Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României
Cod RAN78766.02
NumeSitul arheologic de la Bălăneşti - Dealul Mare
JudețGorj
Unitate administrativăBălăneşti
LocalitateBălăneşti
PunctDealul Mare
ReperSitul se află la sud-vest de localitate, în extravilan, într-o zona înaltă, pe culmea unui deal a cărui elevaţie creşte progresiv spre nord şi nord-est. Un reper hidrografic important este valea Amaradiei aflată la cca. 1,3 km est de acest punct.
Forma de reliefDeal
Utilizare terenpădure
Categorielocuire şi necropolă
TipAşezare şi necropolă
DescriereDiagnosticul arheologic a constat din realizarea a cinci secţiuni manuale de sondaj, dintre care trei suprapun locurile de descoperire a inventarelor metalice descoperite anterior cu detectorul de metale, intrate ulterior în posesia Muzeului Judeţean Gorj. Densitatea, lungimea şi orientarea unităţilor de săpătură a fost determinată de particularităţile reliefului şi de suprafaţa afectată de "detectorişti" (în cazul celor trei puncte menţionate). Patru din cele cinci sondaje suprapun zone afectate de descoperitorii amatori, ca urmare a activităţilor de detecţie. Acestea au lungimea cuprinsă între 1,30 şi 2 m, lăţimea între 1,05 şi 1,20 m, iar adâncimea maximă variază între 0,33 şi 0,42 m. Trei dintre acestea au vizat locurile de descoperire al pieselor predate muzeului, iar o a patra a suprapus o intruziune mai veche, rezultat al activităţilor de detecţie despre a cărui conţinut nu avem cunoştinţă. Ultima secţiune (dimensiuni: 5 x 0,80 m) a avut ca scop evaluarea potenţialului arheologic al uneia din cele patru anomalii antropice, care se prezintă sub forma unor movile cu înălţimea redusă (cca. 0,50 m faţă de solul natural), cu perforaţie în interior. Forma lor este cel mai probabil dreptunghiulară, alterată însă de vegetaţia de pădure care o suprapune. Toate informaţiile de specialitate au fost consemnate într-o fişă tip, de unitate de cercetare, ulterior acestea fiind introduse în baza de date a proiectului.
Stratigrafia zonei este unitară, fiind formată dintr-un strat vegetal, cenuşiu închis, nisipos, cu o grosime cuprinsă între 5 şi 8 cm, ce suprapune un sediment cenuşiu nisipos, amestecat cu bolovani şi pietriş, cu o grosime cuprinsă între 18 şi 30 de cm, sub care apare un strat brun-gălbui, cu bolovani şi pietriş, steril din punct de vedere arheologic. O stratigrafie diferită a fost înregistrată în sondajul nr. 5 unde, pe lângă diversele nivele rezultate ca urmare a intervenţiilor antropice, sterilul se prezintă sub forma unui sediment brun-roşcat, lutos.
ObservațiiVerificarea amplasamentului s-a făcut ca urmare a descoperirii întâmplătoare, cu ajutorul detectorului de metale de către amatori, a unor arme şi podoabe getice din fier, în scopul identificării şi delimitării sitului arheologic.
Data descoperirii2015
Stare de conservareprecară / 30.05.2016
Riscuri antropiceVandalism: 3 / 30.05.2016
Data ultimei modificări a fişei7.3.2019
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
groapă ovală  datare incertă   groapă de formă ovală, cu dimensiunile de 0,40 x 0,35 m şi adâncimea maximă de 0,35 m de la nivelul actual de călcare, deranjată parţial de intervenţia recentă realizată ca urmare a detecţiei de metale.

Inventarul său nu poate fi precizat, groapa fiind răvăşită de persoane necunoscute. În lipsa inventarului, datarea complexului este incertă
 
groapă  sec. II-I a. Chr getică groapă aproximativ circulară, cu diametrul de 0,80 m şi adâncimea maximă de 0,26 m de la nivelul de conturare, deranjată parţial de o intervenţie recentă, realizată ca urmare a detecţiei de metale.

Inventar extras din context de detectoristi si predat muzeului: vârf lance, sica, fibulă, cataramă, aplică, piron etc.
 
groapă ovală  sec. II-I a. Chr.   dimensiuni de 0,76 x 0,40 m şi adâncimea maximă de 0,24 m de la nivelul de conturare, deranjată parţial de o intervenţie recentă, realizată ca urmare a detecţiei de metale.

Inventarul complexului:pumnal curb de tip sica şi un fragment dintr-un arc de fibulă din fier, descoperit în partea nederanjată a gropii
 
  sec. II-I a. Chr. getică groapă aproximativ ovală, cu dimensiunile de 0,80 x 0,70 m şi adâncimea maximă de 0,32 m de la nivelul de conturare, deranjată în mare parte de intervenţia recentă, realizată ca urmare a detecţiei de metale.

Inventar: pumnal curb de tip sica, fără mâner şi îndoit ritual şi o brăţară din fier, fibulă, doi cercei, două aplici şi un vârf de lamă de pumnal.
 
bordei  ev mediu, sec. XV-XVI. (epoca medievală)   bordei cercetat parţial, pe o lungime de cca. 5 m şi o lăţime de 0,80 m, ce avea o formă aprox. patrulateră şi dimensiunile de cca. 8 x 5,50 m.

Aspectul acesta se datorează faptului că solul excavat din interiorul locuinţei, a fost depus pe margini, jurul pereţilor, cu rolul de izolator împotriva apei şi a frigului. Inventarul antropic al complexului constă din ceramică fragmentară.
 
groapă  sec. II-I a. Chr. getică groapă aproximativ ovală, de mici dimensiuni (0,27 x 0,23 m), cu o adâncimea maximă de 0,38 m de la nivelul actual de călcare, deranjată în mică măsură de intervenţia recentă, realizată ca urmare a detecţiei de metale.

În lipsa unui inventar relevant din punct de vedere cronologic, datarea complexului este incertă.Având în vedere însă apropierea de Cx4, această groapă aparţine cel mai probabil orizontului culturii getice.
 
groapă      groapă ovală, cu dimensiunile de 0,47 x 0,23 m şi o adâncime redusă, de numai 7 cm faţă de nivelul de conturare.

în lipsa unui inventar relevant din punct de vedere cronologic, datarea complexului este incertă.
 
Aşezare  Epoca neprecizată      
Necropolă  La Tène (sec. II-I a.Chr.) getică    
Aşezare  Epoca medievală (sec. XV-XVI)      
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare de salvare 2015
Nume Prenume Rol
MARINOIU Vasile 1
SANA Daniel 1
GEORGESCU Ștefan 1
Instituţia Rol
Muzeul Județean Gorj 1

Bibliografie
1. Marinoiu, Vasile; Sana Daniel; Georgescu, Ștefan, Raport de diagnostic arheologic pentru obiectivul "Identificarea și delimitarea sitului arheologic Bălănești - Dealul Mare", Tâgu Jiu, 2015 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Al. Ștefulescu, Gorjul istoric și pitoresc, Târgu Jiu, 1904 [Publicaţie]
3. D. Mustățea, Repertoriul descoperirilor arheologice din județul Gorj, Târgu Jiu, 2012 [Publicaţie]
4. P. Gherghe, Repertorierea informațiilor și descoperirilor arheologice pentru epoca geto-dacică din județul Gorj, Litua, 3, 1986, p. 89-116 [Publicaţie]
5. Gh. Calotoiu, Așezări traco-geto-dacice în bazinul mijlociu al Jiului, Târgu Jiu, 2007 [Publicaţie]
6. Gh. Calotoiu, Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului, Târgu Jiu, 2012 [Publicaţie]
7. Zweite oder Franziszeische Landesaufnahme-secțiunea Târgu Jiu, 1806-1869 [hartă]
8. Franzisco-Josephinische Landesaufnahme, secțiunea Târgu Jiu, 1915 [hartă]
9. Planurile directoare de tragere ale armatei române, secțiunea Târgu Jiu, 1953-1956 [hartă]
10. România, harta topografică 1:25.000, 1982 [hartă]