Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101396.01
Nume   Situl arheologic de la Angheleşti - Est
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Angheleşti
Punct   Est
Reper   Staţiunea este amplasată la cca 300 m est faţă de primele construcţii din sat, la aproximativ 50 m nord de şoseaua Vadu Lat - Angheleşti, pe terasa înaltă dreapta a Dâmbovnicului, la cca 1,35 km vest - sud-vest de confluenţa actuală a acestuia cu Neajlovul.
Reper hidrografic - nume   Dâmbovnic
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Materialul arheologic descoperit (fragmente ceramice - inclusiv butoni au repousse) atestă, în primul rând, o locuire din epoca bronzului (cel mai probabil, timpuriu). O serie numeroasă de fragmente ceramice documentează, de asemenea, o importantă locuire Latène. Acesteia îi aparţin şi
fragmente de amfore romane (sec. II-III AD). Fragmente de chirpici arşi (care atestă prezenţa unor construcţii distruse prin foc) şi unelte din silex completează inventarul sitului.
Astfel, suprafaţa sitului (de dispersie spaţială a materialului arheologic) este de cca 5,47 ha, perimetrul său depăşind 900 m.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2017
Suprafața sitului   5,47 ha
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 3 / 25.01.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 25.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 25.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   25.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului timpuriu        
aşezare  La Tène (secolele II-III p. Chr.) Geto-dacă      

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 123-125, 199-201, 315-318, [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll