Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code38385.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010BT-I-s-A-01812
NameSitul arheologic de la Mitoc - Malu Galben
CountyBotoşani
CommuneMitoc
City/Town/VillageMitoc
PlaceMalul Galben
LandmarkSitul se află intravilan, în vatra satului, la 300 m E de vărsarea pârâului Ghireni în Prut, şi la 1300 m SV de biserica satului.
Geomorphologyterasă
Land utilityagricultură
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
NotesStare de conservare a sitului este afectată şi de săpăturile arheologice.
DiscovererN. N. Moroşan
Date of discovery1938
Site Surface 21977.845776 mp
State of preservationprecară / 12.12.2011
Human riskAgricultură intensivă: 4 / 12.12.2011
Ownershipprivat şi de stat
OwnerPriăria Mitoc şi alte persoane fizice
Last record update24.04.2012
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
aşezare deschisă  Paleolitic superior (aprox. 38.000-20.000 ani) Aurignacian/Gravettian Numeroase unelte, vetre de foc, ateliere de prelucrare a uneltelor din locuiri musteriene, aurognaciene şi gravettiene

Staţiunea de la Mitoc-Malu Galben este, fără îndoială, cea mai mare şi mai reprezentativă concentraţie de locuiri umane din întregul Paleolitic superior carpato-nistrean. Pe baza descoperirilor de aici a fost stabilită schema corectă, geocronologică, a Aurignacianului şi a Gravettianului din acest spaţiu geografic. Locuirile aurignaciene au oferit, prin prezenţa gratoarelor carenate, a burinelor carenate, a vârfului de suliţă, de tip Mladeč, dar şi prin datările de cronologie absolută, elementele certe de încadrare crono-culturală, la nivelul Paleoliticului superior vechi european. În plus, s-a constatat că această staţiune a fost locuită, aproape fără întrerupere, peste 12 milenii, între aproximativ 33.000-32.000 şi 23.000-20.000 ani BP.
BT-I-m-A-01812.02 
aşezare deschisă  Epoca bronzului târziu (aprox. 1500/1400-1150 ani) Noua   BT-I-m-A-01812.01 
aşezare deschisă  Neolitic      
aşezare deschisă  Eneolitic dezvoltat (aprox. 4.500- 3.500 ani) Cucuteni    
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2018
Name Forename Role
CHIRICA Vasile 1
CORDOȘ Cristina 1
BERZOVAN Alexandru 1
Institution Role
Institutul de Arheologie Iaşi 1
2. cercetare sistematică 2016
Name Forename Role
CHIRICĂ Vasile Responsabil ştiinţific
VORNICU Măriuca Membru colectiv
BODI George Membru colectiv
NOIRET Pierre Membru colectiv
TOUZE Olivier Membru colectiv
LIBOIS Timothée Membru colectiv
BRUNINX Antoine Membru colectiv
HAESAERTS Paul Membru colectiv
NIGST Philip Membru colectiv
PAZAN Kyra Membru colectiv
COX Sioned Membru colectiv
NASTASIU Valeria Membru colectiv
MOREAU Luc Membru colectiv
Institution Role
University of Michigan 1
Toulouse 1
Belgique, Institut des Sciences naturelles 1
UK; University of Cambridge 3
Institutul de Arheologie - Iași 3
Belgique, Université de Liège 4
3. cercetare sistematică 2015
Name Forename Role
BRASCOMBE Tansy 7
NIGST Philip 7
NOIRET Pierre 6
GERMAIN Florian 6
LIBOIS Timothée 6
HAESAERTS Paul 5
PAZAN Kyra 4
NIGST Marjolein 3
CIUCĂLĂU Daniel 2
CHIRICA Vasile 1
BODI George 1
VORNICU Diana Măriuca 1
Institution Role
IA Iaşi 1
MJ Botoşani 2
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germania 3
Michigan University, USA 4
Royale Belgian Institute of Natural Sciences Brussels, Belgium 5
Université de Liège, Belgique 6
University of Cambridge, UK 7
4. cercetare sistematică 2014
Name Forename Role
NIGST Philip 3
MANNERS Jodie 3
MURPHREE Chase 3
GERMAIN Florian 2
GHIAVON Jérémy 2
LIBOIS Timothée 2
NOIRET Pierre 2
CHIRICA Valentin-Codrin 1
BODI George 1
VORNICU Diana Măriuca 1
CHIRICA Vasile 1
Institution Role
IA Iaşi 1
Université de Liège, Belgique 2
University of Cambridge, UK 3
5. cercetare sistematică 2013
Name Forename Role
CHIRICĂ V. responsabil
NOIRET Piierre Membru colectiv
NIGST Philip Membru colectiv
HAESAERTS P. Membru colectiv
CHIRICA V. C. Membru colectiv
COPPE Justin Membru colectiv
GIAVON Jeremy Membru colectiv
GERMAIN Florian Membru colectiv
LEPERS Nicolas Membru colectiv
EVAND Nicolas Membru colectiv
Institution Role
Institutul de Arheologie din Iași 1
Universitatea din Liège 1
Universitatea din Cambridge), 1
Complexul Muzeal Național-Iași 1
6. cercetare sistematică 1999
Name Forename Role
CHIRIAC Vasile 1
Institution Role
CNMM Iaşi 1
7. cercetare sistematică 1996
Name Forename Role
CHIRICA Vasile
Institution Role
Institutul de Arheologie Iași 1
8. cercetare sistematică 1994
Name Forename Role
OTTE Marcel 4
HAESAERTS Paul 3
CHIRICA Valentin-Codrin 2
CHIRICA Vasile 1
Institution Role
IA Iaşi 1
UAIC Iaşi 2
Institutul Regal de Științele Naturii din Bruxelles 3
Universitatea Liege, Franța 4
9. săpături arheologice 1991
Name Forename Role
OTTE Marcel Liège
10. săpături arheologice 1978-1993
Name Forename Role
CHIRICA V.
HONEA Kenneth
11. săpături arheologice 1956-1957
Name Forename Role
NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.s.
ZAHARIA N.

Bibliography
1. Păunescu, Alexandru; Şadurschi, Paul; Chirica, Vasile, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Arheologia Moldovei, Bucureşti, 1976, 189-191 [Repertoriu]
2. Moroşanu, Nicolae, Anuarul Institutului geologic al României, XIX, Bucureşti, 1983, 59-60 [Publicaţie]
3. Chirica, Vasile, Tehnica şi tipologia uneltelor din paleoliticul superior în regiunea Prutului mijlociu, Hierasus, anuar’78, I, 1979, 43-62 [Publicaţie]
4. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
5. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=620 [Publicaţie] (site record source)
6. Chirica, Vasile, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=75 [Publicaţie] (site record source)
7. Chirica, Vasile, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=189 [Publicaţie] (site record source)
8. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=364&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-1996 [Publicaţie] (site record source)
9. Chirica, Vasile, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1652 [Publicaţie] (site record source)
10. Şovan, Liviu Octavian, Situl arheologic de la Mitoc - „Malu Galben“, 2003 [Fişă de sit] (site record source)
11. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 61-62, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=895 [Publicaţie] (site record source)
12. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 313-314, poz. 157-160 [Ordin MCC] (site record source)
13. Leclerq, S.; Moroșan, N.N., Comptes rendus des Séances-Institut Géologique de Roumanie, XXI (1932-1933), 1934, 111-114 [Publicaţie]
14. Zaharia, N., Petrescu-Dîmboviţa, M., Zaharia, Em., Aşezări din Moldova (de la paleolitic până în secolul al XVIII-lea), București, 1970, 277 [Publicaţie]
15. Zaharia, N.; Zaharia, Em., Contribuţii privind rezultatele unor cercetări arheologice în Câmpia Jijiei Superioare din jud. Botoşani, Din trecutul judeţului Botoşani, I, Botoșani, 1975, 135-156 [Publicaţie]
16. Șovan, O.L.; Chirica, V., Noi descoperiri sarmatice în Câmpia Moldovei, Hierasus, anuar ’83, 1984, 79-80 [Publicaţie]
17. Monah, D., Popovici, D., Corpusul descoperirilor în aşezările culturii Cucuteni din România, 1985, 119 [Publicaţie]
18. Popovici, D., Cultura Cucuteni, faza A. Repertoriul aşezărilor (1), Piatra Neamţ, 2000, 72 [Publicaţie]
19. Dascălu, L., Bronzul mijlociu şi târziu în Câmpia Moldovei, Bibliotheca Archaeologica Moldaviaie, X, Iași, 2007, 211-212 [Publicaţie]
20. Păunescu, A., Paleoliticul şi mezoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Siret şi Prut, vol. I/2, București, 1999, 145-146 [Publicaţie]
21. Chirica, V., Șovan, O. L., Civilisations prehistoriques et protohistoriques de la zone de Prut Moyen, Iași, 2006, 13-18 [Publicaţie]
22. Chirica, V., Gisements paléolitiques de Mito. Le Paléolithique supérieur de Roumanie à la lumière des découvertes de Mitoc, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, XI, Iași, 2001, 216 [Publicaţie]
23. Chirica, V., The Gravettian in the East of the Romanian Carpathians, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, III, Iași, 1989, 48-56 și 140-151 [Publicaţie]
24. Chirica, V., Borziac, I., Gisements du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tisa, 2009, 324 [Publicaţie]
25. Monah, Dan; Cucoş, Ştefan, Așezările culturii Cucuteni din România, Iași, 1985, 119 [Publicaţie]
26. Chirica, V, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniu, 2015, 153-156, Fig. 1-11, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5287&d=Mitoc-Botosani-Maru-Galben-2014 [Publicaţie]
27. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 62-63, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5542&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-2015 [Publicaţie]
28. Chirica, Vasile, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2017, 133-135, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5749&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-2016 [Publicaţie]
29. Chirica, Vasile et all, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5135&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-2013 [Publicaţie]
30. Chirica, Vasile, Mitoc | Judeţ: Botoşani | Punct: Malu-Galben | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2019, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6184&d=Mitoc-Botosani-Malu-Galben-2018 [Publicaţie]