată)   Map*  
9271.06 Situl arheologic de la Arad - Grădişte 1   locuire   aşezare   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare   Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului   24.03.2009 (actualizată)   Map  
9271.10 Aşezarea eneolitică de la Arad - Cartierul Gai   locuire   aşezare   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare   Eneolitic   24.03.2009 (actualizată)   Map  
9912.02 Descoperirea funerară de epocă neprecizată de la Bulci-Dâmbul lui Roman. Situl este imprecis localizat.   descoperire funerară   tumul   Arad   Bulci, com. Bata   Mormânt de inhumaţie   Necunoscută   17.11.2011 (creată)   Map  
10319.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Berindia - La Cetate. Dealul Şindrioara, la S de satul Păulian (fost Livada intre 1965-1996), între calea ferată Arad - Brad şi Valea Crişului   locuire   aşezare   Arad   Berindia, com. Buteni   Aşezare, Aşezare fortificată   Epoca romană, Latène / sec. II - IV, sec. III a. Chr. - I p. Chr.   10.12.2014 (verificată)   Map*  
9271.14
 History Monuments List of 2010
Cetatea Aradului - fortificaţii VAUBAN. Cetatea se află pe malul stâng al râului Mureş, în cartierul Subcetate.   locuire   aşezare civilă   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Cetate, Şanţ de apărare, cu val de pământ în exterior, Biserică   Epoca modernă / 1763 - 1783, 1750-1861   05.05.2022 (actualizată)   Map*  
9271.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Arad - La Carieră. la 300 m V de oraş, între staţia CFR Bujacul Mare şi DN Arad - Pecica   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare, Necropolă   Epoca bronzului, Hallstatt, Latène / sec. III - II a. Chr.   10.12.2014 (actualizată)   Map  
9271.07 Situl arheologic de la Aradu Nou - Bufniţi   locuire   aşezare   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare   Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului   24.03.2009 (actualizată)   Map  
9967.01 Aşezarea eneolitică de la Bochia- Dealul Floroiu   locuire   aşezare   Arad   Bochia, com. Beliu   Aşezare   Eneolitic   24.03.2009 (actualizată)   Map  
9271.09 Tell-ul de la Arad - Uzina de Apă   locuire   aşezare civilă   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare   Eneolitic, Neolitic   01.08.2022 (verificată)   Map  
9271.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din romană de la Arad - Ceala. Calea Bodrogului, la 500 m V de oraş, la S de aeroport, pe terenul IAS   locuire   aşezare   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare   Epoca romană / sec. III - V   10.12.2014 (actualizată)   Map  
9271.05 Aşezarea neolitică de la Arad - Grădişte 2   locuire   aşezare   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare   Neolitic   24.03.2009 (actualizată)   Map  
9271.11 Aşezarea eneolitică de la Arad - Tăuţi   locuire   aşezare   Arad   Arad, com. Municipiul Arad   Aşezare   Eneolitic   24.03.2009 (verificată)   Map  

|<< < > >>|
  / 1213  Number of records per page:
Previous pages 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 Next pages
Scroll