Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20738
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1037  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
100647.08 Necropola medievală de la Mitreni. malul stâng al râului Argeş, pe partea stângă a şoselei Mitreni-Valea Roşie, unde au fost serele Asociaţiei Agricole, în prezent proprietatea SC "Fructo-Pan" SRL   descoperire funerară   necropolă de inhumaţie   Călăraşi   Mitreni, com. Mitreni   Epoca medievală / sec. XVI-XVII   10.07.2009 (actualizată)   Display map*  
100647.04 Aşezarea geto-dacică III de la Mitreni. pe malul stâng al râului Argeş, pe malul de nord al lacului Gâldău şi în continuare pe terasa lacului spre sud, pe un teren acoperit cu plantaţii de viţă-de-vie   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Mitreni, com. Mitreni   Necunoscută, Latène / sec. II-I a.Chr.   10.07.2009 (actualizată)   Display map*  
153785.02
 History Monuments List of 2010
Tumulii eneolitici de la Vităneşti - Măgura lui Pisică. în partea de NE a satului, la 500 m de fostul SMA   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Vitanesti, com. Vităneşti   Eneolitic   19.06.2009 (actualizată)   Display map  
128114.05
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană civilă de la Piatra Olt-Arcidava   locuire civilă   aşezare   Olt   Piatra-Olt, com. Oraş Piatra-Olt   Epoca romană / sec. II - III   11.06.2009 (creată)   Display map  
125631.08
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Drăgăneşti - Olt. în partea de vest a oraşului, în lunca Oltului   locuire civilă   aşezare   Olt   Drăgăneşti-Olt, com. Oraş Drăgăneşti-Olt   Epoca bronzului, Eneolitic   11.06.2009 (actualizată)   Display map  
100647.06 Aşezarea geto-dacică de la Mitreni-Gâldău. în partea de NE a satului Mitreni, pe marginea de V a lacului Mitreni, numit de unii şi lacul Gâldău   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Mitreni, com. Mitreni   Latène / sec. II-I a.Chr.   10.07.2009 (actualizată)   Display map*  
100647.01 Tumulul de epoca bronzului de la Mitreni - Movila lui Cercel. la 4 km N de saul Mitreni, la marginea de SE a satului Curcani, pe malul stâng al râului Argeş   descoperire funerară   tumul   Călăraşi   Mitreni, com. Mitreni   Epoca bronzului / mileniile IV-III   10.07.2009 (actualizată)   Display map*  
154674.01
Picture count: 4
Curtea întărită a Bălăcenilor de la Tătărăştii de Sus-La ziduri. pe malul stâng al râului Teleorman, la 60 km de Piteşti, pe traseul şoselei Piteşti-Alexandria   locuire   curte boierească   Teleorman   Tătărăştii De Sus, com. Tătărăştii De Sus   Epoca modernă, Epoca medievală / sec. XIX-XX, sec. XVI sec. XVI   16.06.2009 (creată)   Display map  
127885.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Beria de Sus-Dealul Carantinei   locuire civilă   aşezare   Olt   Beria De Sus, com. Oporelu   Latène / sec. IV - II a. Chr.   11.06.2009 (creată)   Display map  
125356.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Slatina - Sălişte. la 300 m NV de localitate, între Valea Ştreangului şi Valea Putineiului   locuire civilă   aşezare   Olt   Slatina, com. Municipiul Slatina   Epoca romano-bizantină, Latène / sec. IV, sec. II - I a. Chr.   11.06.2009 (actualizată)   Display map  
100647.09 Aşezarea medievală de la Mitreni. la marginea de sud a satului, pe malul stâng al Argeşului, pe partea dreaptă a şoselei care merge la Valea Roşie, la marginea pădurii, pe ambele părţi ale fostei căi ferate Mitreni- Fabrica de conserve Valea Roşie   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Mitreni, com. Mitreni   Epoca medievală   10.07.2009 (actualizată)   Display map*  
100647.07 Necropola din secolul al IV-lea p. Chr. de la Mitreni. malul stâng al râului Argeş   descoperire funerară   necropolă de inhumaţie   Călăraşi   Mitreni, com. Mitreni   Epoca migraţiilor / sec. I-III   10.07.2009 (actualizată)   Display map*  
101136.03 Situl arheologic de la Măriuţa. Pe malul stâng al Mostiştei, la 2 km sud de satul Măriuţa   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Măriuţa, com. Belciugatele   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. IV   23.06.2009 (creată)   Display map*  
151718.01 Situl paleolitic de la Ciuperceni - La tir. la 1,5 Km NE de comuna Ciuperceni, pe malul râului Tir   locuire   locuire   Teleorman   Ciuperceni, com. Ciuperceni   Paleolitic, Hallstatt   15.06.2009 (actualizată)   Display map  
127028.01 Situl arheologic de la Fărcaşele - Sălişte   locuire   aşezare   Olt   Fărcaşele, com. Fărcaşele   Epoca romană, Epoca medievală, Epoca modernă, Hallstatt, Neolitic, Epoca bronzului, Eneolitic / sec. XIV-XVI   11.06.2009 (actualizată)   Display map  
100647.05 Aşezarea Dridu de la Mitreni - lacul Gâldău. pe malul stâng al râului Argeş, pe malul de est al lacului Gâldău, până la marginea de nord-est a satului Mitreni   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Mitreni, com. Mitreni   Epoca medievală / sec. IX-XI   10.07.2009 (actualizată)   Display map*  
138930.01 Aşezare neo-eneolitică la Supuru de Jos   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Supuru De Jos, com. Supur   Eneolitic   25.06.2009 (actualizată)   Display map  
153357.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Cernetu. în lunca de pe malul stâng al râului Teleorman, pe terasa împădurită   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Cernetu, com. Mârzăneşti   Latène   16.06.2009 (actualizată)   Display map  
127518.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea hallstattiană de la Bălăneşti - La izvor. pe malul stâng al pârâului Coteniţa, la 3 - 4 km V de sat   locuire civilă   aşezare   Olt   Bălăneşti, com. Mărunţei   Hallstatt / sec. VI - V a. Chr.   11.06.2009 (actualizată)   Display map  
40205.247 Bastionul ţesătorilor de la Braşov. latura de V a Cetăţii Braşovului   fortificaţie   bastion   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1573   09.06.2009 (verificată)   Display map  
  / 1037  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code