Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23081
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type (ascending) County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
47168.05 Aşezarea din epoca fierului de la Largu - Pogoanele satului. Aşezarea este localizată în partea de nord-vest a comunei Largu, pe ogorul lui Toader Iordache.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Largu, com. Largu   Aşezare   Hallstatt, Latène / sec. III - IV   15.03.2022 (actualizată)   Map  
67265.02 Siliştea satului Dălbăneşti de la Dărmăneşti. Siliştea se află în apropierea satului.   Locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   Silişte   Epoca medievală / sec. XVI   15.03.2022 (creată)   Map  
103700.02
Picture count: 3
Situl arheologic de la Iepureşti - La Izlaz. Situl se află în lunca Neajlovului, la aproximativ 700 m de cursul acestuia şi la cca. 100 m N de drumul judeţean care leagă satele Stâlpu de Iepureşti.   locuire   aşezare   Giurgiu   Iepureşti, com. Iepureşti   Aşezare   Eneolitic, Epoca bronzului   14.03.2022 (creată)   Map*  
103434.02 Situl arheologic de la Zorile - Dig Ilfovăţ Vest. Staţiunea este amplasată pe terasa dreapta a Ilfovăţului şi pe pantele line care coboară spre firul apei, în imediata apropiere şi distrusă parţial de digul actualului lac de acumulare, la aproximativ 1,35 km vest de extremitatea intravilanului propus al   locuire   aşezare   Giurgiu   Zorile, com. Grădinari   aşezare civilă   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Eneolitic / secolele III-IV p. Chr.   14.03.2022 (creată)   Map*  
151914.56 Aşezarea hallstattiană de la Videle - VID 068. Aşezarea se află pe malul drept al pârâului Sericu, în zona în care acesta meandrează puternic,aflată la V de cartierul Furculeşti, la aprox. 430 m vest-nord-vest de calea ferată Bucureşti-Timişoara, punctul de intersecţie cu drumul de exploatare aflat în   locuire   aşezare   Teleorman   Videle, com. Oraş Videle   aşezare   Hallstatt   14.03.2022 (creată)   Map*  
47168.04 Aşezarea Latene de la Largu - Ochiul Bolbocelului. Aşezarea se află la NV de sat.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Largu, com. Largu   Aşezare   Latène / sec. III - IV   15.03.2022 (verificată)   Map  
67265.03 Siliştea satului Preoţeşti de la Dărmăneşti. Siliştea se află în apropierea satului.   locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   Silişte   Epoca medievală / secolul XVII   15.03.2022 (creată)   Map  
67149.02 Aşezarea Gumelniţa de la Mărunţişu - Movila. Aşezarea se află în lunca râului Argeş, la 600 m est de râu şi 600 m sud de sat.   Locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Mărunţişu, com. Costeştii Din Vale   Aşezare   Eneolitic   15.03.2022 (actualizată)   Map  
104500.01 Situl arheologic de la Hobaia - Ilfovăţ Vest. Staţiunea este amplasată pe terasa dreapta a Ilfovăţului, care domină fosta luncă mlăştinoasă a pârâului, la cca 25 m vest de malul actualului lac de acumulare, la aproximativ 920 de metri sud-vest de ieşirea din Hobaia şi la cca 2 km vest de Zorile.   locuire   aşezare   Giurgiu   Hobaia, com. Ogrezeni   aşezare civilă   Latène, Epoca bronzului   14.03.2022 (creată)   Map*  
103425.01 Situl arheologic de la Tântava - Sabar Nord. Situl se află în nord-estul satului, la cca 540 de metri nord-est de cursul actual al Sabarului, de podul peste acesta, pe pantele domoale ale terasei stângi a pârâului, aproximativ între curbele de nivel 96 şi 99, de-o parte şi de alta a DJ401A, la cca 6   locuire   aşezare   Giurgiu   Tântava, com. Grădinari   aşezare civilă   Epoca medievală   14.03.2022 (creată)   Map*  
47168.07 Situl arheologic de la Largu - Movila Popina. Situl arheologic este localizat la cca. 1 km E de sat, pe terasa inferioară a Călmăţuiului,în jurul Movilei Popina.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Largu, com. Largu   Aşezare   Latène, Epoca bronzului / sec. III - IV   15.03.2022 (actualizată)   Map  
67265.04 Situl arheologic de la Dărmăneşti. Materialele au fost descoperite pe teritoriul localităţii.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   Aşezare   Latène / secolele III - I a.Chr.   15.03.2022 (creată)   Map  
67158.01 Siliştea de la Tomşani. Siliştea este menţionată ca aflându-se în apropierea satului.   locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Tomşani, com. Costeştii Din Vale   Aşezare   secolele XVII - XVIII   15.03.2022 (creată)   Map  
103434.03 Situl arheologic de la Zorile - Ilfovăţ Vest. Staţiunea este amplasată pe terasa dreapta a Ilfovăţului, care domină fosta luncă mlăştinoasă a pârâului, la cca 25 m vest de malul actualului lac de acumulare, la aproximativ 1,8 km vest de extremitatea intravilanului propus al satului.   locuire   aşezare   Giurgiu   Zorile, com. Grădinari   aşezare civilă   Epoca bronzului, Latène   14.03.2022 (creată)   Map*  
103425.02 Situl arheologic de la Tântava Nord. Staţiunea este amplasată în apropierea Sabarului, la cca 250 vest de firul actual al apei, în imediata extremitate nord-estică a satului, la cca 550 m est de zona intravilană, între DJ401A şi Pădurea Mihai Vodă.   locuire   aşezare   Giurgiu   Tântava, com. Grădinari   aşezare civilă   Epoca medievală / secolele XVII-XVIII   14.03.2022 (creată)   Map*  
47168.08 Situl arheologic de la Lungu - Lăngă Popină. Situl arheologic se află la 500 m spre nord de dunele de nisip de la "Cornul Malului", pe terasa inferioară a Călmăţuiului.   locuire   aşezare   Buzău   Largu, com. Largu   aşezare   Epoca migraţiilor   15.03.2022 (creată)   Map  
67265.01 Siliştea satului Brăneşti de la Dărmăneşti. Siliştea se află în apropierea satului.   locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Dărmăneşti, com. Dărmăneşti   Silişte   Epoca medievală / secolul XVI   15.03.2022 (creată)   Map  
104494.01
Picture count: 4
Situl arheologic de la Ogrezeni - Valea Ilfovăţului. Situl se află la cca 3,33 km vest de satul Ogrezeni, la graniţa dintre UAT-urile Ogrezeni, Bolintin Vale, Crevedia şi Bucşani, pe malul stâng al pârâului Ilfovăţului, în aval de incinta Mănăstirii Buna Vestire şi la SV de prelungirea Liniei Mari din Pădur   locuire   aşezare   Giurgiu   Ogrezeni, com. Ogrezeni   aşezare   Eneolitic, Latène, Epoca bronzului   14.03.2022 (actualizată)   Map*  
103434.01 Situl arheologic de la Zorile - Dig Ilfovăţ Est. Staţiunea este amplasată pe terasa stânga a Ilfovăţului şi pe pantele line care coboară spre firul apei, în imediata apropiere şi distrusă parţial de digul actualului lac de acumulare, la aproximativ 650 m vest de extremitatea intravilanului propus al sat   locuire   aşezare   Giurgiu   Zorile, com. Grădinari   aşezare civilă   Epoca bronzului   14.03.2022 (creată)   Map*  
151914.55 Situl arheologic de la Videle - VID 067. Aşezarea se află pe malul drept al pârâului Sericu, aflată la vest de cartierul Furculeşti, la aprox. 230 m vest de calea ferată Bucureşti-Timişoara, punctul de intersecţie cu drumul de exploatare aflat în prelungirea străzii Pompei.   locuire   aşezare   Teleorman   Videle, com. Oraş Videle   aşezare   Neolitic, Latène, Hallstatt   14.03.2022 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages
Scroll