Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   42325.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BV-I-s-A-11266
Name   Situl arheologic de la Cincşor - Cetate
County   Braşov
Commune   Voila
City/Town/Village   Cincşor
Place   Cetate (Burgstatt)
Landmark   Situl arheologic se găseşte la la 6 km est de localitatea Cincşor, pe malul drept al Oltului, la sud de o râpă.
Hydrographic landmark - name   Olt
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   depresiune
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Suprafaţa nu prezintă semne vizibile, motiv pentru care s-au desfăşurat cercetări arheologice. Eroziunea solului a distrus o parte din fortificaţie.
Site Surface   cca 2,5 ha
Natural hazards   Inundaţii: 4 / 23.05.2022
Human risk   Agricultură intensivă: 4 / 23.05.2022
Ownership   privat
Last record update   27.07.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca romană (sec. II - III) romană     BV-I-m-B-11265.02 
Aşezare  Hallstatt neprecizată      
Aşezare  La Tène dacică      
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.) romană  

În urma sondajelor arheologice s-a constatat existenţa a două faze de construcţie. Staţionarea cohortei II Flavia Bessorum în acest castru a fost documentată prin descoperirea unor ştampile (IDR III 4, 181; ILD 426) şi a unei inscripţii de pe un monument funerar ridicat de un prefect al acestei trupe (IDR III 4, 179). Pentru a identifica dimensiunile castrului s-au dezvoltat mai multe variante de structură a fortificaţiei îmbinate cu datele publicate şi de teren colectate cu drona. Cel mai probabil, fortificaţia are formă dreptunghiulară, cu latura de sud lungă de 130 m şi latura vestică de 110 m. Castrul are aria de 1,349 ha.

În 1986, în apropierea Oltului, a fost descoperită o mască de bronz, parte a unui coif.

BV-I-m-B-11265.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. neprecizat 1992

Universitatea "Babeş - Bolyai" Cluj-Napoca ISAC Dan
2. neprecizat 1980-1989

* POP I.
Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti PETCULESCU Liviu
3. neprecizat 1974-1975

* POP I.
4. cercetare sistematică 1974,1980,1982-1983, 1987

*    
Muzeul Judeţean de Istorie - Braşov * *
Muzeul Făgăraş * *
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca GUDEA N.

Bibliography
1. Pop, Ion, Cohors Numidarvm Antoniniana la Feldioara - Făgăraş (jud. Braşov), Studii și cercetări de istorie veche (SCIV), 2/26, 1975, 289-292 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, II, Brașov, 1996, 57-58-62 [Repertoriu] (site record source)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 364, poz. 36-40 [Ordin MCC] (site record source)
5. Costea, Florea, Săpăturile arheologice de salvare de la Cincșor și Voila, jud. Brașov (campaniile 1987-1988), Cumidava, XIV, Brasov, 1989, 491-519, http://www.cimec.ro/pdf2/Cumidava/dl.asp?filename=014-Revista-Cumidava-Muzeul-Istorie-Brasov-XIV-1989.pdf [Publicaţie]
6. Isac, Adriana, Un Akinakes de la Cincșor (jud. Brașov), Acta Musei Napocensis, 31-I, Cluj, 1994, 179-183 [Publicaţie]
7. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al județului Brașov, vol. I, București, 1995, 130 [Publicaţie]
8. Neigebaur, J. F., Dacien aus den Überreste des klassichen Alterthumus, Brașov, 1851, 274-275 [Publicaţie]
9. Țentea, Ovidiu, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2022 [Fişă de sit]
10. Țentea, Ovidiu, 2022 [Fişă de sit]
11. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Călina, Vlad, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1, Cercetări Arheologice, 28, 1, 2021, 19-22, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf [Publicaţie]
12. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundatia Regelui Carol I, Bucureşti, 1937, 44, 51, 61, 183 [Publicaţie]
13. Dragotă, Gheorghe, Masca romană de bronz de la Cincşor (jud. Braşov), Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 38, 3, 1987, 276-280 [Publicaţie]
14. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 44, 1, Berlin, 1997, 67-68 [Publicaţie]
15. Gudea, Nicolae, Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 52, 2, Berlin, 2005, 497, VII [Publicaţie]
16. Isac, Dan; Isac, A., Noi date arheologice despre castrul roman de la Cincşor (jud. Braşov), Ephemeris Napocensis, 4, 1994, 103-112 [Publicaţie]
17. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 202-203, 54 [Publicaţie]
18. Pop, I. I., Atestări recente ale cohortei II Flavia Bessorum la Cincşor, Cumidava, 13, 2, 1983, 43-46 [Publicaţie]
19. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană 3, Editura Științifică, București, 1968 [Publicaţie]
20. Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula - Durostorum - Tomis, Tabula Imperii Romani (TIR), L35, Editura Academiei Române, București, 1969, 32 [Publicaţie]
21. Vlădescu, C. M., Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, Bucureşti, 1983, 115, 23 [Publicaţie]
22. Vlădescu, C. M., Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll