Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 17397
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 174  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
160840.10 Movila nr. I de la Mihai Bravu - Situl MB 1b-La moară. Movila se află la cca. 1,3 km N de limita de NV a satului Mihai Bravu, pe un bot de deal erodat puternic de apele pluviale, ce mărgineşte lunca inundabilă a râurilor Taiţa şi Teliţa, în punctul "La moară".   funerar   movilă funerară   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Epoca medievală, Necunoscută, Epoca bronzului   04.04.2019 (creată)   Display map  
161115.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 6
Situl arheologic de la Ostrov - Piatra Frecăţei. Situl se află la 3 km S de Ostrov, pe malul drept al Dunării.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Tulcea   Ostrov, com. Ostrov   Epoca romană, Epoca romano-bizantină, Epoca medievală, Epoca bronzului, Hallstatt / sec. II, sec. II - VII, sec. XII   04.04.2019 (actualizată)   Display map*  
161115.02 Tell-ul de la Ostrov - Cetatea Băltina. Se află la cca. 250 m pe dreapta şoselei Peceneaga-Ostrov (la 5 km N de Ostrov - borna kilometrică nr. 31 a DJ222F), pe malul estic al Bălţii Băltina din apropierea Braţului Măcin   tell   tell   Tulcea   Ostrov, com. Ostrov   Epoca romană, Eneolitic, Latène, Hallstatt / sec. V-II a.Chr.   04.04.2019 (creată)   Display map*  
160396.02
 History Monuments List of 2010
Necropola de epocă romană de la Frecăţei. Se află la cca. 1,6 km E de satul Frecăţei, de o parte şi de alta a DJ Frecăţei-Cataloi.   descoperire funerară   necropolă   Tulcea   Frecăţei, com. Frecăţei   Epoca romană / sec. II - III   04.04.2019 (verificată)   Display map  
160396.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea getică de la Frecăţei - La Livadă. Aşezarea se află la 650 m E de satul Frecăţei, cca. 100 m S de DJ Frecăţei-Cataloi.   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Frecăţei, com. Frecăţei   Latène / sec. III - IV   04.04.2019 (verificată)   Display map  
160396.04
 History Monuments List of 2010
Aşezarea geto-dacică de la Frecăţei. Aşezarea se află la limita de SV a localităţii şi cca. 300 m S de pârâul Teliţa.   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Frecăţei, com. Frecăţei   Latène / sec. II - III   04.04.2019 (verificată)   Display map  
160396.06
 History Monuments List of 2010
Grup de doi tumuli de la Frecăţei - Dealul Frecăţeilor. Cei doi tumuli se află la S de sat, cca. 120 m S şi 1,5 km SSV.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Frecăţei, com. Frecăţei   Necunoscută   04.04.2019 (verificată)   Display map  
160396.07
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Frecăţei - Vatra satului. Aşezarea se află în intravilan, în zona centrală, la sud de drumul judeţean.   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Frecăţei, com. Frecăţei   Epoca romană / sec. I - II   04.04.2019 (verificată)   Display map  
160840.14 Movila se află la cca. 2 km N de localitatea Mihai Bravu şi la 100 m NEE de situl MB 3.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Epoca bronzului   03.04.2019 (creată)   Display map  
160840.11 Movila funerară nr. II de la Mihai Bravu - Situl MB 2. Movila se află la 1,75 km N de limita de NV a satului Mihai Bravu, pe un bot de deal erodat puternic de apele pluviale, ce mărgineşte lunca inundabilă a râurilor Teliţa şi Taiţa, la 400 m N de Movila I.   funerar   tumul funerar   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Epoca medievală   03.04.2019 (creată)   Display map  
160840.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de epocă romană de la Mihai Bravu - Taşlâc. Situl se află la 1 km V de localitatea Mihai Bravu şi la 3 km de Turda, în dreapta râului Teliţa (la cca. 800 m S de cursul actual al acestuia, în apropierea albiei majore) şi a şoselei Turda - Mihai Bravu.   locuire   aşezare şi necropolă   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Epoca bronzului, Epoca medievală, Epoca romană / sec. X - XI, sec. IV, sec. II - IV   03.04.2019 (actualizată)   Display map  
160840.13 Movila funerară de la Mihai Bravu - Situl MB 4. Movila se află la cca. 850 m N de limita de NE a localităţii Mihai Bravu, în stânga râului Teliţa şi în dreapta Taiţei. Situl este situat la limita de SE a aşezării identificată cu codul RAN 160840.04, în zona de protecţie a acesteia.   descoperie funerară   movilă funerară   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Necunoscută   03.04.2019 (creată)   Display map  
141152.01
 History Monuments List of 2010
Turnul roman de la Bârsău Mare - La Cetăţea. Situl arheologic se află la 1,7 km nord de sat.   fortificaţie   turn   Sălaj   Bârsău Mare, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II - III   03.04.2019 (verificată)   Display map  
141161.10 Turnul roman de la Căpâlna - Casa popii 2   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II-III d.Hr.   03.04.2019 (creată)   Display map  
141161.09
 History Monuments List of 2010
Turn roman la Căpâlna - Casa Uriaşilor   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II - III   03.04.2019 (actualizată)   Display map  
141161.03
 History Monuments List of 2010
Turn roman de la Căpâlna - Casa popii   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II - III d. Hr.   03.04.2019 (actualizată)   Display map  
159696.50 Tumulul 26 de la Isaccea- Movila A-XV. DN 22/str. Avram Iancu, S de localitatea Isaccea   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Isaccea, com. Oraş Isaccea   Epoca romană   03.04.2019 (creată)   Display map  
160840.12 Movila funerară nr. III de la Mihai Bravu - Situl MB 3. Movila este situată la cca. 1,8 km N de limita de NV satului Mihai Bravu, pe un bot de deal erodat puternic de apele pluviale, ce mărgineşte lunca inundabilă a râurilor Teliţa şi Taiţa, la 100 m E de Movila II.   descoperie funerară   movilă funerară   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Epoca bronzului   03.04.2019 (creată)   Display map  
160840.05
 History Monuments List of 2010
Aşezarea hallstattiană de la Mihai Bravu - sat. Situl arheologic se află la cca. 2 km NV de sat.   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Hallstatt, Epoca romană   02.04.2019 (verificată)   Display map  
160840.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Mihai Bravu - La Moară. Situl arheologic se află la 750-1400 m N de localitatea Mihai Bravu, pe malul stâng al pârâului Taiţa.   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Eneolitic, Epoca medievală, Neolitic, Hallstatt, Epoca romană / sec. IX-X, sec. IV-VI   02.04.2019 (actualizată)   Display map  
160840.07 Movila funerară preistorică de la Mihai Bravu-Situl MB 1a-La moară. Movila se află la 1 km N de limita localităţii Mihai Bravu   funerar   tumul funerar   Tulcea   Mihai Bravu, com. Mihai Bravu   Epoca bronzului   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.40 Castrul roman de la Grădiştea de Munte - Dealul Şesului. Situl arheologic se află între Valea Godeanului şi Valea Şesului, la   fortificaţie   castru   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Epoca romană / sec. II-III d. Hr.   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.12 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Vârtoape. Situl arheologic se află pr platoul Vârtoape, între două pârâuri.   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.11 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Curmătura Văii Rele   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.10 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Căprioarele. în dreapta Pârâului Scurtelor, pe o terasă, în locul numit Poiana de Jos de la Căprioarele   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.09 Cetatea dacică de la Grădiştea de Munte - Comărnicelu Cetei   cetate   cetate   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.36 Fortificaţia de epocă dacică de la grădiştea de Munte - Dealul Arieşului. La vest de Vârful lui Hulpe, pe dealul Arieşului   fortificaţie   turn   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.35 Aşezare de epocă dacică de la Grădiştea de Munte - Dealul lui Bogdan   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.34 Aşezare de epocă dacică de la Grădiştea de Munte - Lupoaia   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.33 Aşezare de epocă dacică de la Grădiştea de Munte - Terasa Hârban. În apropiere de Sarmizegetusa Regia   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.32 Aşezare de epocă dacică de la Grădiştea de Munte - Dealul Muncelului. La Nord de Feţele Albe   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map*  
90397.31 Aşezare de epocă dacică de la Grădiştea de Munte - Lunca Nastii. În faţa confluenţei Pârâului Prelucilor cu Valea Anineşului   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.30 Movila de epocă dacică clasică de la Grădiştea de Munte - Rudele   descoperire funerară   movilă   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.29 Aşezaredin epoca dacică de la Grădiştea de Munte - Dealul Popii   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.28 Atelierul din epoca dacică de la Grădiştea de Munte - Gura Tâmpului   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.26 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Dealul lui Cocoş. deasupra teraselor de la Sub Cununi, la sud-vest de Cornul Pietrii   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.25 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Dealul Măgureanului. pe malul din dreapta Apei Grădiştii şi pe cel din stânga Văii Anineşului, imediat deasupra şcolii din Grădiştea Mare   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.24 Aşezarea dacică fortificată de la Grădiştea de Munte - Dealul Anineşului   locuire   aşezare fortificată   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.23 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Culmea Anineşului   locuire   locuire   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.22 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Confluenţa Valea Mică-Valea Anineşului   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.21 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Confluenţa Anineş-Gârbavu   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.20 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Cioaca lui Rânjoi. la câteva sute de metri de Cioaca lui Alexandru   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.19 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Cioaca lui Alexandru   locuire   locuire   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.18 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Dosul Dealului. coborând de La Arie, spre Costeşti   locuire   locuire   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.17 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - La Arie. spre Costeşti, 300 m în stânga de la Fântâna lui Floran   locuire   locuire   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.15 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Dealul Cugereanului   locuire   locuire   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
90397.13 Aşezarea dacică de la Grădiştea de Munte - Ciaoca cu Frasini   locuire   aşezare   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
71108.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Aşezarea romană de la Răcarii de Jos. Situl arheologic se află la 150 m sud-vrest de gară şi pe malul stâng al râului Jiu, la cca. 1km est.   locuire civilă   aşezare   Dolj   Răcarii De Jos, com. Brădeşti   Epoca romană / sec. II-III d. Hr.   02.04.2019 (actualizată)   Display map  
72043.03 Necropola La Tène de la Desa - Castraviţa. Necropola se află la SE de dună.   descoperire funerară   necropolă   Dolj   Desa, com. Desa   Latène   02.04.2019 (creată)   Display map  
48717.01 Situl arheologic de la Oratia - Punctele Cetăţuia/La Comoară. În marginea de NV al satului Oratia, pe platoul ce separă valea Râmnicului de cea a Coţatcul   locuire   aşezare   Buzău   Oratia, com. Podgoria   Epoca bronzului / Sec. IV-III a. Chr., Cca 2200-1600   01.04.2019 (creată)   Display map  
84255.06 Descoperirea unor urme de reducere de minereu de feier de la Mădăraş - Punctul Templom-hegy. Situl arheologic se află la 120 -450 m sud-est de biserică, pe pantă accentuată, la poalele sudic al unui deal, situat dea-lungul (4 km) râului Olt, de origine sedimentară, divizat de mici cursuri de apă intermitente.   locuire   descoperire izolată   Harghita   Mădăraş, com. Mădăraş     01.04.2019 (creată)   Display map  
84255.05 Descoperirea de urme de reducere minereu de fier nedatată de la Mădăraş - Kőd kertje. Situl se află în hotarul estic al comunei, la 1,5 km SE de biserică, aproape de limita cu comuna Mihăileni, pe un teren în pantă, cu inclinaţie spre sud-est, în capătul sud-estic al unui deal, situat dea-lungul (4 km) râului Olt, de origine sedimentară, d   cuptor metale   descoperire izolată   Harghita   Mădăraş, com. Mădăraş     29.03.2019 (creată)   Display map  
84255.03 Aşezarea preistorică deschisă de la Mădăraş - Honcs. Situl se află în hotarul estic al comunei, la 1,3 km S-SE de biserică, aproape de limita cu comuna Mihăileni, pe un teren în pantă, cu inclinaţie spre sud-vest, în capătul sud-vestic al unui deal, situat dea-lungul (4 km) râului Olt, de origine sedimentar   locuire   aşezare deschisă   Harghita   Mădăraş, com. Mădăraş   Preistorie   29.03.2019 (creată)   Display map  
84255.02 Situl arheologic de la Mădăraş - Hámor, Hámor-fenek, Vasszaros, Fejedelem-kert (hun). Situl arheologic se află la La 3,2 km vest de centrul localităţii (de calea ferată), la 200 m vest de o bifurcaţie de drumuri şi de podul peste pârâul Mădăraş (afluent drept a râului Olt), pe o terasă înaltă, aproape de confluenţa acestuia cu pârâul Ursul   construcţie   forjă   Harghita   Mădăraş, com. Mădăraş   Epoca medievală / sec. XVII, secolul al XVII-lea   29.03.2019 (creată)   Display map  
84255.04 Aşezarea deschisă preistorică de la Mădăraş - Ebhát. 1300 m est de biserică, pe o pantă cu orientare sudică, la confluenţa a două pârâiaşe intermitente, în capătul sudic al unui deal, situat dea-lungul (4 km) râului Olt, de origine sedimentară, divizat de mici cursuri de apă intermitente   locuire   aşezare deschisă   Harghita   Mădăraş, com. Mădăraş   Preistorie   29.03.2019 (creată)   Display map  
14860.03
 History Monuments List of 2010
Ansamblul Conacului Budişteanu de la Budeasa Mare. Situat în partea de sud a , pe malul stâng al Argeşuluisatului Budeasa Mare, pe DJ703K., pe malul stâng al Argeşului.   construcţie   conac   Argeş   Budeasa Mare, com. Budeasa   Epoca medievală, Epoca modernă / 1598, 1762, ref. 1870; sec. XVI - XIX   29.03.2019 (actualizată)   Display map  
14913.02 Decropola Tumulară din Pădurea Budeasa, sat Valea Mărului-Punct Dealul Piperii. pe malul estic al Râului Argeş, în pădurea de la est de satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălăşeşti şi Valea Mărului, pe dealul cunoscut ca Plaiul Boi sau Pădurea Albeasca şi pe Dealul Piperii.   funerar   necropolă tumulară   Argeş   Valea Mărului, com. Budeasa   Sec. XVIII-XIX.   29.03.2019 (creată)   Display map  
17067.02 Necropola tumulară din Pădurea Budeasa, sat Buneşti-Punct Albeasca (Plaiu Boi). pe malul estic al râului Argeş, în pădurea de la est de satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălăşeşti şi Valea Mărului, pe dealul cunoscut ca Plaiul Boi sau Pădurea Albeasca (şi pe Dealul Piperii ce are o înregistrare separată în RAN).   funerar   necropolă tumulară   Argeş   Buneşti, com. Mălureni   Epoca modernă / Sec. XVIII-XIX.   29.03.2019 (creată)   Display map  
154157.10 Tumulul Năvodari, com. Seaca - T- NAV 004. Este amplasat pe terasa înaltă a Dunării, la 310 m nord de DJ 51A, şi 360 m nord-nord-vest de biserica din Năvodari.   tumul   Movilă   Teleorman   Năvodari, com. Seaca     28.03.2019 (creată)   Display map  
154157.08 Tumulul Năvodari, com. Seaca - T- NAV 002. Este amplasat pe un grind din lunca Dunării, la 5,2 km est de drumul de exploatare Seaca-Belina, la 1,6 km nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 4,3 km sud-est de biserica din Năvodari.   tumul   Movilă   Teleorman   Năvodari, com. Seaca     28.03.2019 (creată)   Display map  
154157.09 Tumulul Năvodari, com. Seaca - T- NAV 003. Este amplasat pe terasa înaltă a Dunării, la 260 m nord de DJ 51A, la 1,4 km sud-est de biserica din Seaca şi 1,8 km vest-nord-vest de biserica din Năvodari.   tumul   Movilă   Teleorman   Năvodari, com. Seaca     28.03.2019 (creată)   Display map  
96682.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 6
Situl arheologic de la Băiceni - Cetăţuia, Dealu Laiu. pe platoul Laiu, la marginea de V a satului, la cca. 400 m de şcoală   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Băiceni, com. Cucuteni   Eneolitic, Epoca bronzului, Latène   28.03.2019 (verificată)   Display map  
154157.07 Tumulul Năvodari, com. Seaca - T-NAV 001. Este amplasat pe un grind din lunca Dunării, respectiv pe malul fostei Bălţi Roşii, la 3,1 km est de drumul de exploatare Seaca-Belina, la 2,3 km nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 3,4 km sud-sud-est de biserica din Năvodari.   tumul   Movilă   Teleorman   Năvodari, com. Seaca     28.03.2019 (creată)   Display map  
154148.03 Tumulul Seaca, com. Seaca - T-SEA 001. Este amplasat pe un grind din lunca Dunării, respectiv pe malul fostei Bălţi a Luciei, în vecinătatea de vest a drumului de exploatare Seaca-Belina (cca. 260 m), la 2 km nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 3,1 km sud de biserica din Seaca.   tumul   Movilă   Teleorman   Seaca, com. Seaca   Necunoscută   28.03.2019 (creată)   Display map  
154157.06 Situl arheologic Năvodari, com Seaca - NAV 006. Amplasată pe un grind din lunca Dunării (marcat cu bornă topografică), aflată la 3,7 km est-sud-est de drumul de exploatare Seaca-Belina, la 590 m nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 5,1 km sud-sud-est de biserica din Năvodari.   descoperire izolată   aşezare   Teleorman   Năvodari, com. Seaca   Preistorie   28.03.2019 (creată)   Display map  
154157.05 Situl arheologic Năvodari, com. Seaca - NAV 005. Este amplasată pe un grind din lunca Dunării, pe malul de sud al fostei Bălţi Roşii şi se află la 4,1 km est-sud-est de drumul de exploatare Seaca-Belina, la 1,1 km nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 4,6 km sud-sud-est de biserica din Năvodari.   locuire   aşezare   Teleorman   Năvodari, com. Seaca   Preistorie   28.03.2019 (creată)   Display map  
154157.04 Situl arheologic Năvodari, com. Seaca - NAV 004. Este amplasată pe un grind din lunca Dunării, respectiv pe malul de sud al fostei Bălţi Roşii, aflată la 3,8 km est-sud-est de drumul de exploatare Seaca-Belina, la 1,2 km nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 4,5 km sud-sud-est de biserica din Năv   descoperire izolată   aşezare   Teleorman   Năvodari, com. Seaca   Preistorie   28.03.2019 (creată)   Display map  
154157.03 Situl arheologic Năvodari, com. Seaca - NAV 003. Aşezarea este amplasată pe un grind din lunca Dunării, pe malul de sud al fostei Bălţi Roşii. Se află la 3,6 km est-sud-est de drumul de exploatare Seaca-Belina, la 1,3 km nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 4,5 km sud-sud-est de biserica din Năv   locuire   aşezare   Teleorman   Năvodari, com. Seaca   Epoca bronzului, Paleolitic   28.03.2019 (creată)   Display map  
154157.02 Situl arheologic Năvodari, com. Seaca - NAV 002. Este amplasată pe un grind din lunca Dunării, respectiv pe malul de sud al fostei Bălţi Roşii, aflată la 3,3 km est-sud-est de drumul de exploatare Seaca-Belina, la 1,2 km nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 4,4 km sud de biserica din Năvodari.   descoperire izolată   aşezare   Teleorman   Năvodari, com. Seaca   Neolitic, Epoca bronzului   28.03.2019 (creată)   Display map  
154157.01 Situl arheologic Năvodari, com. Seaca - NAV 001. Aşezarea este amplasată pe un grind din lunca Dunării, pe malul de sud al fostei Bălţi Roşii. Se află la 2,9 km est-sud-est de drumul de exploatare Seaca-Belina, la 1 km nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 4,5 km sud de biserica din Năvodari.   locuire   aşezare   Teleorman   Năvodari, com. Seaca   Preistorie, Epoca bronzului   28.03.2019 (creată)   Display map  
154148.02 Este amplasată pe un grind din lunca Dunării, la cca. 4,5 km sud de biserica din Năvodari, 2,1 km est de drumul de exploatare Seaca-Belina şi 300 m est de digul aflat de-a lungul fluviului.   descoperire izolată   aşezare   Teleorman   Seaca, com. Seaca     28.03.2019 (creată)   Display map  
154148.01 Situl arheologic Seaca, com. Seaca - SEA 001. Aşezarea este amplasată pe un grind din lunca Dunării, respectiv pe malul fostei Bălţi a Luciei. Se află în vecinătatea de est a drumului de exploatare Seaca-Belina (cca. 80 m), la 2 km nord de digul aflat de-a lungul fluviului şi 3,2 km sud de biserica d   locuire   aşezare   Teleorman   Seaca, com. Seaca     28.03.2019 (creată)   Display map  
153008.06 Tumulul Frumoasa, com. Frumoasa - FRU TUM 005. Amplasat la vest de sat, la cca. 2,5 km sud-vest de biserica din Păuleasca, 2,5 km vest de DJ 506B şi 2,1 km sud de Halta Păuleasca.   tumul   Movilă   Teleorman   Frumoasa, com. Frumoasa     28.03.2019 (creată)   Display map  
153008.07 Tumulul Frumoasa, com. Frumoasa - FRU TUM 006. Este amplasat la vest de sat, în imediata vecinătate sudică (cca. 30 m) a tumulului "Movila Viei" (FRU TUM 05).   tumul   Movilă   Teleorman   Frumoasa, com. Frumoasa     28.03.2019 (creată)   Display map  
153008.08 Tumulul Frumoasa, com. Frumoasa - FRU TUM 007. Este amplasat la vest de sat, la cca. 1,9 km sud de biserica din Păuleasca, 1,1 km vest de DJ 506B şi 2,3 km sud-est de Halta Păuleasca.   tumul   Movilă   Teleorman   Frumoasa, com. Frumoasa     28.03.2019 (creată)   Display map  
153008.09 Tumulul Frumoasa, com. Frumoasa - FRU TUM 008. Este amplasat la vest de sat, la cca. 2,2 km sud-vest de biserica din Frumoasa, 1,7 km vest de DJ 506B şi 4,2 km sud, sud-est de Halta Păuleasca.   tumul   Movilă   Teleorman   Frumoasa, com. Frumoasa     28.03.2019 (creată)   Display map  
153008.10 Tumulul Frumoasa, com. Frumoasa - FRU TUM 009. Este amplasat la sud de sat, la cca. 3 km sud, sud-est de biserica din Frumoasa, 340 m vest de DJ 506B şi 1,6 km nord, nord-vest de ramificaţia DJ 506B spre Bragadiru.   tumul   Movilă   Teleorman   Frumoasa, com. Frumoasa     28.03.2019 (creată)   Display map  
153017.06 Tumulul Păuleasca, com. Frumoasa - FRU TUM 004. Amplasat la sud-vest de sat, la cca. 1,5 km sud-vest de biserica din Păuleasca, 1,5 km vest de DJ 506B şi 1,5 km sud, sud-est de Halta Păuleasca.   tumul   Movilă   Teleorman   Păuleasca, com. Frumoasa   Preistorie   28.03.2019 (creată)   Display map  
153017.05 Tumulul Păuleasca, com. Frumoasa - FRU TUM 003. Amplasat la vest de sat, la cca. 3,1 km vest, sud-vest de biserica din Păuleasca, 3,6 km vest de DJ 506B şi 2 km sud-vest de Halta Păuleasca.   tumul   Movilă   Teleorman   Păuleasca, com. Frumoasa   Preistorie   28.03.2019 (creată)   Display map  
153017.04 Tumulul Păuleasca, com. Frumoasa - FRU TUM 002. Amplasat la vest de sat, la cca. 1,8 km vest, sud-vest de biserica din Păuleasca, 2 km vest de DJ 506B şi 930 m sud de Halta Păuleasca.   tumul   Movilă   Teleorman   Păuleasca, com. Frumoasa     28.03.2019 (creată)   Display map  
153017.03 Tumulul Păuleasca, com. Frumoasa - FRU TUM 001. Amplasat la vest de sat, la cca. 1,2 km sud-vest de biserica din Păuleasca, 1,3 km vest de DJ 506B şi 1 km sud, sud-est de Halta Păuleasca.   tumul   Movilă   Teleorman   Păuleasca, com. Frumoasa     28.03.2019 (creată)   Display map  
153008.05 Situl arheologic Frumoasa, com. Frumoasa - FRU 006. Amplasată pe terasa înaltă, vestică, a râului Vedea, la cca.3 km sud, sud-vest de biserica din Frumoasa, 175 m vest de DJ 506B şi 2 km vest de DJ 506.   locuire   aşezare   Teleorman   Frumoasa, com. Frumoasa   Preistorie / sec. III-IV d. Hr.   28.03.2019 (creată)   Display map  
153008.04 Situl arheologic Frumoasa, com. Frumoasa - FRU 005. Amplasată pe terasa înaltă, vestică, a râului Vedea, la cca.2,4 km sud, sud-vest de biserica din Frumoasa, 125 m vest de DJ 506B şi 1,5 km vest de DJ 506.   locuire   aşezare   Teleorman   Frumoasa, com. Frumoasa   sec. XVII-XVIII, sec. II-I î. HR.   28.03.2019 (creată)   Display map  
153008.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea medievală de la Frumoasa - La Cetate. la sud de sat, la cca. 300 m de malul drept al râului Vedea, lângă Moara Veche.   locuire   cetate de pământ   Teleorman   Frumoasa, com. Frumoasa   Epoca medievală / sec. XIV   28.03.2019 (actualizată)   Display map*  
59746.01 Tezaurul monetar de la Tritenii de Sus - Pădurea Domnilor. Tezaurul a fost descoperit la marginea sud-estică a Pădurii Domnilor, ce se afla la cca 100 m vest de localitate.   descoperire întâmplătoare   tezaur   Cluj   Tritenii De Sus, com. Tritenii De Jos   Epoca medievală / sec. XV   27.03.2019 (creată)   Display map*  
55268.12 Aşezarea civilă romană de la Turda - Dealul Cetăţii. La vest de rezervaţia arheologică castrul Legiunii V Macedonica, aflată pe Dealul Cetăţii, în zona extravilană vestică a municipiului Turda, între marginea municipiului şi calea ferată Turda-Sănduleşti, între strada Aleea Corbului şi I.I. Russu F.N.   locuire   aşezare   Cluj   Turda, com. Municipiul Turda   Epoca romană / 170-270 d. CHr.   27.03.2019 (creată)   Display map*  
152804.02 Situl arheologic Drăcşenei, com. Drăcşenei-Punct:DRCS 001. Amplasat pe valea Pârâului Zâmbreasca, pe terasa de Ssud-est (stângă), cu o înălţime de cca. 10 m, pe o suprafaţă cu dimensiunile aproximative de 240 m pe direcţia nord-est-sud-vest şi 50 m pe direcţia nord-vest-sud-est, la o distanţă de cca. 1,5 km NE de   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşenei, com. Drăcşenei   Epoca migraţiilor, Neolitic, Epoca bronzului / sec. IV   26.03.2019 (creată)   Display map  
152804.05 Situl arheologic Drăcşenei, com. Drăcşenei-Punct DRCS 004. Amplasat pe pantă şi pe terasa de est a Burdei, înaltă de cca. 12 m. Situat în dreptul "Măgurii din Livezi", la o distanţă de cca. 1,5 km est de DJ 612B, 1,7 km nord-est de biserica din Drăcşănei. Aflat la 1,1 km est, sud-est de punctul de confluenţă a P   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşenei, com. Drăcşenei   Epoca medievală, Preistorie   26.03.2019 (creată)   Display map  
152804.06 Situl arheologic Drăcşenei, com Drăcşenei-Punct DRCS 005. Amplasat pe terasa de est a Burdei, într-o zonă mai înaltă ce domină împrejurimile (înălţime cca. 18 m). Situat în vecinătatea de est a "Măgurii din Livezi", la o distanţă de cca. 1,5 km est de DJ 612B, 1,7 km nord-est de biserica din Drăcşănei. Aflat l   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşenei, com. Drăcşenei   Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca fierului, Epoca migraţiilor / sec. IV   26.03.2019 (creată)   Display map  
152804.07 Situl arheologic Drăcşenei, com. Drăcşenei-Punct DRCS 006. Amplasat pe terasa de est (stângă) a Burdei (înălţime cca. 15 m), într-o zonă aflată la nord de o văioagă, la o distanţă de cca. 1,4 km est de DJ 612B, 1,5 km est, nord-est de biserica din Drăcşănei, 430 m SE de "Măgurii din Livezi". Aflat la 120 m est d   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşenei, com. Drăcşenei   Eneolitic, Epoca migraţiilor / sec. IV   26.03.2019 (creată)   Display map  
152804.08 Situl arheologic Drăcşănei, com. Drăcşănei - În comună. Amplasat pe terasa de est (stângă) a Burdei (înălţime cca. 14 m), într-o zonă aflată la sud de o văioagă, în punctul denumit "În comună" (cf. N. Baroană). Aflat la o distanţă de cca. 1,3 km est de DJ 612B, 1,5 km est, nord-est de biserica din Drăcşănei,   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşenei, com. Drăcşenei   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. IV   26.03.2019 (creată)   Display map  
152804.09 Situl arheologic Drăcşenei, com Drăcşenei - DRCS 007. Amplasat pe o prelungire a terasei de sud-est (stângă) a Burdei (înălţime cca. 3 m), la o distanţă de cca. 1,3 km est de DJ 612B, 1,5 km est de biserica din Drăcşănei, 850 m sud, sud-est de "Măgurii din Livezi", respectiv la 50 m sud-est de firul apei.   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşenei, com. Drăcşenei   Epoca bronzului   26.03.2019 (creată)   Display map  
152804.10 Situl arheologc Drăcşenei, com. Drăcşenei - DRCS 008. Amplasat pe o prelungire a terasei de vest (dreaptă) a Burdei (înălţime cca. 2 m), la o distanţă de cca. 1 km est de DJ 612B, 1,2 km est, nord-est de biserica din Drăcşenei, 1,1 km NE de confluenţa Pârâului Drăcşenel cu Burdea, respectiv la 220 m vest de   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşenei, com. Drăcşenei   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. IV   26.03.2019 (creată)   Display map  
152804.12 Tell-ul Gumelniţean Drăcşenei, com. Drăcşenei - Măgura Morarului. Tell-ul se află amplasat la confluenţa văii Drăcşănelului cu o văioagă, la o distanţă de aproximativ 100 m sud de stavilarul de pe eleşteul aflat pe teritoriul com. Beuca, 600 m vest de calea ferată Roşiorii de Vede-Costeşti, 1,4 km vest de DJ 612B, respe   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşenei, com. Drăcşenei   Eneolitic   26.03.2019 (creată)   Display map  
152822.02 Situl arheologic Drăcşani. com. Drăcşenei - Măgura Drăcşanca. Amplasat în lunca Burdei, pe malul de sud (stâng), la aproximativ 550 m est de DJ 612B, 1 km sud-est de biserica din Drăcşănei, 600 m nord-est de biserica din Drăcşani, respectiv 120 m sud de firul apei.   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşani, com. Drăcşenei     26.03.2019 (creată)   Display map  
152822.03 Situl arheologic Drăcşani, com. Drăcşănei - Magura din vii. Este amplasat în lunca Burdei, pe malul de est (stâng), la aproximativ 400 m est de DJ 612B, 330 m est, nord-est de biserica din Drăcşani, respectiv 30 m nord-est de firul apei.   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşani, com. Drăcşenei     26.03.2019 (creată)   Display map  
152822.04 Situl arheologic Drăcşani, com. Drăcşani - DRCS 012. Amplasat pe o prelungire a terasei de est (stângă) a Burdei, pe o lungime de cca. 200 m pe direcţia nord-est sud-vest, la aproximativ 900 m est de DJ 612B, 800 m est, nord-est de biserica din Drăcşani, respectiv 400 m nord-est de firul apei.   locuire   aşezare   Teleorman   Drăcşani, com. Drăcşenei   Epoca bronzului   26.03.2019 (creată)   Display map  
152831.03 Situl arheologic Odobeasca, com. Drăcşenei - DRCS 014. Amplasat pe terasa de vest (dreaptă) a Burdei, la aproximativ 900 m vest de DJ 612A, 1,1 km sud de DJ 612B, 900 m sud, sud-est de biserica din Odobeasca, respectiv 820 m vest de firul apei.   locuire   aşezare   Teleorman   Odobeasca, com. Drăcşenei   Epoca bronzului   26.03.2019 (creată)   Display map  
152831.04 Situl arheologicOdobeasca, com. Drăcşenei - DRCS 015. Amplasat pe terasa de vest (dreaptă) a Burdei, la aproximativ 380 m vest de DJ 612A, 1,5 km sud de DJ 612B, 1,4 km sud, sud-est de biserica din Odobeasca, respectiv 500 m vest de firul apei.   locuire   aşezare   Teleorman   Odobeasca, com. Drăcşenei   Epoca bronzului   26.03.2019 (creată)   Display map  
152831.05 Situl arheologic Odobeasca, com. Drăcşenei - DRCS 016. Amplasat pe terasa de vest (dreaptă) a Burdei, la aproximativ 80 m vest de DJ 612A, 1,7 km sud de DJ 612B, 1,7 km sud-est de biserica din Odobeasca, respectiv 140 m vest de firul apei.   locuire   aşezare   Teleorman   Odobeasca, com. Drăcşenei   Epoca bronzului   26.03.2019 (creată)   Display map  
  / 174  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code