Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   145845.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SB-I-s-A-11947
Nume   Turnul medieval de la Boiţa - Turnul Spart
Județ   Sibiu
Unitate administrativă   Boiţa
Localitate   Boiţa
Punct   Turnu Spart (Turnul Moghişului; Medveş)
Reper   Situl arheologic de la Turnul Spart este plasat pe teritoriul satului Boiţa, la sud de acesta, în defileul Oltului. Situl este astăzi plasat pe o porţiune îngustă de mal aflată între Olt şi drumul naţional DN 7, între kilometrii 245 + 430.000 şi 245 + 520.000 ai acestuia.
Reper hidrografic - nume   Olt, Meghiş
Reper hidrografic - tip   râu, pârâu
Forma de relief   defileu
Utilizare teren   albie de râu
Categorie   locuire
Tip   sistem defensiv
Descriere   În anul 1991 a fost iniţiată o cercetare arheologică în zona Tunului Spart, al cărei raport a fost publicat în 1999, care a adus unele lămuriri privind stratigrafia sitului şi clădirile ulterioare turnului (casa contemporană).
Conform documentelor şi imaginilor de epocă, fortificaţia, din care a rămas astăzi doar ruina turnului, a fost construită în secolele XV-XVI şi avea rol de supraveghere a trecerii graniţei dintre Transilvania şi Valahia, între localităţile Câineni şi Boiţa. Ansamblul mai conţinea un zid, care începea de pe coasta muntelui şi se prelungea până în albia Oltului, la nivelul drumului vechi (aflat mai jos de actualul DN 7) existând un pasaj boltit. Din acest zid se păstrează încă o porţiune consistentă la vest de actualul DN 7, continuând în sus pe coasta muntelui.
Stare de conservare   precară / 03.01.2017
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 03.01.2017
Data ultimei modificări a fişei   13.07.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Turn  Epoca medievală (secolele XV - XVI)    

Conform documentelor şi imaginilor de epocă, fortificaţia, din care a rămas astăzi doar ruina turnului, a fost construită în secolele XV-XVI şi avea rol de supraveghere a trecerii graniţei dintre Transilvania şi Valahia, între localităţile Câineni şi Boiţa. Ansamblul mai conţinea un zid, care începea de pe coasta muntelui şi se prelungea până în albia Oltului, la nivelul drumului vechi (aflat mai jos de actualul DN 7) existând un pasaj boltit. Din acest zid se păstrează încă o porţiune consistentă la vest de actualul DN 7, continuând în sus pe coasta muntelui.
Obiectivul cercetării din anul 2015 a fost evaluarea riscurilor patrimoniului cultural în relaţie cu implementarea proiectului de consolidare a DN 7 aflat în desfăşurare.
Cercetarea a dus la descoperirea unui număr de 12 complexe care reprezintă fragmente din trei structuri mari şi din două de dimensiuni mai mici. Cronologic acestea acoperă evul mediu târziu şi perioada contemporană. Cele trei structuri mari sunt: o casă contemporană (secolele XIX-XX), un fragment/o jumătate căzută din turn şi fragmente răsfirate de dărâmătură (secolele XV-XVI) şi un zid de împrejmuire (contemporan turnului). Cele două structuri de dimensiuni mici reprezintă urmele unei vetre probabil contemporane şi un puţ din aceaşi perioadă cu turnul.

 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2015

Muzeul Național Brukenthal BEȘLIU MUNTEANU Petre
URDUZIA Claudia
2. neprecizat 1991

     
3. cercetare de salvare 1989

Muzeul Național de Istorie a României CANTACUZINO Gheorghe, Ion
RĂDULESCU Maria, Venera

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2072, 44, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/Sibiu.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=789&d=Boita-Talmaciu-Sibiu-Cetatea-Turnul-Rosu-Turnul-spart-1983--1992 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-sibiu-1991.pdf [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 61-62, https://www.academia.edu/12415898/Repertoriul_arheologic_al_jude%C5%A3ului_Sibiu_Situri_monumente_arheologice_%C5%9Fi_istorice_Sibiu_2003 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
5. Beșliu, Munteanu, Petre; Urduzia, Claudia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, București, 2016, 123-124, foto 1, foto 2, foto 3, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5562&d=Boita-Sibiu-Turnul-Spart-2015 [Publicaţie]
6. Albescu, Ion, Turnu-Roșu, Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, București, 1966, 23-25, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1000-turnu-rosu [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll