Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23081
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (ascending) Map
69312.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Dridu de la Văleni-Dâmboviţa - Proprietatea Victor Marinescu. Aşezarea este localizată în vatra satului, la 0,5 km SV de centrul localităţii, la N de şoseaua principală.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Văleni-Dâmboviţa, com. Văleni-Dâmboviţa   Aşezare   Epoca medievală / sec. VIII - X   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
141553.18
 History Monuments List of 2010
Turnul roman de la Hurez - Măgurice / La Ferice 2. Turnul se află la 2 km sud-vest de sat.   fortificaţie   turn   Sălaj   Hurez, com. Horoatu Crasnei   Turn   Epoca romană / sec. II - III   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
135155.18 Situl arheologic de la Sălciile - Lac Piscicol. Situl se află la cca. 5 km est de sat, la nord de lacul artificial.   locuire   aşezare   Prahova   Sălciile, com. Sălciile   aşezare   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. VII-X p. Chr., sec. III-IV p. Chr.   31.03.2022 (creată)   Map*  
103979.07 Tumulul de la Julavele - Ratca Jilavele. Tumulul este localizat lângă lacum Ratca.   descoperire funerară   tumul   Ialomiţa   Jilavele, com. Jilavele   tumul     31.03.2022 (creată)   Map*  
46901.02 Necropola de la Pitulicea - Movila Snagov. Movila este localizată în colţul de NV al satului, peste pârâul Sărata.   descoperire funerară   tumul   Buzău   Pitulicea, com. Glodeanu Sărat   Tumul   Necunoscută   31.03.2022 (actualizată)   Map  
69321.02
 History Monuments List of 2010
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului de la Mesteacăn. Se află aproape de centrul localităţii, lângă drumul DC29. în cimitirul satului.   structură de cult/religioasă   biserică   Dâmboviţa   Mesteacăn, com. Văleni-Dâmboviţa   Biserică de lemn   Epoca modernă / sec. XVIII   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
66250.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Bărbuleţu - Grui. Situl se află în centrul satului, la nord de Biserica satului, Adormirea Maicii Domnului, peste drum, în spatele punctului Fosta primărie, actualmente dispensar, unde a fost efectuată o lucrare de supraveghere, şi la E şi NE de conacul boierului, pe teren   locuire   aşezare; necropolă   Dâmboviţa   Bărbuleţu, com. Bărbuleţu   Aşezare, Necropolă   Epoca medievală / secolele XIV - XVIII   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
66740.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Comişani - Cetatea Fetei. Aşezarea se află la sud-est de sat, între terasa înaltă dreaptă a Ialomiţei şi DC Comişani - Habeni, la 0,5 km de localitate, în arealul extravilan, tarlaua 17.   Locuire   Aşezare civilă   Dâmboviţa   Comişani, com. Comişani   Fortificaţie cu val de pământ şi palisadă, Aşezare   Hallstatt, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / secolul IV, secolul XV-XVI   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
140431.07 Turnul roman de la Sângeorgiu de Meseş - Dealul La Frasini 2 / Cornul Păstăioşii. Turnul se găseşte în Pădurea Citera dintre localităţile Sângeorgiu de Meseş şi Hurez.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Sângeorgiu De Meseş, com. Buciumi   Turn   Epoca romană / secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.   31.03.2022 (creată)   Map*  
46894.01 Aşezarea hallstattiană de la Ileana. Aşezarea este localizată la V de sat, cca. 0,5 km pe terasa de pe malul drept al pârâului Sărata.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ileana, com. Glodeanu Sărat   Aşezare   Hallstatt   31.03.2022 (actualizată)   Map  
65538.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Dimoiu - Movila. Situl se află la cca 1 km vest de localitate, de ambele părţi ale DC Matraca - Dimoiu.   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Dimoiu, com. Ulmi   Aşezare, Tumul   Epoca migraţiilor, Preistorie / sec. IV   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
66232.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic medieval de la Gura Bărbuleţului - Dealul Călugărului sau La Haldă. Situl este localizat în centrul satului, pe malul stâng al pârâului Bărbuleţu, la confluenţa Râului Alb cu pârâul Bărbuleţu, pe proprietatea lui Buzescu, în punctul Dealul Călugărului/Halde.   locuire   locuire   Dâmboviţa   Gura Bărbuleţului, com. Bărbuleţu   Necropolă, Schit   Epoca medievală / sec. XVI   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
141553.19 Turnul roman de la Hurez - Măgurice / La Ferice 1. Turnul se află la 2 km sud-vest de sat.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Hurez, com. Horoatu Crasnei   turn   Epoca romană / secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.   31.03.2022 (creată)   Map*  
67005.01 Situl arheologic de la Slobozia - Pădurea Slobozia. Situl arheologic se află la 2 km SSV de sat, pe terasa stângă a râului Colentina, la marginea pădurii Slobozia.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Slobozia, com. Cornăţelu   Silişte, Aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XVII-XVIII   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
103979.08 Tumulul de la Jilavele - Lacul Rodeanu. Tumulul este localizat la 300 m N de Lacul Rodeanu.   descoperire funerară   tumul   Ialomiţa   Jilavele, com. Jilavele   Tumul   Necunoscută   31.03.2022 (creată)   Map*  
69312.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Văleni-Dâmboviţa - Mâzgana - Poiana Tomii. Situl se află pe un platou de deal, la 1 km S de localitate.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Văleni-Dâmboviţa, com. Văleni-Dâmboviţa   Aşezare, Silişte, Necropolă tumulară   Epoca bronzului, Epoca medievală   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
103988.01 Situl arheologic de la Slătioarele - Lac Piscicol. Situl se află la cca. 5 km est de satul Sălciile, la nord de lacul artificial.   locuire   aşezare   Ialomiţa   Slătioarele, com. Jilavele   aşezare   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. IV p. Chr., sec. VII-X p. Chr.   31.03.2022 (creată)   Map*  
140431.04
 History Monuments List of 2010
Turnul de epocă romană de la Sângeorgiu de Meseş - Dealul La Frasini 1. Turnul se găseşte în pădurea dintre localităţile Sângeorgiu de Meseş şi Hurez.   fortificaţie   turn   Sălaj   Sângeorgiu De Meseş, com. Buciumi   Turn   Epoca romană   31.03.2022 (actualizată)   Map*  
140431.08 Turnul roman de la Sângeorgiu de Meseş - Sub Cornet 3 (Păstăiasa). Turnul se găseştepe Dealul Frasini, în Pădurea Citera dintre localităţile Sângeorgiu de Meseş şi Hurez.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Sângeorgiu De Meseş, com. Buciumi   Turn   Epoca romană / secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.   31.03.2022 (creată)   Map*  
46885.01 Necropola preistorică de la Căldăruşanca - Movila Căldăruşanca. Movila se află la N de sat, 1,2 km lângă intersecţia şoselei Bucureşti - Buzău cu drumul spre Florica.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Căldăruşeanca, com. Glodeanu Sărat   Necropolă   Hallstatt, Eneolitic   31.03.2022 (verificată)   Map  

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 Next pages
Scroll