Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 24542
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1228  Number of records per page:
Previous pages 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 Next pages

RAN Code Name Site Class (descending) Site Type (descending) County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
157433.04 Descoperirea funerară de epocă daco-romană de la Jebel-Fabrica de Cărămidă. Situl a fost identificat în 1963 la E de sat, pe un teren al Fabricii de Cărămidă.   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Jebel, com. Jebel   Cimitir de înhumaţie   Epoca romană / sec.III-IV d.Chr.   05.01.2012 (creată)   Map  
91722.03 Necropola de epocă romană de la Spini. Pe margine DN7, la nord de covorul asfaltic, la intrarea în sat dinspre Orăştie   descoperire funerară   necropolă   Hunedoara   Spini, com. Turdaş   Necropolă   Epoca romană   28.11.2011 (creată)   Map  
50978.28 Necropola hallstattiana de la Bocşa - Dealul Mare.. Necropola a fost identificată pe deal, în dreapta drumului ce duce spre Ramna.   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   Necropolă   Hallstatt / 1200-450 î.Hr.   16.11.2011 (creată)   Map  
87308.01 Necropola romană de la Brad - La Petroneşti. pe terasa de pe înălţimea Muncelu (775 m), aflată la 12 km sud-est de oraşul Brad   descoperire funerară   necropolă   Hunedoara   Brad, com. Municipiul Brad   Necropolă   Epoca romană / sec. II - III   04.11.2011 (actualizată)   Map  
69553.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca bronzului de la Izvoarele - Staţiunea pomicolă. pe malul stâng al Dâmboviţei, în grădina staţiunii, lângă DN 72 A   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Izvoarele, com. Voineşti   Necropolă   Epoca bronzului   11.02.2010 (actualizată)   Map  
52810.04 Necropola de la Duleu - ,,Codru''. Situl se află la 4 km sud de sat.   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Duleu, com. Fârliug   Necropolă   Neprecizată, Necunoscută   07.12.2011 (verificată)   Map  
87335.03 Necropola illyrică din epoca daco-romană de la Ruda-Brad - La Petroneşti. la 1km de Treptele romane   descoperire funerară   necropolă   Hunedoara   Ruda-Brad, com. Municipiul Brad   necropola de incineraţie   Epoca romană   24.11.2011 (creată)   Map  
156295.01 Situl arheologic de la Bobda. Necropola este imprecis localizată.   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Bobda, com. Cenei   Necropolă   Hallstatt   15.11.2011 (creată)   Map  
104216.05 Necropola de sec. IV de la Sultana-Canalul de irigaţie. La est de sat, pe malul drept al lacului Mostiştea, pe partea de sud a canalului de irigaţie de la Sultana, la 180 m de bazinul de apă   descoperire funerară   necropolă   Călăraşi   Sultana, com. Mânăstirea   necropola   Epoca migraţiilor / sec. IV   27.10.2011 (actualizată)   Map*  
69571.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca bronzului de la Manga - Biserică. la N de biserica din sat   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Manga, com. Voineşti   Necropolă   Epoca bronzului   18.01.2010 (actualizată)   Map  
155467.04 Necropola de epocă medievală timpurie de la Deta-La Cariera de nisip. Necropola descoperită este situată în hotarul localităţii   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Deta, com. Oraş Deta   Necropolă   Epoca medievală / sec.VII-IX d.Hr.   29.11.2011 (creată)   Map  
158626.01 Necropola de epocca medievală de la Checheş-Dealul Mormânţiului. Dealul Mormânţiului   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Checheş, com. Secaş   Necropolă   Epoca medievală / sec.X-XVI d.Hr.   22.11.2011 (creată)   Map  
54127.05 Necropola medievala de sec.XIII-XIV d.Hr.de la Baziaş. În jurul bisericii Mănăstirii Baziaş de pe Dealul Locva.   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Baziaş, com. Socol   Necropolă   Epoca medievală   07.11.2011 (creată)   Map  
62510.06 Necropola hallstattiană de la Satu Nou. în apropierea drumului spre Lipniţa, vis-a-vis de clădirile fostului CAP   descoperire funerară   necropolă   Constanţa   Satu Nou, com. Oltina   Necropolă de incineraţie   Hallstatt / sec. V-I a.Chr   25.08.2010 (actualizată)   Map  
69438.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca bronzului de la Urseiu - Vârful Sultanu. la 3 km NE de sat, cota 848,7 m   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Urseiu, com. Vişineşti   Necropolă   Epoca bronzului   18.01.2010 (actualizată)   Map  
51074.02 Necropola hallstattiană de la Măceşti - Gomilă. La aprox. 200 m S de sat   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Măceşti, com. Oraş Moldova Nouă   movile funerare   Hallstatt   23.01.2012 (verificată)   Map  
156678.02 Necropola de epocă medievală timpurie de la Denta. Necropola a fost identificată în hotarul localităţii.   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Denta, com. Denta   Necropolă   Epoca medievală / sec.VII-IX d.Hr.   29.11.2011 (creată)   Map  
156268.05 Descoperirile funerare de epoca bronzului de la Cenad. În hotarul localităţii.   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Cenad, com. Cenad   Cimitir de incineraţie   Epoca bronzului   21.11.2011 (creată)   Map  
104216.10 Necropolă birituală Dridu de la Sultana. La marginea de nord a satului Sultana, pe versantul de est al "Văii Chirnogeanului”, pe un loc necultivat, unde localnicii depozitează gunoaie.   descoperire funerară   necropolă   Călăraşi   Sultana, com. Mânăstirea   Necropolă   Epoca medievală / sec. VIII - IX   04.11.2011 (actualizată)   Map*  
89598.01 Necropola de la Băcâia. pe proprietate a lui Juca Manilie   descoperire funerară   necropolă   Hunedoara   Bacâia, com. Oraş Geoagiu   Necropolă   Preistorie   29.03.2010 (actualizată)   Map  

|<< < > >>|
  / 1228  Number of records per page:
Previous pages 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 Next pages
Scroll