Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   17414.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AG-I-s-A-13378
Nume   Situl arheologic de la Surduleşti - Valea Bălăcelului
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Miroşi
Localitate   Surduleşti
Punct   Valea Bălăcelului
Reper   Situl se află la 6 km vest de sat, în punctul ,,Bălăcel", pe Valea Bălăcelului, de-o parte şi de alta a drumului de câmp ce leagă satul Surduleşti de comuna Tufeni, în lunca pârâului Bălăcel, pe prima terasă a acestuia.
Reper hidrografic - nume   Bălăcel
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură, păşune
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   La aproximativ 6 km de sat, în punctul Bălăcel, Mircea Petrescu-Dîmboviţa a descoperit în 1947 (semnalată anterior şi de către Ioan Spiru) prin cercetări de suprafaţă, mai multe piese preistorice (aşchii de silex, un percutor, un fragment dintr-un topor de piatră), câteva fragmente cermice cenuşii lucrate la roată din cea de-a doua epocă a fierului şi fragmente ceramice medievale timpurii decorate cu linii incizate în val. În toamna anului 1980 un sondaj arheologic a fost efectuat aici la cca. 10 m distanţă de drumul Surduleşti-Tufeni de către Teodor Cioflan în colaborare cu Ioan Spiru, prilej cu care au fost evidenţiate vestigii medievale timpurii (ceramică de tip Dridu, fragmente de chirpici de la locuinţe de suprafaţă, zgură, fragmente de cărămizi, râşniţe).
Observații   În cercetarea perieghetică întreprinsă de către colectivul MJA au rezultat doar materiale ceramice aparţinând epocii bronzului.
Suprafața sitului   4000 mp
Stare de conservare   medie / 20.07.2021
Riscuri naturale   Inundaţii: 3 / 20.07.2021; Animale: 1 / 20.07.2021; Exces de apă în sol: 2 / 20.07.2021; Exces de salinitate în sol: 1 / 20.07.2021; Exces de aciditate în sol: 1 / 20.07.2021
Riscuri antropice   Incendii provocate: 1 / 20.07.2021
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   11.11.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X - XI) Dridu      
Aşezare  Epoca bronzului        
Aşezare  La Tène        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaj 1980

* CIOFLAN Teodor
* SPIRU Ioan
2. periegheză 1947

* SPIRU Ioan
* PETRESCU-DÂMBOVIȚA Mircea

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 95, poz. 60 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Cioflan, Teodor, Arheologie Argeș. Revistă de cultură, XV, 123, 1980, 8 [Publicaţie]
4. Pițigoi , Ioan Andi, 2021 [Fişă de sit]
 
Fotografii sit

Scroll