Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23173
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1159  Number of records per page:
Previous pages 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (ascending) Map
155733.02 Necropola de epoca bronzului de la Beba Veche. Necropola se află la 3 km de sat pe drumul spre Kiszombor.   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Beba Veche, com. Beba Veche   Necropolă   Epoca bronzului   09.03.2022 (actualizată)   Map  
40447.16 Valul de pământ de la Săcele - Şanţ. Valul se întinde de la baza aripii vestice a dealului Coasta Văroasă până la Dealul Bâtca (Coasta Vătafului), ultimul aflat în hotarul localităţii Braşov.   locuire   dsistem defensiv   Braşov   Săcele, com. Municipiul Săcele   Val     09.03.2022 (creată)   Map*  
48762.01 Necropola din epoca migraţiilor de la Căldărăşti - La Movilă. Necropola se află la 6,3 km S de sat, lângă calea ferată.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Căldărăşti, com. Oraş Pogoanele   Necropolă   Epoca migraţiilor   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
47587.02 Necropola de la Mihăileşti - Movilele Mihăileşti. Necropola este localizată la 1,6 km V de sat, peste baltă.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Mihăileşti, com. Mihăileşti   Necropolă   Neolitic, Epoca migraţiilor   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
45628.04 Aşezarea Monteoru de la Breaza - Piatra Şoimului. Necropola este localizată la cca. 3 km N de sat, pe creasta stâncii Piatra Şoimului.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Aşezare   Epoca bronzului   09.03.2022 (verificată)   Map*  
155733.15 Situl arheologic de la Beba Veche - Obiectiv 5. Situl se află la cca 266 m E de graniţa România-Ungaria, la cca 1,6 km N de Primăria comunei Beba Veche şi la cca 6,85 km V-NV de biserica romano-catolică din Cherestur, la cca 4,3 km V de pârâul Cociohat.   locuire   Aşezare civilă   Timiş   Beba Veche, com. Beba Veche   aşezare   Epoca bronzului, Epoca medievală / secolele IX-XI   09.03.2022 (creată)   Map*  
47523.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de la Lipia - Movila Drumul Oilor. Situl se află la 0,6 km sud-est de sat, 0,37 km est de DJ 48 şi 0,5 km nord-est de DN 1B (Ploieşti-Buzău), în zona de formare a râului Călmăţui, la 400 m de clădirile staţiei CFR, lângă fosta haltă.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Lipia, com. Merei   aşezare, Tell   Neolitic, Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. IV p. Chr.   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
48147.03 Necropola de la Padina - Movila Băndoiu. Necropola se află la aproximativ 1 km V de Satu Nou.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Padina, com. Padina   Necropolă   Neolitic, Eneolitic, Epoca medievală   09.03.2022 (verificată)   Map*  
46901.01 Necropola de la Pitulicea - Movila Pitulicea. Necropola se află la 1,5 km N de sat.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Pitulicea, com. Glodeanu Sărat   Necropolă   Epoca migraţiilor, Eneolitic   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
179132.23
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Situl arheologic de la Bucureşti - Ziduri între Vii. Situl se află pe malul de sud al Lacului Fundeni, în zona străzii Ziduri între Vii şi a liniei de cale ferată care leagă Gara de Est de Gara Pantelimon, având în sud Strada Doamna Ghica.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Aşezare, Palat domnesc, Mormânt de incineraţie, Mormânt   Epoca bronzului, Epoca medievală, Latène, Neolitic, Paleolitic, Epoca migraţiilor / sec. XVII, sec. II a. Chr., Sec. IV - VII, Sec. IX - XI   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
155733.16 Situl arheologic de la Beba Veche - Obiectiv 6/ Iazul Mare. Situl se află la cca 1 km N de Primăria comunei Beba Veche, la cca 1,14 km E de graniţa România-Ungaria şi la cca 6,6 km V-NV de biserica romano-catolică din Cherestur, la cca 4,1 km V de pârâul Cociohat.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Beba Veche, com. Beba Veche   aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului / secolele IX-XI   09.03.2022 (creată)   Map*  
49901.05 Necropola de la Ulmeni - Movila Ulmeni. Necropola este localizată la 0,4 km SE de gara Ulmeni.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Ulmeni, com. Ulmeni   Necropolă   Eneolitic, Epoca migraţiilor / sec. III - VI   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
47603.02 Necropola de la Florica - Movila Manciului. Movila este localizată la 3,25 km E de sat.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Florica, com. Florica   Necropolă   Epoca migraţiilor, Eneolitic   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
46876.01 Necropola de la Glodeanu Sărat - Movila Sidiru. Necropola se află la 3,2 km S de sat.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Glodeanu Sărat, com. Glodeanu Sărat   Necropolă   Eneolitic, Epoca migraţiilor   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
62342.02 Aşezarea romană de la Ştefan cel Mare - Dealul Bodgaproste. Situl se află la NV de şoseaua Cernavodă-Constanţa, în partea de E a carierei de piatră a fabricii de ciment Cernavodă, pe versanţii de NE ai dealului Bogdaproste.   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Ştefan Cel Mare, com. Saligny   Aşezare   Epoca greco-romană   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
155733.12 Situl arheologic de la Beba Veche - Cociohatu Mare 2/ Beba Veche 15. Situl se află la cca. 7.83 km NV de Biserica romano-catolică Sf. Maria din Dudeştii Vechi, 5.55 km vest de drumul judeţean DJ 682 Dudeştii Vechi-Cheglevici şi 4.82 km SV de Biserica romano-catolică Sf. Matei din Cheglevici, la cca. 1.89 km vest de pârâul   locuire civilă   Aşezare deschisă   Timiş   Beba Veche, com. Beba Veche   aşezare deschisă   sec. XI-XII   09.03.2022 (creată)   Map*  
155733.17 Situl arheologic de la Beba Veche - Obiectiv 9. Situl se află la cca 2,92 km SE de Primăria comunei Beba Veche, la cca 1,72 km S de DJ 682 Cherestur-Beba Veche şi la cca 3,85 km E de graniţa României cu Serbia, la cca 146 m V de pârâul Cociohat.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Beba Veche, com. Beba Veche   aşezare   Epoca medievală / secolele III-IV   09.03.2022 (creată)   Map*  
49929.03 Necropola eneolitică de la Clondiru - Movila Ţigănilă. Tumulul se află pe drumul spre Movila banului, la 3 km S de sat.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Clondiru, com. Ulmeni   Necropolă   Eneolitic   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
47587.04 Necropola neolitică de la Mihăileşti - Movila lui Mişu. Necropola se află la 1 km E de şoseaua Buzău - Bucureşti, în dreptul fostului S. M. A..   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Mihăileşti, com. Mihăileşti   Necropolă   Neolitic   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
45628.06 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Breaza - Râpa Calului. Necropola este localizată la N de sat.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Aşezare   Epoca migraţiilor / sec. III - IV   09.03.2022 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1159  Number of records per page:
Previous pages 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Next pages
Scroll