Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 18411
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 185  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County (ascending) City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
28264.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea de epoca bronzului de la Ateaş - Movila cu pomi. la limita de S a localităţii, în dreapta şoselei Cefa - Ateaş   locuire civilă   aşezare   Bihor   Ateaş, com. Cefa   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28264.02 Tumulul din epoca bronzului de la Ateaş - Holumb. t. 119, p. NDS 718, S = 0,50 ha   descoperire funerară   tumul   Bihor   Ateaş, com. Cefa   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
27338.02 Situl arheologic de la Balc - Cariera de piatră. tarla 85, parcela F 1498, S = 0, 50 ha   locuire civilă   aşezare   Bihor   Balc, com. Balc   Epoca bronzului, Latène, Neolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
27338.03 Aşezarea neolitică de la Balc - Sanatoriul de Neuropsihiatrie   locuire civilă   aşezare   Bihor   Balc, com. Balc   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
27338.01 Ruinele castelului Episcopului Ioan Pruis de la Balc. la 4 km NE de staţia CFR Balc   construcţie   castel   Bihor   Balc, com. Balc   Epoca medievală / 1484   06.04.2009 (verificată)   Display map  
27392.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele castelului de la Batăr - Insula Biserica Turcilor. la limita de E a localităţii, în dreapta şoselei Batăr - Tăut, lângă digul din dreapta al Crişului Negru   construcţie   castel   Bihor   Batăr, com. Batăr   Epoca medievală / sec. XV - XVI   10.12.2014 (creată)   Display map  
27392.02 Situl arheologic de la Batăr - Hârbod. t. 146, p.A 1067, S = 20 ha   locuire civilă   aşezare   Bihor   Batăr, com. Batăr   Neolitic, Epoca medievală / sec. XVI   10.12.2014 (verificată)   Display map  
31538.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia hallstattiană de la Bălnaca - Dealul Simionului. la 1 km V de localitate, deasupra tunelului de cale ferată, pe malul drept al Crişului Repede   fortificaţie   fortificaţie   Bihor   Bălnaca, com. Şuncuiuş   Hallstatt   10.12.2014 (verificată)   Display map  
31538.02 Aşezarea eneolitică de la Bălnaca- Piatra Morii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Bălnaca, com. Şuncuiuş   Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
26813.01 Tumulii de la Beiuş - Pădurea Delanilor. cartier Delani, t. 38, p. PD 228, S = 24 ha   descoperire funerară   tumul   Bihor   Beiuş, com. Municipiul Beiuş   Necunoscută   10.12.2014 (verificată)   Display map  
26813.02 Biserica medievală de la Beiuş - Cimitirul catolic   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Bihor   Beiuş, com. Municipiul Beiuş   Epoca medievală / sec. XV-XVII, sec. XV-XVIII   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
26813.03 Topoare din cupru preistorice de la Beiuş   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Beiuş, com. Municipiul Beiuş   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
31805.01 Unelte neo-eneolitice din piatră de la Belfir. În hotarul satului   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Belfir, com. Tinca   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
26608.01 Aşezarea paleolitică de la Betfia - La crater. Dealul Şomleu, p. CCP 869, S = 2ha   locuire civilă   aşezare   Bihor   Betfia, com. Sânmartin   Paleolitic   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
28282.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic medieval de la Bicaci - Biserica turcilor. la 300 m SE de localitate, pe malul stâng al afluentului Văii Gepiului   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bihor   Bicaci, com. Gepiu   Epoca medievală / sec. XI - XVI   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
27445.02 Situl arheologic de la Biharia - Lutărie. t. 199, p.Ps 1239, 1242, S = 12,57 ha   locuire   aşezare şi necropolă   Bihor   Biharia, com. Biharia   Epoca medievală, Neolitic / sec. XIV   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
27445.03 Situl arheologic de la Biharia - Grădina de legume. t. 85, p.A 1128, 1130, 1131, 1134, S = 10,65 ha   locuire civilă   aşezare   Bihor   Biharia, com. Biharia   Neolitic, Epoca medievală / sec. XI - XIII   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
27445.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Biharia - Cetatea de pământ. Pe terasa stângă a a pârâului Ceşmeu, în partea de nord-est a satului, în dreapta şoselei Oradea-Satu Mare   locuire civilă   aşezare fortificată   Bihor   Biharia, com. Biharia   Epoca medievală, Hallstatt, Epoca bronzului, Neolitic, Epoca romană / sec.VIII-IX- înc. sec. X, sec. XI, sec. IV-II, sec. XII-XIII   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
27445.04 Situl arheologic-Str. Cetăţii-Autostrada Transilvania, tronson 3 C, km. 59+450-59+700   locuire   aşezare   Bihor   Biharia, com. Biharia   Epoca romană, Hallstatt, Neolitic, Latène / sec. I-IV   09.10.2013 (creată)   Display map*  
27579.02 Necropola medievală de la Borod - Cimitirul vechi. nr. topo 594-600, S = 1,81 ha   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Borod, com. Borod   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
27579.01 Biserica medievală de la Borod. nr. topo 591-593, S = 0,38 ha   structură de cult/religioasă   biserică   Bihor   Borod, com. Borod   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   06.04.2009 (verificată)   Display map  
27855.01 Topor neo-eneolitic de la Budureasa   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Budureasa, com. Budureasa   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
27917.01 Aşezarea neolitică de la Buduslău. în sud-vestul satului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Buduslău, com. Buduslău   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
30933.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la cadea - Dealul Pleşuv. la 500 m E de localitate, pe malul stâng la râului Ier, la 3km distanţă   locuire   aşezare   Bihor   Cadea, com. Oraş Săcueni   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XIII - XIV   06.12.2012 (actualizată)   Display map  
30933.03 Aşezarea eneolitică de la Cadea- Câmpul Nisipos   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cadea, com. Oraş Săcueni   Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
27454.01 Aşezarea neo-eneolitică de la Cauaceu- Dealul cu Pietre   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cauaceu, com. Biharia   Neolitic, Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
28781.01 Aşezarea eneolitică de la Cărăsău- La Cetate   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cărăsău, com. Cociuba Mare   Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
28718.01 Aşezarea neolitică de la Câmpani- Peştera Dâmbul Colibi   locuire civilă   locuire în peşteră   Bihor   Câmpani, com. Câmpani   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
28255.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic din epoca medievală de la Cefa - La Pădure. la marginea de NE a pădurii Rădvani, pe ambele maluri ale canalului cu acelaşi nume. La V de Canalul Crişurilor, în cuprinsul Parcului natural Cefa.   locuire   aşezare şi necropolă   Bihor   Cefa, com. Cefa   Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Latène, Neolitic, Hallstatt, Epoca bronzului / sec. VIII-X, sec. VIII-XVII, sec. XVI, sec. XI-XVI, sec. al XIII-lea, sec. XII   07.03.2016 (actualizată)   Display map*  
28255.03 Biserica ortodoxă cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril,   construcţie de cult   biserică   Bihor   Cefa, com. Cefa   Epoca medievală / sec. XIII-XVIII   03.07.2009 (creată)   Display map  
28255.02
Picture count: 2
Mormântul neolitic de la Cefa- Bereac   descoperire funerară   mormânt   Bihor   Cefa, com. Cefa   Neolitic   02.04.2009 (creată)   Display map  
28344.01 Topor eneolitic de la Ceica   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Ceica, com. Ceica   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
28424.01 Topor eneolitic din cupru de la Cetariu   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Cetariu, com. Cetariu   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
28503.01 Cimitirul şi biserica medievală de la Cherechiu - Movila germanilor. t. 78, p. A 785, S = 21,68 ha   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Bihor   Cherechiu, com. Cherechiu   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28503.02 Aşezarea şi necropola de la Cherechiu- Grindul Pordomb   locuire   aşezare şi necropolă   Bihor   Cherechiu, com. Cherechiu   Preistorie   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
28512.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată de epoca bronzului de la Cheşereu - Dealul Episcopului. la 2 km SV de limita localităţii, în stânga pârâului Moca, la 500 m distanţă   locuire civilă   aşezare fortificată   Bihor   Cheşereu, com. Cherechiu   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28512.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea de epoca bronzului de la Cheşereu - Insula Mare. la 1 km SV de limita localităţii, pe partea dreaptă a râului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cheşereu, com. Cherechiu   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28512.03 Aşezarea neolitică de la Cheşereu- Pădurea Varo   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cheşereu, com. Cherechiu   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
28512.04 Aşezarea neolitică de la Cheşereu - Ostrov   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cheşereu, com. Cherechiu   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
26895.01 Descoperire funerară la Cheţ   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Cheţ, com. Municipiul Marghita   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
30354.01 Aşezarea paleolitică de la Chişcău - Peştera Urşilor. t. 2080   locuire civilă   aşezare   Bihor   Chişcău, com. Pietroasa   Paleolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
30176.01 Obiecte neolitice de la Chişirid. În hotarul localităţii   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Chişirid, com. Nojorid   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
28549.01 Aşezarea neolitică de la Chişlaz - Lângă sat. Între km 30+500 şi 31+800 au fost cercetat un teren situat în apropierea satului Chişlaz pe un interfluviu cuprins între două văi puţin adânci, ambele afluenţi pe stânga a râului Barcău.   locuire civilă   aşezare   Bihor   Chişlaz, com. Chişlaz   Necunoscută, Neolitic / sec. III - IV   02.04.2009 (actualizată)   Display map  
28772.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cociuba Mare - Fântâniţa. între sat şi Valea Rătăşel, la N de sat, pe malul stâng al pârâului Rătăşel, la 1km   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cociuba Mare, com. Cociuba Mare   Hallstatt, Neolitic, Epoca romană / sec. II - III   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
28772.02 Situl arheologic de la Cociuba Mare - Cohăreşti. t. 56, p. A 222, S = 90 ha   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cociuba Mare, com. Cociuba Mare   Epoca post-romană, Hallstatt / sec. III - IV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28772.03 Aşezarea Latene de la Cociuba Mare - Pusta Râmului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cociuba Mare, com. Cociuba Mare   Latène / sec. III a. Chr.   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
28371.01 Fortificaţia medievală de la Corbeşti - La Cetate. la 2 km N de limita localităţii, pe malul stâng al Văii Râului   fortificaţie   fortificaţie   Bihor   Corbeşti, com. Ceica   Epoca medievală / sec. XIV-XV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28380.01 Obiecte neolitice de la Cotiglet   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Cotiglet, com. Ceica     06.04.2009 (verificată)   Display map  
27187.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată de epoca bronzului de la Crestur - Cetăţuia. la 1 km V de limita localităţii, pe malul drept al Văii Vrăjii   locuire civilă   aşezare fortificată   Bihor   Crestur, com. Abrămuţ   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
27187.03 Aşezarea eneolitică de la Crestur- Dâmbul Bisericii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Crestur, com. Abrămuţ   Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
30951.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neo-eneolitică de la Cubulcut - Pădurea lui Frater. la 1,5 km SE de centrul localităţii, în dreapta drumului ce duce la Sânlazăr, pe malul stâng al pârâului Ciche   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cubulcut, com. Oraş Săcueni   Eneolitic, Neolitic   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
30951.02 Aşezarea eneolitică de la Cubulcut - Dealul Bătrân   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cubulcut, com. Oraş Săcueni   Eneolitic   06.06.2012 (actualizată)   Display map  
29010.02
 History Monuments List of 2010
Ruinele bisericii medievale de la Curtuiuşeni - Dealul Capelei. la 200 m SV de limita localităţii   structură de cult/religioasă   biserică   Bihor   Curtuişeni, com. Curtuişeni   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   10.12.2014 (creată)   Display map  
29010.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Curtuiuşeni - Dealul Cărămidăriei. la limita de NE a localităţii, pe malul drept al Văii Ierului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Curtuişeni, com. Curtuişeni   Latène, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca medievală / sec. IX - XII   10.12.2014 (verificată)   Display map  
29109.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată din epoca bronzului de la Diosig - Insula Cetăţii. la 200 m V de limita localităţii, pe malul stâng al Ierului   locuire civilă   aşezare fortificată   Bihor   Diosig, com. Diosig   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
29109.02 Mănăstirea medievală de la Diosig - Insula Femeii. t. 103, p. A 651, nr. topo 7446-7450/1-2 - 7461, S = 10 ha   structură de cult/religioasă   mănăstire   Bihor   Diosig, com. Diosig   Epoca medievală / sec. XIII   10.12.2014 (verificată)   Display map  
29109.03 Aşezarea neolitică de la Diosig- Belso Baji   locuire civilă   aşezare   Bihor   Diosig, com. Diosig   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
30103.01 Topor neolitic de la Dobricioneşti- Mai Sus de Bodeuţi   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Dobricioneşti, com. Măgeşti   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
29350.01 Topor eneolitic de la Drăgeşti   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Drăgeşti, com. Drăgeşti   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
28399.01 Măciucă neolitică de la Duşeşti   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Duşeşti, com. Ceica   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
31173.02 Situl arheologic de la Fegernic-Valea Almaşului. Între km 42+000-42+350 ai viitoarei Autostrăzi Transilvani, pe malul stâng al Almaşului, în partea dreaptă a şoselei Oradea-Marghita   locuire   locuire   Bihor   Fegernic, com. Sârbi   Epoca modernă, Neolitic   20.08.2010 (actualizată)   Display map*  
31182.01
18 Picture count: 18
Situl arheologic de la Fegernicu Nou - ,,Valea Şişterea. Pe versantul nord-estic al Pârâului Femeii Frumoase, la intrarea Pârâului Femeii Frumoase în albia Barcăului, între aproximativ km 047+000 şi 047+400 ai Autostrăzii Borş-Braşov   locuire civilă   aşezare   Bihor   Fegernicu Nou, com. Sârbi   Hallstatt   24.07.2012 (actualizată)   Display map  
31182.02
Picture count: 3
Locuirea eneolitică de la Fegernicu Nou. între km 045+900 şi 046+000 ai viitoarei autostrăzi Borş-Braşov, pe o pantă domoală închisă spre N şi V de două văi înguste   locuire civilă   aşezare   Bihor   Fegernicu Nou, com. Sârbi   Eneolitic   24.07.2012 (verificată)   Display map  
29412.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea medievală de la Finiş - Cetate. la 2 km de limita nordică a localităţii, pe malul drept al râului Timiş   locuire civilă   cetate   Bihor   Finiş, com. Finiş   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
30327.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Fughiu - Râtul de Jos. la N de sat, pe malul stâng al Crişului Repede   locuire civilă   aşezare   Bihor   Fughiu, com. Oşorhei   Neolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
30327.02 Aşezarea neolitică de la Fughiu. la est de sat   locuire civilă   aşezare   Bihor   Fughiu, com. Oşorhei   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
31592.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Galoşpetru - Pădurea lui Frater. la 1,5 km S de centrul localităţii, în partea dreaptă a râului Ier   locuire civilă   aşezare   Bihor   Galoşpetreu, com. Tarcea   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. IV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
31592.04
 History Monuments List of 2010
Necropola medievală de la Galoşpetru - Dâmbul Morii. la 1 km N de centrul localităţii, în stânga drumului ce duce la Văşad   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Galoşpetreu, com. Tarcea   Epoca medievală / sec. X-XIII   10.12.2014 (verificată)   Display map  
31592.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Galoşpetru - Dealul Legii. la 1,5 km NNE de centrul localităţii, lângă drumul ce duce la Văşad   locuire civilă   aşezare   Bihor   Galoşpetreu, com. Tarcea   Neolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
31592.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Galoşpetru - Groapa cu lut. la 1 km N de centrul localităţii, în imediata apropiere a intravilanului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Galoşpetreu, com. Tarcea   Neolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
26902.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană şi postromană de la Ghenetea - Nisipărie. în dreapta şoselei Marghita - Ghenetea, la 1 km S de centrul localităţii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Ghenetea, com. Municipiul Marghita   Epoca romană / sec. II - IV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
27365.01 Aşezartea culturii Coţofeni de la Ghida- La Ţigănuş   locuire civilă   aşezare   Bihor   Ghida, com. Balc   Epoca bronzului   02.04.2009 (actualizată)   Display map  
28157.01 Unelte neolitice de la Ginta. În hotar   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Ginta, com. Căpâlna   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
29476.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Aşezarea Otomani de tip tell de la Girişu de Criş - Alceu. la 2,5 km S de limita localităţii, pe malul drept al Văii Alceului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Girişu De Criş, com. Girişu De Criş   Epoca bronzului, Epoca modernă / sec. XIX-XVII î. Hr., sec. XIX   31.03.2016 (actualizată)   Display map  
29476.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Girişu de Criş - Între poduri. la 500 m N de centrul localităţii, ăntre Crişul Repede şi Canalul Crişurilor   locuire civilă   aşezare   Bihor   Girişu De Criş, com. Girişu De Criş   Epoca romană, Hallstatt, Latène / sec. III - IV, sec. I a. Chr.-sec. I p. Chr.   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
29476.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Girişu de Criş - Pietroasa. la 500 m NNE de centrul localităţii, pe malul stâng al Canalului Crişurilor, lângă pod   locuire civilă   aşezare   Bihor   Girişu De Criş, com. Girişu De Criş   Epoca medievală, Latène / sec. XI-XIII, sec. I a. Chr. - I p. Chr.   10.12.2014 (verificată)   Display map  
29476.05
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Girişu de Criş - Romon. la 2 km V de centrul localităţii, pe malul stâng al Canalului Crişurilor   locuire civilă   aşezare   Bihor   Girişu De Criş, com. Girişu De Criş   Epoca migraţiilor / sec. VI - VIII   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
29476.06
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală timpurie de la Girişu de Criş - Gherand. la 2 km V de centrul localităţii, pe malul drept al Canalului Crişurilor   locuire civilă   aşezare   Bihor   Girişu De Criş, com. Girişu De Criş   Epoca medievală / sec. IX - X   10.12.2014 (verificată)   Display map  
29476.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Girişu de Criş - La Râturi. la 1 km N de centrul localităţii, pe malul drept al Crişului Repede   locuire civilă   aşezare   Bihor   Girişu De Criş, com. Girişu De Criş   Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XI-XII   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
26635.02 Situl arheologic de la Haieu - La dig. p. A 580-584, p. PS 581/2, F 582/3, S = 4ha   locuire civilă   aşezare   Bihor   Haieu, com. Sânmartin   Epoca migraţiilor, Epoca romană / sec. III - IV, sec. II - III   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
26635.01 Aşezarea neolitică de la Haieu - Terasa Peţei. pe malul Peţei şi în grădinile ce se aliniază de-a lungul ei   locuire civilă   aşezare   Bihor   Haieu, com. Sânmartin   Neolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
29626.01 Tumulii hallstattieni de la Hodiş. t.42, p. APS 400/1, A 399; t. 64, p. PS 637, S = 50ha   descoperire funerară   tumul   Bihor   Hodiş, com. Holod   Hallstatt   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
31039.01 Situl arheologic de la Hodoş - Dâmbul Morii. la intrarea în sat, în partea dreaptă a DJ Sălard - Hodoş, la 1,5 km N de biserica reformată din centrul satului, pe malul stâng al Barcăului   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bihor   Hodoş, com. Sălard   Eneolitic, Latène, Preistorie, Epoca bronzului / sec. I a.Ch.-I p.Ch   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
30041.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea rurală medievală de la Ianoşda - Cânepişte   locuire civilă   aşezare rurală   Bihor   Ianoşda, com. Mădăraş   Epoca medievală / sec. XV - XVI   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28308.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Inand - Râturi. la limita de V a satului, pe malul stâng al Văii Gepiului, la 200 m de pod   locuire civilă   aşezare   Bihor   Inand, com. Cefa   Epoca medievală / sec. IX - XVI   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28308.01
 History Monuments List of 2010
Valul de pământ din epoca romană de la Inand. la limita de V a satului, între satele Inand şi Cefa   fortificaţie   val de pământ   Bihor   Inand, com. Cefa   Epoca migraţiilor   06.04.2009 (verificată)   Display map  
30121.01 Obiecte eneolitice de la Josani   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Josani, com. Măgeşti   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
30194.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Livada de Bihor - Între răchitişuri. la 1 km V de limita localităţii, pe malul stâng al Văii Alceului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Livada De Bihor, com. Nojorid   Epoca migraţiilor, Epoca romană, Eneolitic / sec. IV, sec. II - III   10.12.2014 (verificată)   Display map  
30194.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Livada de Bihor - Cuptorişte. la limita de SV a localităţii, pe malul stâng al Văii Alceului   descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Bihor   Livada De Bihor, com. Nojorid   Latène, Epoca medievală / sec. X - XVI   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
30194.03 Aşezarea neolitică de la Livada de Bihor- Poligonul Turcilor   locuire civilă   aşezare   Bihor   Livada De Bihor, com. Nojorid   Neolitic, Epoca romană / sec. I-II   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
27720.01 Aşezarea eneolitică de la Lorău- Peştera Boiului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Lorău, com. Bratca   Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
29207.01 Necropola din epoca bronzului de la Luncasprie - Peştera Izbucul Topliţei de Vida   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Luncasprie, com. Dobreşti   Epoca bronzului   18.02.2019 (creată)   Display map*  
27276.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia medievală timpurie de la Luncşoara - Cetăţuia. la limita de N a localităţii, pe malul drept al pârâului Borod, la 2km   fortificaţie   fortificaţie   Bihor   Luncşoara, com. Auşeu   Epoca medievală / sec. IX - XIII   10.12.2014 (verificată)   Display map  
26886.01 Situl preistoric de la Marghita   locuire   locuire   Bihor   Marghita, com. Municipiul Marghita   Preistorie, Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
27132.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli de la Margine   structură de cult/religioasă   biserică   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca modernă / 1700   06.04.2009 (verificată)   Display map  
27132.04 Aşezarea din epoca romană de la Abram- Valea Tăniei - La Ţarină. Km. 19+200-19+400   locuire   aşezare   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca romană / sec. II-III   02.04.2009 (creată)   Display map  
27132.03
Picture count: 6
Situl arheologic medieval de la Abram- Poini. în zona Km 018+000   locuire   aşezare   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII, sec. VIII-IX   02.04.2009 (creată)   Display map  
27132.01 Aşezarea şi necropola (?) de la Margine -Natu   locuire   aşezare şi necropolă   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca migraţiilor, Neolitic / sec. III-IV   02.04.2009 (actualizată)   Display map  
30746.01 Situl arheologic de la Meziad - Peştera Meziad. în depresiunea Beiuş, la capătul Văii Peşterii, la extremitatea sudică a Munţilor Pădurea Craiului   locuire civilă   locuire în peşteră   Bihor   Meziad, com. Remetea   Epoca bronzului, Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
29127.01 Aşezarea eneolitică de la Mihai Bravu   locuire civilă   aşezare   Bihor   Mihai Bravu, com. Roşiori   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
  / 185  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code