Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   38385.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BT-I-s-A-01812
Name   Situl arheologic de la Mitoc - Malu Galben
County   Botoşani
Commune   Mitoc
City/Town/Village   Mitoc
Place   Malul Galben
Landmark   Situl se află intravilan, în vatra satului, la 300 m E de vărsarea pârâului Ghireni în Prut, şi la 1300 m SV de biserica satului.
Hydrographic landmark - name   Prut
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Stare de conservare a sitului este afectată şi de săpăturile arheologice.
Discoverer   N. N. Moroşan
Date of discovery   1938
Site Surface   21977.845776 mp
State of preservation   precară / 12.12.2011
Human risk   Agricultură intensivă: 4 / 12.12.2011
Ownership   privat şi de stat
Owner   Priăria Mitoc şi alte persoane fizice
Last record update   24.04.2012
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare deschisă  Paleolitic superior (aprox. 38.000-20.000 ani) Aurignacian/Gravettian  

Numeroase unelte, vetre de foc, ateliere de prelucrare a uneltelor din locuiri musteriene, aurognaciene şi gravettiene

Staţiunea de la Mitoc-Malu Galben este, fără îndoială, cea mai mare şi mai reprezentativă concentraţie de locuiri umane din întregul Paleolitic superior carpato-nistrean. Pe baza descoperirilor de aici a fost stabilită schema corectă, geocronologică, a Aurignacianului şi a Gravettianului din acest spaţiu geografic. Locuirile aurignaciene au oferit, prin prezenţa gratoarelor carenate, a burinelor carenate, a vârfului de suliţă, de tip Mladeč, dar şi prin datările de cronologie absolută, elementele certe de încadrare crono-culturală, la nivelul Paleoliticului superior vechi european. În plus, s-a constatat că această staţiune a fost locuită, aproape fără întrerupere, peste 12 milenii, între aproximativ 33.000-32.000 şi 23.000-20.000 ani BP.

BT-I-m-A-01812.02 
aşezare deschisă  Epoca bronzului târziu (aprox. 1500/1400-1150 ani) Noua     BT-I-m-A-01812.01 
aşezare deschisă  Neolitic        
aşezare deschisă  Eneolitic dezvoltat (aprox. 4.500- 3.500 ani) Cucuteni      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2018

* CHIRICA Vasile
* CORDOȘ Cristina
* BERZOVAN Alexandru
Institutul de Arheologie Iaşi * *
2. cercetare sistematică 2016

* CHIRICĂ Vasile
* VORNICU Măriuca
* BODI George
* NOIRET Pierre
* TOUZE Olivier
* LIBOIS Timothée
* BRUNINX Antoine
* HAESAERTS Paul
* NIGST Philip
* PAZAN Kyra
* COX Sioned
* NASTASIU Valeria
* MOREAU Luc
Belgique, Institut des Sciences naturelles * *
University of Michigan * *
Toulouse * *
UK; University of Cambridge * *
Institutul de Arheologie - Iași * *
Belgique, Université de Liège * *
3. cercetare sistematică 2015

* BRASCOMBE Tansy
* NIGST Philip
* NOIRET Pierre
* GERMAIN Florian
* LIBOIS Timothée
* HAESAERTS Paul
* PAZAN Kyra
* NIGST Marjolein
* CIUCĂLĂU Daniel
* CHIRICA Vasile
* BODI George
* VORNICU Diana Măriuca
IA Iaşi * *
MJ Botoşani * *
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germania * *
Michigan University, USA * *
Royale Belgian Institute of Natural Sciences Brussels, Belgium * *
Université de Liège, Belgique * *
University of Cambridge, UK * *
4. cercetare sistematică 2014

* NIGST Philip
* MANNERS Jodie
* MURPHREE Chase
* NOIRET Pierre
* GERMAIN Florian
* GHIAVON Jérémy
* LIBOIS Timothée
* CHIRICA Valentin-Codrin
* CHIRICA Vasile
* BODI George
* VORNICU Diana Măriuca
IA Iaşi * *
Université de Liège, Belgique * *
University of Cambridge, UK * *
5. cercetare sistematică 2013

* CHIRICĂ V.
* NOIRET Piierre
* NIGST Philip
* HAESAERTS P.
* CHIRICA V. C.
* COPPE Justin
* GIAVON Jeremy
* GERMAIN Florian
* LEPERS Nicolas
* EVAND Nicolas
Institutul de Arheologie din Iași * *
Universitatea din Liège * *
Universitatea din Cambridge), * *
Complexul Muzeal Național-Iași * *
6. cercetare sistematică 1999

* CHIRIAC Vasile
CNMM Iaşi * *
7. cercetare sistematică 1996

* CHIRICA Vasile
Institutul de Arheologie Iași * *
8. cercetare sistematică 1994

* OTTE Marcel
* HAESAERTS Paul
* CHIRICA Valentin-Codrin
* CHIRICA Vasile
IA Iaşi * *
UAIC Iaşi * *
Institutul Regal de Științele Naturii din Bruxelles * *
Universitatea Liege, Franța * *
9. săpături arheologice 1991

* OTTE Marcel
10. săpături arheologice 1978-1993

* CHIRICA V.
* HONEA Kenneth
11. săpături arheologice 1956-1957

* NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.s.
* ZAHARIA N.

Bibliography
1. Păunescu, Alexandru; Şadurschi, Paul; Chirica, Vasile, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Arheologia Moldovei, Bucureşti, 1976, 189-191 [Repertoriu]
2. Moroşanu, Nicolae, Anuarul Institutului geologic al României, XIX, Bucureşti, 1983, 59-60 [Publicaţie]
3. Chirica, Vasile, Tehnica şi tipologia uneltelor din paleoliticul superior în regiunea Prutului mijlociu, Hierasus, anuar’78, I, 1979, 43-62 [Publicaţie]
4. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
5. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=620 [Publicaţie] (site record source)
6. Chirica, Vasile, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=75 [Publicaţie] (site record source)
7. Chirica, Vasile, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=189 [Publicaţie] (site record source)
8. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=364&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-1996 [Publicaţie] (site record source)
9. Chirica, Vasile, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1652 [Publicaţie] (site record source)
10. Şovan, Liviu Octavian, Situl arheologic de la Mitoc - „Malu Galben“, 2003 [Fişă de sit] (site record source)
11. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 61-62, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=895 [Publicaţie] (site record source)
12. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 313-314, poz. 157-160 [Ordin MCC] (site record source)
13. Leclerq, S.; Moroșan, N.N., Comptes rendus des Séances-Institut Géologique de Roumanie, XXI (1932-1933), 1934, 111-114 [Publicaţie]
14. Zaharia, N., Petrescu-Dîmboviţa, M., Zaharia, Em., Aşezări din Moldova (de la paleolitic până în secolul al XVIII-lea), București, 1970, 277 [Publicaţie]
15. Zaharia, N.; Zaharia, Em., Contribuţii privind rezultatele unor cercetări arheologice în Câmpia Jijiei Superioare din jud. Botoşani, Din trecutul judeţului Botoşani, I, Botoșani, 1975, 135-156 [Publicaţie]
16. Șovan, O.L.; Chirica, V., Noi descoperiri sarmatice în Câmpia Moldovei, Hierasus, anuar ’83, 1984, 79-80 [Publicaţie]
17. Monah, D., Popovici, D., Corpusul descoperirilor în aşezările culturii Cucuteni din România, 1985, 119 [Publicaţie]
18. Popovici, D., Cultura Cucuteni, faza A. Repertoriul aşezărilor (1), Piatra Neamţ, 2000, 72 [Publicaţie]
19. Dascălu, L., Bronzul mijlociu şi târziu în Câmpia Moldovei, Bibliotheca Archaeologica Moldaviaie, X, Iași, 2007, 211-212 [Publicaţie]
20. Păunescu, A., Paleoliticul şi mezoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Siret şi Prut, vol. I/2, București, 1999, 145-146 [Publicaţie]
21. Chirica, V., Șovan, O. L., Civilisations prehistoriques et protohistoriques de la zone de Prut Moyen, Iași, 2006, 13-18 [Publicaţie]
22. Chirica, V., Gisements paléolitiques de Mito. Le Paléolithique supérieur de Roumanie à la lumière des découvertes de Mitoc, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, XI, Iași, 2001, 216 [Publicaţie]
23. Chirica, V., The Gravettian in the East of the Romanian Carpathians, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, III, Iași, 1989, 48-56 și 140-151 [Publicaţie]
24. Chirica, V., Borziac, I., Gisements du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tisa, 2009, 324 [Publicaţie]
25. Monah, Dan; Cucoş, Ştefan, Așezările culturii Cucuteni din România, Iași, 1985, 119 [Publicaţie]
26. Chirica, V, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniu, 2015, 153-156, Fig. 1-11, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5287&d=Mitoc-Botosani-Maru-Galben-2014 [Publicaţie]
27. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 62-63, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5542&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-2015 [Publicaţie]
28. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2017, 133-135, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5749&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-2016 [Publicaţie]
29. Chirica, Vasile et all, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5135&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-2013 [Publicaţie]
30. Chirica, Vasile, Mitoc | Judeţ: Botoşani | Punct: Malu-Galben | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2019, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6184&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-2018 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll