Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 21151
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
155252.17 Aşezarea daco-romană de la Timişoara - Mehala I. Situl este amplasat la 1,19 km nord de drumul naţional 59° Timişoara-Săcălaz, la 4,80 km nord-est de biserica ortodoxă din Săcălaz şi la 4,44 km nord de biserica ortodoxă din Sinaia, la 1,77 km sud de pârâul Bega Veche şi la 1,81 km sud de pârâul Beregsă   locuire   aşezare   Timiş   Timişoara, com. Municipiul Timişoara   Neolitic, Epoca medievală / secolele III-IV, secolele XV-XVI   02.06.2021 (actualizată)   Display map*  
155252.28 Situl arheologic de la Timişoara - Hladik 2/ Nivelda. Situl se află la hotarul administrativ dintre Timişoara-Freidorf şi comuna Şag, la 3,76 km nord de biserica ortodoxă din Şag, la 0,29 km vest de drumul naţional 59 Timişoara-Şag; la 3,40 km est de biserica ortodoxă din Utvin; pe versantul nordic al pârâul   locuire   Aşezare   Timiş   Timişoara, com. Municipiul Timişoara   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / secolele VIII-X   02.06.2021 (actualizată)   Display map*  
146272.07
 History Monuments List of 2010
Biserica armeano-gregoriană Sfânta Cruce de la Suceava. Biserica se află pe strada Armenească, nr. 1.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Epoca medievală / 1521, adăugiri 1776, transf. 1918   02.06.2021 (actualizată)   Display map*  
146272.03
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de a Suceava - Vechiul centru medieval. Situl se află în întreaga zonă cuprinsă între Str. Petru Rareş (N), Ana Ipătescu (E), Nicolae Bălcescu (S), Ştefan cel Mare (V).   locuire   curte domnească   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Epoca medievală / sec. XIV - XIX   31.05.2021 (actualizată)   Display map*  
160163.16 Tumulul de la Traian - T12. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea dreaptă a drumului Peceaneaga-Traian.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Neprecizată   31.05.2021 (creată)   Display map*  
73040.08 Structura circulară de la Maglavit 4. Situl se află în extravilanul localităţii Maglavit, la hotarul dintre UAT Maglavit şi Moţăţei, la aproximativ 3,8 kilometri sud de gara din Moţăţei şi la 4,24 kilometri est din gara din Maglavit.   Structuri   structură circulară   Dolj   Maglavit, com. Maglavit   Preistorie   02.06.2021 (creată)   Display map*  
177637.05 Situl arheologic de la Căiata - La Băşică. Situl arheologic se află la circa 2 km nord-est de Căiata, la nord de drumul DN2N spre Bogza.   locuire şi desoperire funerară   aşezare şi necropolă   Vrancea   Căiata, com. Sihlea   Necunoscută   02.06.2021 (creată)   Display map*  
146272.06
 History Monuments List of 2010
Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. Mănăstirea se află în partea de est a oraşului, pe strada Ioan Vodă cel Cumplit 2.   structură de cult/religioasă   mănăstire   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Epoca medievală, Epoca modernă / 1514 - 1522, adăugiri 1579 şi 1828, 1589, sec. XIX, 1629, sec. XVII sec. XVII, sec. XVI   02.06.2021 (actualizată)   Display map*  
146272.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Cetatea de la Scheia-Suceava - Dealul Şeptilici. Cetatea se află la marginea de nord-vest a oraşului, la aproximativ 2.5 km, pe dealul Şeptilici.   locuire civilă   cetate   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Epoca medievală / sec. XIV   31.05.2021 (actualizată)   Display map*  
160163.15 Tumulul de la Traian - T11. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea dreaptă a drumului Peceaneaga-Traian.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Neprecizată   31.05.2021 (creată)   Display map*  
177637.08 Tumului de la Căiata - Tumul 1. Situl arheologic se află la circa 2 km nord-est de Căiata, la nord de drumul DN2N spre Bogza.   descoperire funerară   tumul   Vrancea   Căiata, com. Sihlea   Necunoscută   02.06.2021 (creată)   Display map*  
177637.06 Aşezarea medievală de la Căiata. Situl arheologic se află la circa 2 km nord-est de Căiata, la nord de drumul DN2N spre Bogza.   locuire   aşezarea   Vrancea   Căiata, com. Sihlea   Epoca medievală / necunoscut   02.06.2021 (creată)   Display map*  
146272.08
 History Monuments List of 2010
Situl Mănăstirii Zamca (Sf. Oxen) de la Suceava. Situl se află pe un platou, în partea de vest a oraşului.   structură de cult/religioasă   mănăstire   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Epoca medievală / 1691, 1606, sec. XVII, 1551, a doua jum. a sec. XVI, sec.al XVII-lea   02.06.2021 (actualizată)   Display map*  
155252.12 Situl arheologic de la Timişoara - Fratelia. Situl este amplasat la 450 m est de DN 59, la 2,6 km NV de primăria comunei Giroc şi la 1,87 km S de Bd. Liviu Rebreanu, la 4 km est de versantul drept al canalului Bega.   locuire civilă şi descoperire funerară   aşezare deschisă şi necropolă   Timiş   Timişoara, com. Municipiul Timişoara   Neolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca medievală / secolele VIII-IX   31.05.2021 (creată)   Display map*  
160163.17 Tumulul de la Traian - T13. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea dreaptă a drumului Peceaneaga-Traian.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Neprecizată   31.05.2021 (creată)   Display map*  
177637.07 Aşezarea de la Căiata - Km 0+000 — 0+650. Situl arheologic se află la circa 1 km est de Căiata, pe drumul DN2N spre Bogza.   locuire   aşezare   Vrancea   Căiata, com. Sihlea   Necunoscută   02.06.2021 (creată)   Display map*  
146272.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Suceava - Turnu Roşu. Biserica "Sfântul Simion", cunoscut sub numele de Biserica Turnu Roşu se află la capătul de sus al străzii Armeneşti, pe strada I.G. Sbiera.   locuire civilă   aşezare   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Epoca medievală / sec. XIV-XV, sec. XVI   02.06.2021 (actualizată)   Display map*  
177637.03 Aşezarea de epoca fierului de la Căiata. Aşezarea se găseşte la sud-est de localitatea Căiata, pe drumul DN2N.   locuire   aşezare   Vrancea   Căiata, com. Sihlea   Epoca fierului / secolele al XII-lea a.Chr.-alII-lea p.Chr.   31.05.2021 (creată)   Display map*  
160163.18 Tumulul de la Traian - Movila Breazului. Movila se află la cca. 4,5 km est de localitatea Peceneaga (la limita administrativă dintre comunele Peceneaga şi Cerna), în dreapta şoselei Peceneaga - Traianu, la cca. 1,2 km de aceasta.   decoperire funeră   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Necunoscută   31.05.2021 (creată)   Display map*  
160163.14 Tumulul de la Traian - T10. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea dreaptă a drumului Peceaneaga-Traian.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Neprecizată   31.05.2021 (creată)   Display map*  
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code