Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   143496.07
Nume   Aşezarea pluristratificată de la Cristian - Cristian III
Județ   Sibiu
Unitate administrativă   Cristian
Localitate   Cristian
Punct   Cristian III (km. 74+150 - 74+600)
Reper   Situl se află pe Autostrada Orăştie - Sibiu, lot 4, km. 74+150 - 74+600; la aproximativ 1,65 km - 2,1 km vest de comuna Cristian şi la 300 m nord de DN 1-7; la aproximativ 700 m nord de cursul râului Cibin.
Reper hidrografic - nume   Cibin
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   lunca Cibinului
Utilizare teren   Teren utilizat pentru construcţii de infrastructură şi împrejurimi Autostrada Orăştie - Sibiu, lot 4
Categorie   locuire
Tip   aşezare; aşezare fortificată
Descriere   În perioada octombrie – decembrie 2011 a avut loc cercetarea arheologică preventivă în situl Cristian III din localitatea Cristian, judeţul Sibiu, cu descoperiri aparţinând a două perioade de locuire.
Observații   Materialele, planurile şi banca de date se află la Muzeul Naţional Brukenthal.
Data descoperirii   2011
Stare de conservare   medie / 17.10.2018
Riscuri naturale   Cutremur: 3 / 16.01.2022; Inundaţii: 3 / 30.12.2021; Animale: 2 / 30.12.2021; Exces de apă în sol: 3 / 30.12.2021; Exces de aciditate în sol: 3 / 30.12.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 17.10.2018; Vandalism: 5 / 30.12.2021
Regim de proprietate   publică
Proprietar   Statul Român
Data ultimei modificări a fişei   16.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare fortificată  Neolitic (5500-4500 î.Hr) Starčevo-Criş / III  

Stratigrafia orizontului Criş este reprezentată printr-o aşezare înconjurată cu palisade, porţi, turnuri în care locuinţele sunt adâncite şi semiadâncite. Acest orizont aparţine fazei III a culturii Starčevo Criş.

 
aşezare  epoca târzie a bronzului Nouă  

Pe situl arheologic de la Cristian III a fost identificată o aşezare formată din locuinţe de suprafaţă având un sistem de gropi folosite ca pivniţe sau depozite de alimente şi o fortificaţie având un val cu miez de piatră, care prezintă locuire de suprafaţă Noua si în interior, şi în exterior.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2013

Muzeul Naţional Brukenthal GEORGESCU Adrian
LUCA Adrian Sabin
LUCA Adrian
Muzeul Banatului Timişoara MĂRCUȚI Florentina
2. cercetare preventivă 2012

Muzeul Naţional Brukenthal LUCA Sabin, Adrian
MUNTEANU Claudiu, Iuliu
GEORGESCU Adrian
Muzeul Banatului, Timişoara MARȚIȘ Florentina
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu SUCIU Cosmin, Ioan
3. diagnoză 2011

Muzeul Naţional Brukenthal LUCA Sabin, Adrian
MUNTEANU Claudiu
NIȚOI Anca
Muzeul Naţional de Istorie a României BOCAN Ionuț
NEAGU Cătălina, Mihaela
4. cercetare preventivă 2011

Campania de cercetări a început în 2011 și a durat până în februarie 2012

Muzeul Naţional Brukenthal LUCA Sabin, Adrian
MUNTEANU Claudiu, Iuliu
GEORGESCU Adrian
Muzeul Banatului, Timişoara MARȚIȘ Florentina
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu SUCIU Cosmin Ioan

Bibliografie
1. Georgescu, Adrian et alii, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, 285-286, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4883&d=Cristian-Sibiu-Cristian-III-2011 [Publicaţie]
2. Luca, Sabin, Adrian; Zeno, Karl, Pinter; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu (Situri, Monumente Arheologice şi Istorice) al judeţului Sibiu, Bibliotheca Septemcastrensis, 3, Editura Econimică, Sibiu, 2003 [Publicaţie]
3. Luca, Sabian, Adrian et alii, Cercetarea preventivă. Provocarea arheologică a zilelor noastre, catalog, Bibliotheca Brukenthal, LXV, Sibiu, 2013, 35, 42-46, https://www.academia.edu/5390221/Sabin_Adrian_LUCA_et_alii_Cercetarea_preventiv%C4%83._Provocarea_arheologic%C4%83_a_zilelor_noastre_-_Catalog_Preventive_Archaeology._A_Challenge_of_Our_Days_-_Catalogue [Publicaţie]
4. Georgescu, Adrian; Luca, Adrian, Sabin; Marțiș, Florentina; Munteanu, Claudiu, Iuliu;Suciu, Cosmin, Ioan, Raport de cercetare arheologică preventivă. Autostrada Orăștie-Sibiu, Cristian III, km 74+150-74+600, Sibiu, 2012 [Raport]
5. Luca, Sabin, Adrian, Raport privind rezultatele cercetării de teren efectuate în scopul întocmirii diagnozei arheologice pentru traseul autostrăzii Orăştie - Sibiu (coridorul IV) pe teritoriul judeţului Sibiu, Sibiu, 2008 [Raport]
6. Luca, Sabin, Adrian; Munteanu, Claudiu; Nițoi, Anca; Bocan, Ionuț; Neagu, Cătălina, Mihaela, Raport de diagnostic aheologic. Autostrada Orăștir-Sibiu, Lot 4, km 65+965 – 82+100, Sibiu, 2011 [Raport]
 
 
Scroll