Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code60954.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CT-I-s-A-02577
NameSitul arheologic de la Albeşti - La Cetate
CountyConstanţa
CommuneAlbeşti
City/Town/VillageAlbeşti
PlaceLa Cetate
LandmarkSitul arheologic este situat la 2 km sud-vest de satul Albeşti şi cca. 15 km vest/sud-vest de Mangalia, pe panta abruptă a malului sudic al unei văi antice actualmente secată.
Geomorphologyplatou
Land utilityagricultură
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
DescriptionAcest sit prezintă un perimetru fortificat cu dimensiunile de 40 x 70 m şi o locuire extinsă pe cca. 12 ha.
NotesAşezarea fortificată de la Albeşti este singura aşezare de epocă greacă cercetată sistematic în chora (teritoriul din jurul unui oraş - polis, în speţă a oraşului Callatis) unei colonii doriene din spaţiul vest-pontic.
Site Surface 2.800 mp
State of preservationmedie / 29.01.2018
Natural hazardsCutremur: 2 / 29.01.2018; Animale: 3 / 29.01.2018; Tornade: 2 / 29.01.2018; Alunecări de teren: 3 / 29.01.2018
Human riskAfectare parţială: 2 / 29.01.2018; Vandalism: 3 / 29.01.2018; Furturi: 3 / 29.01.2018
Ownershippublică
OwnerPrimăria com. Albeşti
Last record update13.11.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Fortificaţie  Elenistică (mijlocul sec. IV a Chr. - sfârşitul sec. III a. Chr.)   Fortificaţia prezintă trei etape mari de construcţie surprinse atât pe zidurile de apărare, cât şi în organizarea planimetrică şi distribuţia construcţiilor din interiorul acesteia. Fortificaţia din prima etapă, datată la mijlocul sec. IV a. Chr., avea planul pătrat orientat N/S cu laturile lungi de 39,75 (pe exterior), zidurile groase de 1,65 m (la nivelul plintei de la bază) şi intrarea pe latura sudică. Fortificaţia din etapa a doua, datată cel mai probabil la sfârşitul sec. IV a. Chr. - începutul sec. III a. Chr., păstrează acelaşi amplasament şi configuraţie planimetrică iar la colţul de SV al fortificaţiei se adaugă un turn de apărare şi observaţie. Fortificaţia din etapa a treia se prezintă ca o extindere a spaţiului fortificat spre sud şi vest, păstrând de la incinta anterioară laturile de N, E şi parţial S şi V, care sunt demantelate pe cea mai mare parte a traseului lor, la fel ca şi turnul de colţ. Etapa a III-a se poate data în sec. III a. Chr.  
Aşezare civilă  Elenistică (sec. IV - IIII a. Chr)   Anterior construirii fortificaţiei, se constată o locuire pe platou în zonele sudice şi vestice. Descoperirile au caracter sporadic şi presupun un nucleu de locuire sau un loc de schimb şi contact al grecilor cu populaţia autohtonă. Spre mijlocul sec. IV a. Chr. aşezarea capătă un caracter stabil şi organizat. Mai organizată este partea de nord, unde se va ridica fortificaţia. O raportare a locuinţelor exterioare la cele din spaţiul intra muros evidenţiază aceeaşi aliniere pe direcţia nord/sud.  
Aşezare civilă  Epocă romană (sec. I - IV p.Chr.)   Dovezile materiale descoperite la Vest şi la Sud,dincolo de zidurile cetăţii, documentează doar o locuire pasageră în secolele I - IV p. Chr.

În urma cercetărilor din Campania 2014 la aproximativ 550 m SE de cetate au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând epocii romane timpurii - fragmente de căniţe cu nervură sub buză sau toarte de amfore şi ceramica lucrată la mână.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2017 Campania arheologică din 2017 şi-a propus săpături în zona extra muros, în partea de SE a platoului. Materialele recuperate, în special ceramice, susţin o datare în limitele sec. III a.Chr.
Name Forename Role
ALEXANDRU Nicolae 2
NASTASI Irina 1
BUZOIANU Livia 1
BĂRBULESCU Maria 1
Institution Role
MINAC 1
cercetător independent 2
2. cercetare sistematică 2016 Colectivul de specialişti şi-a propus o cercetare în suprafaţă în zona de V a sectorului A, prin desfiinţarea unor martori de săpătură, dar şi deschiderea de noi carouri. Cercetarea a început în luna iulie, cu finanţare din partea muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi a continuat în septembrie cu finanţarea Ministerului Culturii. S-a desfășurat și o campanie de prospecţiuni non-invazive în două puncte identificate în periegheză, la aproximativ 500 m S de cetate.
Name Forename Role
ALEXANDRU Nicolae 2
BUZOIANU Livia 1
NASTASI Irina 1
LASCU Marius 1
Institution Role
MINAC 1
cercetător independent, Mangalia 2
3. cercetare sistematică 2014 Campania arheologică din 2014 şi-a propus o cercetare în suprafaţă în zona de NV din sectorul A, prin desfiinţarea unor martori de săpătură. Împingerea începerii campaniilor arheologice 2014 în a doua jumătate a lunii septembrie a dus la imposibilitatea angajării forţei de muncă necesară pentru atingerea scopului propus în proiectul de cercetare a sitului Albeşti - Cetate. Condiţionată de acest aspect campania s-a desfăşurat între 17-30 Septembrie.
Name Forename Role
BUZOIANU Livia 1
Institution Role
MINAC 1
4. cercetare sistematică 2012 Campania arheologică din 2012 a urmărit deschiderea unor carouri noi în sectorul A, pe linia de vest a platoului. A fost realizată și o investigație în teritoriu prin metode magnetometrice şi electrometrice.
Name Forename Role
ALEXANDRU Nicolae 3
BĂRBULESCU Maria 2
BUZOIANU Livia 1
NASTASI Irina 1
BODOLICĂ Vitalie 1
Institution Role
MINAC 1
UO Constanța 2
MA Mangalia 3
5. cercetare sistematică 2011 ampania arheologică din 2011 şi-a propus cercetarea zonei de SV a fortificaţiei (în paralel şi cu efectuarea unor lucrări de conservare primară). Materialele arheologice descoperite, preponderent ceramice, se plasează în limitele sec. III a.Chr.
Name Forename Role
BĂRBULESCU Maria 3
ALEXANDRU Nicolae 2
BUZOIANU Livia 1
NASTASI Irina 1
BODOLICĂ Vitalie 1
Institution Role
UO Constanța 1
MINAC 1
MA Callatis 2
6. cercetare sistematică 2010 Campania arheologică din 2010 şi-a propus efectuarea unor lucrări de conservare primară a complexelor de locuire L1-L3 din sectorul A. Au fost demontaţi martori și au fost dezafectate pavaje din interiorul spaţiilor locuite; au fost reconstituite trasee ale zidurilor: zidurile de V şi de E din L2 şi zidul de E din L3. A fost cercetată şi o suprafaţă din sectorul A, respectiv între limita sudică a L1 şi zidul Z ("falsa incintă").
Name Forename Role
BĂRBULESCU Maria 3
ALEXANDRU Nicolae 2
BUZOIANU Livia 1
NASTASI Irina 1
Institution Role
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 1
Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia 2
Universitatea "Ovidius", Constanţa 3
7. cercetare sistematică 2009
Name Forename Role
ALEXANDRU Nicolae 2
CLIANTE Laurențiu 1
NASTASI Irina 1
BUZOIANU Livia 1
BĂRBULESCU Maria 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
8. cercetare sistematică 2008 Obiectivul campaniei arheologice 2008 a fost cercetarea unor carouri din sectorul C, zona extra muros, de-a lungul incintei de E din sector A
Name Forename Role
ALEXANDRU Nicolae 2
CLIANTE Laurențiu 1
NASTASI Irina 1
BUZOIANU Livia 1
BĂRBULESCU Maria 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
9. cercetare sistematică 2007 Campania de cercetări arheologice din 2007 şi-a propus: verificarea măsurătorilor şi înregistrărilor grafice în latura de E a turnului; efectuarea unui sondaj perpendicular pe latura de S a turnului pentru stabilirea fazelor şi tehnicilor de construcţie ale fortificaţiei în acest punct; deschiderea unor carouri noi în sectorul A; executarea unor lucrări de conservare primară pentru încăperile situate pe latura de V a incintei a II-a din sector B.
Name Forename Role
ALEXANDRU Nicolae 2
CLIANTE Laurențiu 1
BUZOIANU Livia 1
BĂRBULESCU Maria 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
10. cercetare sistematică 2006 A continuat investigarea cu metode geofizice a platoului pe care se află așezarea.
Name Forename Role
BĂRBULESCU Maria 3
CLIANTE Laurenţiu 2
ALEXANDRU Nicolae 2
BUZOIANU Livia 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
Universitatea Ovidius Constanţa 3
11. cercetare sistematică 2005 Campania 2005 şi-a propus cercetări ale complexelor de locuire din zona de extindere a spaţiului fortificat în sectorul A şi eventuale locuiri extra-muros (prin verificarea datelor obţinute prin măsurători geofizice).
Name Forename Role
BĂRBULESCU Maria 3
NICOLAE Alexandru 2
BUZOIANU Livia 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
Universitatea Ovidius Constanța 3
12. cercetare sistematică 2004 Cercetările arheologice din 2004 au vizat spaţiul de extindere a fortificaţiei spre S (desemnat ca sector A şi lucrări de conservare primară a două locuinţe din sectorul B (situat imediat, spre N şi în continuarea sectorului A).
Name Forename Role
ALEXANDRU Nicolae 2
CLIANTE Laurențiu 1
BUZOIANU Livia 1
BĂRBULESCU Maria 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
13. cercetare sistematică 2003 Campania arheologică 2003 şi-a propus cercetarea carourilor 59-62 din sectorul A. Carourile sunt situate pe linia presupusei incinte de pe latura de V a fortificaţiei. Pentru o mai bună corelare, au fost reluate carourile SA, c. 53-55 din săpăturile anterioare.
Name Forename Role
ALEXANDRU Nicolae 2
BĂRBULESCU Maria 1
BUZOIANU Livia 1
CLIANTE Laurențiu 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
14. cercetare sistematică 2002 Cercetarea arheologică din campania 2002 a vizat sectorul A, carourile 6-7-13-20 şi sectorul C, caroul 58. Obiectivele urmărite au vizat raporturile între incintele păstrate şi nivelurile de amenajare a terenului; raporturile între incinte şi pavajele care urmează, la exterior, traseele acestora; complexele de locuire din interiorul spaţiului fortificat.
Name Forename Role
ALEXANDRU Nicolae 2
GEORGESCU Nicolae 2
BUZOIANU Livia 1
BĂRBULESCU Maria 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
15. cercetare sistematică 2001 Săpătura arheologică din anul 2001 a urmărit cercetarea carourilor din apropierea incintei de S a sectorului B.
Name Forename Role
GEORGESCU Nicolae 2
ALEXANDRU Nicolae 2
BUZOIANU Livia 1
BĂRBULESCU Maria 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
16. cercetare sistematică 2000 Campania arheologică 2000 a avut ca obiective lămurirea situaţiei incintei de Sud a sectorului B şi surprinderea eventualelor amenajări apropiate ei din sectorul A. Au fost cercetate două carouri din imediata apropiere a incintei şi alte trei din interiorul zonei fortificate a sectorului A. În viitor urmează a se investiga în special sectorul A şi, mai departe, relaţiile dintre spaţiul fortificat şi restul aşezării de pe platou.
Name Forename Role
GEORGESCU Nicolae 2
ALEXANDRU Nicolae 2
BĂRBULESCU Maria 1
BUZOIANU Livia 1
Institution Role
MINAC 1
MA Mangalia 2
17. cercetare sistematică 1999 Campania arheologică a avut ca obiective cercetarea zonei de NV a aşezării şi surprinderea, în spatiul exterior incintelor, a unor sisteme auxiliare de apărare.
Name Forename Role
GEORGESCU Nicolae 2
BĂRBULESCU Maria 1
ARSENIE Lucian 1
RĂDULESCU Adrian 1
BUZOIANU Livia 1
Institution Role
MINAC 1
MA Callatis 2
18. cercetare sistematică 1998 În campania arheologică din 1998 s-a cercetat zona de NV din interiorul suprafeţei fortificate, sectorul B, caroul 68 şi caroul 69; a fost analizată delimitarea compartimentărilor aflate în partea de nord a aşezării, cu evidenţierea fazelor de construcţie.
19. cercetare sistematică 1997 Campania arheologică din 1997 a urmărit verificarea ipotezelor privind etapele amenajărilor spaţiului de nord şi nord-est al zonei fortificate. Desfiinţarea unor martori a creat suprafeţe mai mari de lucru şi a permis raportarea noilor situaţii la obiectivele cercetate anterior.
20. cercetare sistematică 1996 Cercetările arheologice de la Albeşti s-au desfăşurat în sectoare apropiate incintei de Est şi Nord. Situaţia surprinsă în sectorul C, caroul 64 documentează etapele amenajării fortului în acest sector, într-o succesiune cronologică coerentă; 1) incintă faza I; încetarea funcţionării incintei I; 2) incintă faza a II-a; stradă Est-Vest contemporană amenajării incintei a II-a; 3) în faza a III-a strada îşi încetează funcţionarea şi pe ea se amenajează locuinţe din S.B, c.5.
21. cercetare sistematică 1995 Cercetările s-au desfăşurat în interiorul fortificaţiei, în câteva carouri situate în apropierea laturii de est a incintei. Au fost cercetate două complexe de locuire în sectorul B şi raportarea acestora la căile de acces interioare.
22. cercetare sistematică 1994 Tehnica de cercetare arheologică a cetății Albești a urmat sistemul caroiajului de 4 x 4 m (cu martori de 1 m). O observaţie care s-a conturat în primele campanii de săpătură are în vedere dispunerea locuinţelor de-a lungul laturilor incintelor; spaţiul central al fortului rămâne în continuare neocupat de locuinţe şi pare a fi folosit ca loc de schimburi comerciale, dovadă cantitatea mare de ceramică recoltată de aici.

Bibliography
1. Albeşti (départ. Constantza) - site fortifié greco-indigène, Talata. Black Sea Region on the Greek, Roman and Byzantine Period, 189-204 [Publicaţie]
2. Bărbulescu, Maria, Albeşti - La Cetate, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
3. Bărbulescu, Maria, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 28-29, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=861 [Publicaţie] (site record source)
4. Bărbulescu, Maria, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 36-37, 13, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1866 [Publicaţie] (site record source)
5. Albeşti, Fortificaţie elenistică, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 938, 65 [Ordin MCC] (site record source)
7. Bărbulescu, Maria, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, 67, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3593 [Publicaţie] (site record source)
8. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=685 [Publicaţie] (site record source)
9. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=89 [Publicaţie] (site record source)
10. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=223 [Publicaţie] (site record source)
11. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=388 [Publicaţie] (site record source)
12. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=475 [Publicaţie] (site record source)
13. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1542 [Publicaţie] (site record source)
14. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=905 [Publicaţie] (site record source)
15. Bărbulescu, Maria, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1234 [Publicaţie] (site record source)
16. Bărbulescu, Maria, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2161 [Publicaţie] (site record source)
17. Bărbulescu, Maria, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3058 [Publicaţie] (site record source)
18. Bărbulescu, Maria, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3314 [Publicaţie] (site record source)
19. Scurtu, Florin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3594 [Publicaţie] (site record source)
20. Buzoianu, Livia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3825 [Publicaţie] (site record source)
21. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Constanţa, 1980, 66-118 [Publicaţie] (site record source)
22. Buzoianu, Livia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4207 [Publicaţie]
23. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=685 [Publicaţie]
24. Scurtu, Florin, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3315 [Publicaţie]
25. Buzoianu, Livia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4275 [Publicaţie]
26. Buzoianu, Livia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4502 [Publicaţie]
27. Buzoianu, Livia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucuresti, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4687&d=Albesti-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
28. Buzoianu, Livia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, Bucuresti, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4911&d=Albesti-Constanta-Cetate-2012 [Publicaţie]
29. Buzoianu, Livia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 22-23 [Publicaţie]
30. Buzoianu, Livia; Bărbulescu, Maria, Monografie arheologică. I., Bibliotheca Tomitana, IV, Ex Ponto, Constanța, 2008, http://www.minac.ro/assets/bt4-albesti.pdf [Publicaţie]