Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20698
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
48851.01 Situl arheologic de la Puieştii de Jos. în marginea N a satului Negotei   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Puieştii De Jos, com. Puieşti   Epoca migraţiilor, Neolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48762.01 Necropola din epoca migraţiilor de la Căldărăşti - La Movilă. la 6,3 km S de sat, lângă calea ferată   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Căldărăşti, com. Oraş Pogoanele   Epoca migraţiilor   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48619.01 Aşezarea hallstattiană de la Pârjoleşti. la N de şosea, în unghiul ce crează confluenţa pârâiaşului Valea Seacă cu pârâul Bălăneasa   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pârjoleşti, com. Pârscov   Hallstatt   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
48566.03 Turnul teutonic de la Pârscov   fortificaţie   turn   Buzău   Pârscov, com. Pârscov   Epoca medievală / sec. XIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48511.02
 History Monuments List of 2010
Necropola Sântana de Mureş de la Clondiru de Sus. în grădina lui Istrăţoiu şi vecinii, spre N până la casa Ciobanu   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Clondiru De Sus, com. Pietroasele   Epoca migraţiilor / sec. III - V   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48780.03 Necropola de la Poşta Câlnău - Movila Potîrnicheşti. la 3 km V de sat, la V de torentul Valea Largă   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Poşta Câlnău, com. Poşta Câlnău   Eneolitic, Epoca migraţiilor   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48646.02 Situl arheologic de la Târcov - La Monâie. la cca. 5 km N de sat, peste cătunul Titirligu   locuire civilă   aşezare   Buzău   Târcov, com. Pârscov   Latène, Epoca bronzului   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
48593.01 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Lunca Frumoasă. în vatra satului, pe malul stâng al pârâului Bălăneasa   locuire civilă   aşezare   Buzău   Lunca Frumoasă, com. Pârscov   Epoca migraţiilor / sec. IV   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
48566.02 Aşezarea medievală de la Pârscov. la S de sat, în livadă, în dreptul spitalului spre E, la fostele grajduri ale fostului CAP   locuire civilă   aşezare   Buzău   Pârscov, com. Pârscov   Epoca medievală / sec. VIII - IX   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48502.02 Situl arheologic preistoric de la Câlţeşti - Vladimirescu. la N şi NE de sat, pe platou   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Câlţeşti, com. Pietroasele   Epoca bronzului, Neolitic   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
48879.02 Necropola neolitică de la Lunca - Movila Lunca. la 0,7 km S de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Lunca, com. Puieşti   Neolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48762.02 Necropola preistorică de la Căldărăşti - Movila Băneasca. la 2,3 km S de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Căldărăşti, com. Oraş Pogoanele   Neolitic, Eneolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48637.01 Aşezarea neolitică de la Runcu. la S de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Runcu, com. Pârscov   Neolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48575.02 Situl arheologic de la Bădila - La Bălanul. pe lotul de terasă Bălanul   locuire civilă   aşezare   Buzău   Badila, com. Pârscov   Latène, Epoca bronzului   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
48520.02 Situl arheologic de la Dara. la marginea de V a satului, spre cătunul Pileşti   locuire civilă   aşezare   Buzău   Dara, com. Pietroasele   Neolitic, Epoca bronzului, Latène   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
48780.04 Situl arheologic de la Poşta Câlnău - Movilele Poşta Cîlnău. în vatra satului, pe marginea terasei înalte, de o parte şi de alta a drumului spre Sudiţi Aliceni sunt aliniate 3 movile   locuire civilă   aşezare   Buzău   Poşta Câlnău, com. Poşta Câlnău   Hallstatt, Eneolitic, Epoca migraţiilor   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
48637.02 Crucea de la Runci la Runcu. la vest de sat   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Runcu, com. Pârscov   Epoca medievală / 1792   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48575.04 Aşezarea din epoca bronzului de la Bădila - La Carp. la NNV de şcoala generală   locuire civilă   aşezare   Buzău   Badila, com. Pârscov   Epoca bronzului   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48548.01 Situl arheologic Latene de la Şarânga - La Teişanu. la S de sat, cca. 2 km, pe malul pârâului Sărata, în punctul cu două cruci, în dreptul satului Ulmeni, cca. 100 m N de podul DNIB peste Sărata   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Şarânga, com. Pietroasele   Latène / sec. IV - III a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
48502.01 Aşezarea Latene de la Câlţeşti. la V de sat, în dreptul pîlcului de case de pe malul pârâului Gîrla Dunării pe malul stâng al pârâului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Câlţeşti, com. Pietroasele   Latène / sec. II - IV   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code