Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   46812.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BZ-I-s-B-02232
Nume   Situl arheologic de la Gherăseni - Lacul Frâncului
Județ   Buzău
Unitate administrativă   Gherăseni
Localitate   Gherăseni
Punct   Lacul Frâncului (Grindul Cremenea)
Reper   Situl se află la nord-nord-est de sat, între pârâul Săngărău, drumul Cremenea - Budişteni şi pârâul Călmăţui, pe malul drept al Călmăţuiului.
Reper hidrografic - nume   Călmăţui
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură; păşune
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare şi necropolă
Descriere   Situl se află pe un grind orientat NV-SE. Aproximativ jumătate din suprafaţa sitului este acoperită de islaz, cealaltă jumătate de terenuri agricole. La sfârşitul anulor 80 a fost inclus într-un program de îmbunătăţiri funciare, partea superioară a acestuia fiind îndepărtată pe o bună parte.
Observații   Între 1989 şi 2008 săpăturile preventive şi sistematice au fost coordonate de E. M. Constantinescu.
Descoperitor   Victor Teodorescu
Data descoperirii   1959
Suprafața sitului   cca. 40 ha
Stare de conservare   medie / 09.11.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 09.11.2021
Regim de proprietate   mixt
Data ultimei modificări a fişei   09.11.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic (prima jumătate a mil. V a. Chr.) Boian  

Din eneolitic (culturile Boian şi Gumelniţa) au fost cercetate mai multe gropi, din umplura acestora fiind recuperat un lot ceramic consistent.

 
aşezare  Eneolitic (a doua jumătate a mil. V a. Chr.) Gumelniţa      
Necropolă  Eneolitic (Prima jumătate a mileniului IV a. Chr.) Cernavodă / I  

În prima jumătate a mileniului IV a. Chr. grindul este utilizat ca spaţiu funerar de către comunităţile Cernavoda.

 
Necropolă  Epoca bronzului (mileniul III a. Chr.) neprecizată     BZ-I-m-B-02232.05 
aşezare  Prima epoca a fierului (prima jumătate a mileniului I a. Chr.) neprecizată  

Dintre descoperirile din prima epocă a fierului se remarcă un mormânt de incineraţie.

 
Necropolă  Prima epoca a fierului (prima jumătate a mileniului I a. Chr.) neprecizată     BZ-I-m-B-02232.01 
aşezare  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.) Sântana de Mureş  

Cele mai consistente descoperiri aparţin sec. III-IV. Au fost cercetate câteva zeci de morminte şi câteva bordeie. În 1965 a fost cercetat un mormânt aparţinând unei femei, care avea ca inventar o diademă.

BZ-I-m-B-02232.03 
Necropolă  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.) Sântana de Mureş     BZ-I-m-B-02232.04 
Necropolă  antichitate (sec. V p. Chr.) neprecizată     BZ-I-m-B-02232.02 
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XVII p. Chr.) Neprecizat  

Au fost cercetate cinci bordeie.

 
Necropolă  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XVII p. Chr.) Neprecizat  

Au fost cercetate 32 de morminte.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2021

Muzeul Județean Buzău GRIGORAȘ Laurențiu
DINU Cătălin
2. cercetare sistematică 1996

* CONSTANTINESCU Eugen Marius
Muzeul Judeţean Buzău * *
3. cercetare sistematică 1994

* CONSTANTINESCU Marius Eugen
MJ Buzău * *
4. cercetare sistematică 1993

* CONSTANTINESCU Marius Eugen
MJ Buzău * *
5. cercetare sistematică 1961-1965

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova TEODORESCU Victor
Institutul de Arheologie București DIACONU Gheorghe

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 658, poz. 124-129 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Constantinescu, Marius, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Cluj, 1995, 34-35, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=98 [Publicaţie]
4. Constantinescu, Marius, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=204 [Publicaţie]
5. Constantinescu, Marius, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=372&d=Gheraseni-Buzau-1996 [Publicaţie]
6. Garvăn, Daniel; Dinu, Cătălin, nepublicată, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
7. Constantinescu, Eugen-Marius, Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Gherăseni - Grindul Cremenea, privind obiectivele din sec. IV e.n., Carpica, XXIII, 2, 1992, 193-208 [Publicaţie]
8. Constantinescu, Eugen-Marius, Gherăseni, com. Gherăseni, jud. Buzău, punct Grindul Cremenea, Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1993, Satu Mare, 1994, 27 [Publicaţie]
9. Constantinescu, Eugen-Marius, Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Grindul Cremenea în campania 1992, Mousaios, IV, 1, Buzău, 1994, 105-106 [Publicaţie]
10. Constantinescu, Eugen-Marius, Manifestări spirituale și motivații ale rtaporturilor dintre adepții diferitelor culte religioase, decelate în necropola Sântana de Mureș de la Gherăseni, Sargeția, XXVI, 1, 1995-1996, 179-187 [Publicaţie]
11. Constantinescu, Eugen-Marius; Grigoraș, Laurențiu, Cercetările arheologice de la Gherăseni - Grindul Cremenea (campaniile 2002 - 2003), Mousaios, 2004, Buzău, IX, 9-14 [Publicaţie]
12. Diaconu, Gheorghe, Descoperirile arheologice de la Gherăseni - Buzău, Studii și Cercetări de Istorie Buzoiană, Buzău, 1973, 7-13 [Publicaţie]
13. Diaconu, Gheorghe, Așezarea și necropola de la Gherăseni - Buzău (Noi dovezi despre persistența populației autohtone de la Dunărea de Jos), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 28, 4, 1977, 431-457 [Publicaţie]
14. Garvăn, Daniel; Simalcsik, A; Frânculeasa, Alin, Complexe arheologice preistorice cercetate la Gherăseni "Grindul Cremenea" (jud. Buzău) la mijlocul secolului al XX-lea, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, 10, 2018, 279-301 [Publicaţie]
 
 
Scroll