Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 21205
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 213  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
46812.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 2
Situl arheologic de la Gherăseni - Movila Cremenea. Situl este localizat în colţul de N al satului, pe malul drept al pârâului Călmăţui, în apropierea de confluenţa cu pârâul Şăngărău.   funerar; aşezare deschisă   aşezare şi necropolă   Buzău   Gherăseni, com. Gherăseni   Eneolitic, Epoca medievală / prima jumătate a mileniului V a. Chr., sec. XVII - XVIII, A doaua jum. a mil. V a.Chr.   24.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
161393.59
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T55. Tumulul se află la 1350 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.55
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T51. Tumulul se află la 1500 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.53
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T49. Tumulul se află la 1600 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
105847.03 Aşezare getică de la Gălbinaşi. Aşezarea se află la marginea de sud a comunei Gălbinaşi, pe marginea terasei stângi a râului Dâmboviţa, de-a lungul terasei şi în curtea ultimei case de pe terasă, până la şoseaua Budeşti-Bucureşti. Alta fişă de sit menţioneaza ca reper " La circa 150   locuire   aşezare   Călăraşi   Gălbinaşi, com. Gălbinaşi   Epoca migraţiilor, Latène / secolul al IV-lea p. Chr., secolul IX-X   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.49
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T45. Tumulul se află la 1850 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
105847.02 Situl arheologic de la Gălbinaşi - Centrul satului. Situl se află la marginea de nord a satului Gălbinaşi, pe marginea terasei râului Dâmboviţa, aproape de şoseaua Budeşti- Pantelimon.   locuire   aşezare   Călăraşi   Gălbinaşi, com. Gălbinaşi   Latène, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. I a. Chr.- sec. 1 p. Chr., secolul IX-X   23.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
161393.43
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T39. Tumulul se află la 2300 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
26573.57 Aşezarea medievală de la Oradea - Parc Industrial lot 11. Situl se află pe o terasă joasă inundabilă a Crişului în stânga DN 1 (E 60), pe teritoriul fostei ferme pomicole nr 5, la NV de oraş.   locuire   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
1053.07
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Oarda - Vărar. Situl se află la ieşirea spre Oarda, pe malul stâng al Mureşului, la sud-est de şosea şi parţial de sectorul Coliba Barbului, la nord-vest de lunca Mureşului, la est de pârâul Ghişoilor şi la vest de pârâul Şcoalei.   locuire civilă   aşezare   Alba   Oarda, com. Municipiul Alba Iulia   Neolitic, Epoca bronzului, Hallstatt / sec. VII a. Chr   22.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
104653.02 Aşezarea medievală de la Măgura Cucuieţi. Aşezarea se află în lunca râului Dâmboviţa, pe partea stângă a râului.   locuire   aşezare   Călăraşi   Cucuieţi, com. Plătăreşti   Epoca medievală   22.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
104671.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica Sf. Vasile de la Podu Pitarului. Biserica se află la marginea de N-V a localităţii, pe terasa superioară de pe malul stâng al râului Dâmboviţa.   structură de cult/religioasă   biserică   Călăraşi   Podu Pitarului, com. Plătăreşti   Epoca modernă / 1818, secolele XIX-XX   22.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
26573.07 Aşezarea neolitică de la Oradea - Parcul Petofi. Aşezarea se află pe terasa fostului pârâu Paris, acum intubat.   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Neolitic / 6100-5500 B.C   22.03.2021 (verificată)   Afişează*  
161393.36
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T32. Tumulul se află la 2650 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.32
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T28. Tumulul se află la 2850 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.28
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T24. Tumulul se află la 3300 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.24
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T20. Tumulul se află la 3250 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
157013.26 Situl arheologic de la Foeni - Obiectiv 14. Situl se află în dreapta drumului spre Ionel, la 150 m est de acesta, pe o terasă situată între două braţe secate ale Timişaţului, aflată la 1,9 km nord-est de turla bisericii ortodoxe române din Foeni.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Preistorie, Epoca medievală   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.22
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T18. Tumulul se află la 3400 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
104234.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Tei de la Mârşa - La marginea satului. Aşezarea se află în dreapta drumului spre Roata de Jos, la N de Valea Gitonei.   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Mârşa, com. Mârşa   Epoca bronzului   19.03.2021 (actualizată)   Afişează  
103577.05 Aşezarea de secol IV şi Dridu de la Gurbăneşti. Situl se află pe malul stâng al văii Vânăta, în locul unde pârâul face un cot, într-o depresiune.   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Gurbăneşti, com. Gurbăneşti   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. al IV-lea   19.03.2021 (actualizată)   Afişează  
103336.03 Aşezarea medievală de la Izvoru - La cruce. Situl se află pe malul nordic al gârlei Jitaru, la o distanţă de 300-400 m S-V de necropola de pe "Dealul Porcilor".   locuire   aşezare   Giurgiu   Izvoru, com. Gogoşari   Epoca medievală / sec. VIII   19.03.2021 (actualizată)   Afişează  
152939.01 Tumulul de la Văceni - Vac T 001/Măgura Leşilor. Tumulul este aflat pe terasa dreaptă (sud-vestică) a Văii Leşilor, la cca. 730 m NV de DE 70 (DN 6), la cca. 930 m NNE de biserica din Văceni, 1 km SSV de confluenţa cu Valea Maniţa.   descoperire funerară   mormânt tumular   Teleorman   Văceni, com. Drăgăneşti-Vlaşca   Necunoscută   18.03.2021 (creată)   Afişează*  
151807.21 Aşezarea geto-dacică de la Alexandria - VN 09/"Balta Lazăr 2". Aşezarea se află pe panta lină a terasei estice a pârâului Nanov, în dreapta drumului de exploatare ce coboară spre "Balta Lazăr", la cca. 50 m N de stăvilarul din avalul bălţii, 4,7 km ESE de podul de la "Izvorul Rece", respectiv DN 52 şi 2,2 km SV de ca   locuire   aşezare   Teleorman   Alexandria, com. Municipiul Alexandria   Latène   18.03.2021 (creată)   Afişează*  
179445.03 Situl arheologic de la Pruni - Cariera de Pietriş. Cariera cu pădurea îngropată este situată pe malul stâng al Argeşului, la E de baraj, pe traseul canalului Dunăre - Bucureşti.   locuire   locuire   Ilfov   Pruni, com. Oraş Măgurele   Paleolitic   18.03.2021 (verificată)   Afişează*  
161393.62
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T58. Tumulul se află la 1200 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.58
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T54. Tumulul se află la 1400 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.54
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T50. Tumulul se află la 1500 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Afişează*  
157022.07 Situl arheologic de la Cruceni - Pichet/ Obiectivul 1. Situl se află la cca 2,62 km SSE de primăria comunei Foeni, la cca 900 m NNV de biserica catolică din Cruceni, la cca 1,2 km V de drumul 59 B între Cruceni şi Foeni şi la 1,7 km E de graniţa cu Serbia în linie dreaptă, la cca 30 m E de malul estic al râul   locuire civilă   aşezare   Timiş   Cruceni, com. Foeni   Epoca medievală, Neolitic, Epoca bronzului / secolele XIV-XV   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.52
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T48. Tumulul se află la 1700 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.48
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T44. Tumulul se află la 1960 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.45
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T41. Tumulul se află la 2200 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.42
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T38. Tumulul se află la 2300 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
1053.03
20 Număr fotografii: 20
Situl arheologic de la Oarda - Şesu Orzii. Situl este localizat pe malul stâng al Mureşului, la E de Valea Orzii.   locuire civilă   aşezare   Alba   Oarda, com. Municipiul Alba Iulia   Epoca romană, Neolitic, Hallstatt, Epoca bronzului, Epoca post-romană, Eneolitic, Epoca medievală / mil. 5-3 î.e.n.   22.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
27132.03
Număr fotografii: 6
Situl arheologic medieval de la Abram - Poini. în zona Km 018+000   locuire   aşezare   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII, sec. VIII-IX   22.03.2021 (creată)   Afişează  
157013.33 Aşezarea romană de la Foeni - Obiectiv 33. Aşezarea a fost identificată în dreapta conacului familiei Mocioni, la nr. 415, în curtea fostului SMT al IAS Peciu Nou.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Epoca romană   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
157013.30 Situl arheologic de la Foeni - Cimitirul sârbesc/ Obiectiv 19. Situl se află la 250 m sud de cimitirul ortodox român şi la 100 m în dreapta drumului Foeni-Cruceni, pe o terasă din stânga Timişaţului.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Epoca bronzului / secolele XV-XVI   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
49554.03 Situl arheologic de la Smeeni - La SV de sat. Situl este poziţionat în partea de SV a UAT-ului, la circa 5,5 km SV de localitatea Smeeni şi 3,5 km NV de Brădeanu.   locuire   aşezare   Buzău   Smeeni, com. Smeeni   Antichitate / secolele III-IV p. Chr.   22.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
161393.35
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T31. Tumulul se află la 2750 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.31
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T27. Tumulul se află la 2950 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.27
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T23. Tumulul se află la 3250 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
157013.29 Situl arheologic de la Foeni - Selişte II/ Obiectiv 18. Situl se află la nord-vest de localitate, la cca 400 m sud-vest de obiectivul 17 şi la 900 m est de Hunca Mare (obiectiv nr. 8), pe o terasă din dreapta Timişaţului.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Neolitic, Epoca migraţiilor   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
157013.25 Situl arheologic de la Foeni - La vii/ Obiectiv 13. Situl se află pe o terasă din strânga Timişaţului, situată la 700 m nord-vest de turla bisericii ortodoxe române din Foeni, la cca 200 m în spatele conacului familiei Mocioni.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Neolitic, Epoca migraţiilor   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.21
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T17. Tumulul se află la 3350 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.19
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T15. Tumulul se află la 3200 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
103336.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola romană de la Izvoru - La Gropi. Situl se află la cca. 500 m V de sat, pe o platformă dominantă, la NV de balta Izvoru, la S de gârla Caceleţi.   descoperire funerară   necropolă   Giurgiu   Izvoru, com. Gogoşari   Epoca romană / sec. IV p. Chr.   19.03.2021 (actualizată)   Afişează  
161393.14
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T10. Tumulul se află la 3100 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
152920.05 Tumulul de la Comoara - Com T 001/Măgura Brii. Tumulul aflat la cca. 200 m N de DC 18, 220 sud de valea Brii, respectiv 1,8 km N de Valea Leşilor.   descoperire funerară   mormânt tumular   Teleorman   Comoara, com. Drăgăneşti-Vlaşca   Necunoscută   18.03.2021 (creată)   Afişează*  
151807.08
Număr fotografii: 4
Situl arheologic de la Alexandria - Limonagiul / Valea Vedei 07. Aşezarea este amplasată la est de Alexandria, pe terasa înaltă, estică a râului Vedea, în zona din aval a vechiului baraj de pe râu, aproximativ în dreptul străzilor Fraţii Goleşti şi Nicolae Bălcescu, la aproximativ 590 m sud-est de DN 6 şi de podul de p   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Alexandria, com. Municipiul Alexandria   Eneolitic, Epoca migraţiilor, Hallstatt, Epoca medievală / 4500-4300 a.Chr., secolele V-VII p.Chr   18.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
157013.23 Situl arheologic de la Foeni - Gropile de cărămizi/ Obiectiv 10. Situl se află la 400 m nord de conacul familiei Mocioni, pe o fostă movilă ce mărginea un fost braţ al Timişaţului.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului   18.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.61
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T57. Tumulul se află la 1250 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.57
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T53. Tumulul se află la 1450 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Afişează*  
157022.10 Situl arheologic de la Cruceni - Staţia de apă II/ Obiectiv 2b. Situl se află la cca 1 km NV de biserica catolică din Cruceni, la cca 2,25 km SV de primăria comunei Foeni şi la 1,14 km V de drumul DN 59 B între Foeni şi Cruceni, la cca 90 m E de malul estic al râului Timişaţ.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Cruceni, com. Foeni   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / secolul al XV-lea   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
105865.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl pluristratificat de la Popeşti - Fostul CAP - sectorul zootehnic. Situl se află pe malul drept al râului Dâmboviţa, la 500 m nord-vest de satul Popeşti, în zona unde a fost sectorul zootehnic al fostului CAP.   descoperire funerară   necropolă   Călăraşi   Popeşti, com. Vasilaţi   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / mil. IV a. Chr., sec. VI-VII   23.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
161393.51
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T47. Tumulul se află la 1700 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.47
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T43. Tumulul se află la 2100 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
105847.06
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" de la Gălbinaşi-Lămoteşti. Biserica este situată la marginea de nord-vest a satului, în cartierul Lamoteşti.   structură de cult/religioasă   biserică   Călăraşi   Gălbinaşi, com. Gălbinaşi   Epoca modernă / 1846   23.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
161393.41
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T37. Tumulul se află la 2350 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
1053.02
Număr fotografii: 6
Situl arheologic de la Oarda - Vărăria. Situl arheologic este delimitat de Mureş la nord, de sectorul Bordane la vest şi de sectorul Vărar la est.   locuire   aşezare şi necropolă   Alba   Oarda, com. Municipiul Alba Iulia   Hallstatt, Neolitic, Eneolitic   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
27132.01 Aşezarea şi necropola (?) de la Margine - Natu   locuire   aşezare şi necropolă   Bihor   Margine, com. Abram   Epoca migraţiilor, Neolitic / sec. III-IV   22.03.2021 (actualizată)   Afişează  
157013.32 Situl arheologic de la Foeni - Obiectiv 22. Situl se află la 1,88 km vest de mausolelul familiei Mocioni, la 200 m în dreapta drumului 59D Foeni spre Pungă şi la cca 200 m est de fosta cale ferată Jaša Tomić (fostă Modoş)-Medja (fostă Pardani), pe o terasă mărginită la vest, nord şi est de un fost   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / secolele III-IV   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.39
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T35. Tumulul se află la 2500 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.37
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T33. Tumulul se află la 2550 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.34
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T30. Tumulul se află la 2850 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.30
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T26. Tumulul se află la 2750 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.26
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T22. Tumulul se află la 3300 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
157013.28 Aşezarea de epoca migraţiilor de la Foeni - Selişte/ Obiectiv 17a. Situl se află la nord-vest de localitate, la cca 2,6 km de turla bisericii ortodoxe române din Foeni, la cca 350 m vest de drumul spre Ionel, la cca 350 m nord-vest de obiectivul nr. 15 şi la cca 250 m nord-est de obiectivul 17, pe o terasă din dreapta Ti   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Epoca migraţiilor / secolele III-IV   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
157013.24 Situl arheologic de la Foeni - Obiectiv 12. Situl se află la ieşirea din Foeni spre Cruceni, în grădinile caselor din dreapta străzii principale, pe o terasa din stânga Timişaţului.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Epoca medievală, Preistorie / secolele XII-XIII   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
104234.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Dridu de la Mârşa - La ieşirea din sat. Aşezarea se află în dreapta drumului care duce spre localitatea Goleasca.   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Mârşa, com. Mârşa   Epoca medievală / sec. VIII p. Chr.   19.03.2021 (actualizată)   Afişează  
161393.18
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T14. Tumulul se află la 3100 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.16
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T12. Tumulul se află la 3100 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
103336.02 Necropola de la Izvoru - Dealul porcilor. Situl se află la 200 m sud de gârla Cacaleţi, pe aceeaşi terasă cu necropola de sec IV, cele două obiective arheologice fiind separate printr-un teren neutru de circa 100-150 m.   descoperire funerară   necropolă   Giurgiu   Izvoru, com. Gogoşari   Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca romană / sec. VII-X, sec. III-IV   19.03.2021 (actualizată)   Afişează  
151807.33 Tumulul de la Alexandria - TVV 06. Tumulul este situat pe zona de interfluviu Vedea-Teleorman, la cca. 790 m est de DJ 504 şi 2,1 km nord-vest de DN 6 (E 70).   descoperire funerară   mormânt tumular   Teleorman   Alexandria, com. Municipiul Alexandria   Necunoscută   18.03.2021 (creată)   Afişează*  
61728.05 Situl arheologic de la Şipotele. Situl arheologic de la Adamclisi este localizat la circa 7 km SE de Adamclisi, la capătul de E al Văii Ghiolpunar.   construcţie   apeduct şi necropolă   Constanţa   Şipotele, com. Deleni   Epoca romană / sec. IV e. n, sec. IV   18.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
62994.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Târguşor - Ester. Situl este localizat de-a lungul căii ferate Tîrguşor - Cogealac, la 4 km NE de Halta CFR Târguşor.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Constanţa   Târguşor, com. Târguşor   Epoca medievală, Latène / sec. VII - VIII, sec. VI - VIII, sec. XIII -XVIII   18.03.2021 (actualizată)   Afişează  
46812.06 Necropola medievală de la Gherăseni. Necropola se află în curtea şcolii generale şi în zona de la N de biserică.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Gherăseni, com. Gherăseni   Epoca medievală / sec. XVIII - XIX   24.03.2021 (actualizată)   Afişează  
161393.60
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T56. Tumulul se află la 1300 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.56
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T52. Tumulul se află la 1500 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Afişează*  
157022.09 Situl arheologic de la Cruceni - Staţia de apă/ Obiectiv 2a. Situl se află la cca 1,48 km NV de biserica catolică din Cruceni, la cca 2,1 km SV de primăria comunei Foeni şi la cca 1,36 km V de drumul DN 59 B între Foeni şi Cruceni, la cca 45 m E de malul estic al râului Timişaţ.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Cruceni, com. Foeni   Epoca medievală, Hallstatt, Neolitic, Eneolitic / secolele II-III, secolele XIII-XIV   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
105847.04 Situl arheologic de la Gălbinaşi. Situl se află la marginea de sud a comunei Gălbinaşi, pe marginea terasei stângi a râului Dâmboviţa, la 600 m sud de sat, pe un bot de terasă.   locuire   aşezare   Călăraşi   Gălbinaşi, com. Gălbinaşi   Epoca medievală, Epoca bronzului, Latène / sec. IX - X   23.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
161393.50
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T46. Tumulul se află la 1800 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.46
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T42. Tumulul se află la 2150 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.44
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T40. Tumulul se află la 2250 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.40
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T36. Tumulul se află la 2500 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   23.03.2021 (creată)   Afişează*  
1053.04
26 Număr fotografii: 26
Situl arheologic de la Oarda - Bordane. Situl arheologic se află la jumătatea drumului dintre Limba şi Oarda, pe malul stâng al Mureşului, la vest de punctul Vărăria şi la sud de lunca Mureşului.   locuire civilă   aşezare   Alba   Oarda, com. Municipiul Alba Iulia   Epoca medievală, Hallstatt, Neolitic   22.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
157013.34 Situl arheologic de la Foeni - Bucovina IV/ Obiectiv 40. În partea de vest a localităţii, la 5,5 km de turla mausolelului familiei Mocioni, în partea de nord-vest a "Pungii", pe terasa dinspre nord-est a cursului fosil de apă ce străbate "Punga" de la nord la sud au fost descoperite materiale ceramice.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Preistorie, Epoca migraţiilor, Epoca medievală   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
157013.31 Aşezarea de epoca bronzului de la Foeni - Gomila Lupului II/ Obiectiv 20. Aşezarea a fost descoperită în stânga Timişaţului, pe o terasă înaltă situată la 350 nord-est de "Gomila Lupului I" şi la 3,2 km nord de turla bisericii ortodoxe române din Foeni.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Epoca bronzului   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.38
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T34. Tumulul se află la 2550 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
49554.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Smeeni. Situl este localizat în intravilanul localităţii, baza furajeră a sectorului zootehnic al fostului CAP, între Smeeni şi Sălcioara, între terasa Călmăţuiului şi şoseaua spre DN2C, între spitalul din localitate şi limita de V a fostului sat Sălcioara.   descoperire funerară, locuire   necropolă, aşezare   Buzău   Smeeni, com. Smeeni   Epoca bronzului, Antichitate, Epoca medievală, Eneolitic / Mil. IV-III a. Chr., sec. II-III p. Chr., secolul al IV-lea p. Chr., sec. XVI-XVIII p. Chr., mil. VI-V a. Chr., Mil. II a. Chr.   22.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
161393.33
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T29. Tumulul se află la 2700 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.29
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T25. Tumulul se află la 3850 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.25
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T21. Tumulul se află la 3150 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   22.03.2021 (creată)   Afişează*  
157013.27 Situl arheologic de la Foeni - Selişte I/ Obiectiv 17. Situl se află la nord-vest de localitate, la cca 2,5 km de turla bisericii ortodoxe române din Foeni, la cca 700 m vest de drumul spre Ionel şi la cca 650 m vest de obiectivul nr. 15, pe o terasă din dreapta Timişaţului.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / secolele III-IV   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.23
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T19. Tumulul se află la 3300 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.20
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T16. Tumulul se află la 3200 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.17
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T13. Tumulul se află la 3100 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.15
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T11. Tumulul se află la 3100 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
161393.13
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Topolog - T9. Tumulul se află la 3050 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Afişează*  
151807.22 Situl arheologic de la de la - VN 10/"Balta Lazăr". Situl se află pe malul drept al eleşteului cunoscut sub numele de "Balta Lazăr", în dreptul digului din aval de aceasta, pe panta lină a terasei de vest a văii Nanovului, la cca. 4,4 km ESE de podul de la "Izvorul Rece", respectiv DN 52 şi 2,6 km SV de ca   locuire   aşezare   Teleorman   Alexandria, com. Municipiul Alexandria   Epoca medievală, Latène, Hallstatt, Eneolitic / sec. VIII-X, sec. II-I î.Hr.   18.03.2021 (creată)   Afişează*  
108231.15 Movilele de epocă necunoscută de la Lăpuş - Vârful feţii. În dreapta râului Lăpuş, la sud-vest de localitate, în apropierea culmii unui deal cu poziţie dominantă.   descoperire funerară   movilă   Maramureş   Lăpuş, com. Lăpuş   Neprecizată   18.03.2021 (creată)   Afişează  
  / 213  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI