Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   63456.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CV-I-s-B-13038
Name   Situl arheologic roman de la Baraolt - Véczer
County   Covasna
Commune   Oraş Baraolt
City/Town/Village   Baraolt
Place   Vecer (terasa Fecskefarka)
Landmark   Situl arheologic se află terasa Fecskefarka, pe dealul Vécer, între Baraolt şi Tălişoara, la NE de încrucişarea de drumuri Augustin-Baraolt cu Chepeţ - Racoşul de Sus.
Hydrographic landmark - name   Baraolt
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   depresiune
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare; descoperire funerară
Description   În anul 2022 s-a efectuat o cercetare arheometrică non-invazivă cu un magnetometru pentasenzorial, prevăzut cu cinci sonde de tip FGM650B. Harta magnetometrică procesată prin interpolare, indică prezenţa atât a unor anomalii de natură arheologică, cât şi de origine geologică sau industrială (fig. 2-3).
Anomaliile prezentate pe Fig. 3 sunt reprezentate de săgeţile A (şanţ contemporan), B (stâlp de înaltă tensiune), C (elemente de infrastructură ale căii ferate), D şi E (de natură geologică).
Discoverer   Alexandru Popa
Date of discovery   2015
State of preservation   medie / 18.08.2022
Human risk   Afectare parţială: 3 / 18.08.2022; Agricultură intensivă: 3 / 18.08.2022
Last record update   07.10.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
castru  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p.Chr.) neprecizată  

S-au descoperit urme de ziduri de piatră şi cărămidă, cărămizi rotunde de pavaj, pietre cioplite, vase romane, fragmente de amforă şi „terra sigillata”, precum şi monede. În zonă s-au mai descoperit obiecte mărunte de bronz (inel, o gură de vas cu mâner).
Anomalia din fig. 3. F poate reprezenta urmele şanţului de nord al fortificaţiei. Mult mai puţin vizibile sunt urmele acestei structuri pe restul laturilor presupusului castru roman de la Baraolt.
Prin fig. 3.G s-a identificat o asociere de anomalii grupate în formă rectangulară formate din două pătrate cu laturile de circa 50 m şi un interval de circa 7-8 m între ele. Aceasta grupare de anomalii este asociată cu zonele construite cu barăci (fie retentura, fie praetentura) ale unui castru roman.
Origine arheologică pare să fi avut şi anomalia din fig. 3.I. Aceasta are formă dreptunghiulară cu laturile de circa şi o presupusă intrare pe latura fortificaţiei.
Urmează ca săpăturile arheologice să confirme sau să infirme această ipoteză.

CV-I-s-B-13038 
Mormânt de incineraţie  Hallstatt neprecizată      
aşezare civilă  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p.Chr.) romană      
  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p.Chr.) romană   Se remarcă anomalia de formă alungită, interpolată la dimensiunile de circa 12x5 m (fig. 3. J). În baza analogiilor cunoscute, putem presupune prezenţa acolo a urmelor unui cuptor (probabil pentru coacerea de pâine), instalaţii care erau construite de regulă în afara incintei castrelor romane.  
Terme  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p.Chr.) romană  

La circa 21 m spre nord de şanţul de apărare a fost identificată o structură rectangulară reprezentată în Fig. 3.H. Este vorba de o anomalie paleo-magnetică, interpolată la dimensiuni de circa 14 x 21 m şi alcătuită din anomalii mai mici dispuse pe un perimetru patrulater. Probabil că este vorba de o clădire rectangulară din cadrul aşezării civile din preajma castrului roman. Fiind vorba de o construcţie amenajată aproape de sursa de apă, suntem tentaţi să interpretăm acest complex drept urmă a băilor soldăţeşti.

 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare geofizică 2022

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe POPA Alexandru
S.C. Arheosib Consulting SRL PLANTOS Cristinel
2. neprecizat 2013

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe POPA Alexandru
3. neprecizat 2012

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe POPA Alexandru
4. neprecizat 2011

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe POPA Alexandru
5. sondaj 1949

     

Bibliography
1. Chirilă, Eugen, Studii și cercetări de istorie veche, 1, Academiei, Bucureşti, 1950, 118 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Crişan, Ion Horaţiu; Székely Zoltan, Kavruk, Valerii, Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, 1998, 37 [Publicaţie] (site record source)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.995, poz.26 [Publicaţie] (site record source)
5. Plantos, Cristinel, Raport privind cercetarea arheometrică non-invazivă și procesare date, provenind din cercetările non-invazive în zona castrului roman de la Baraolt, jud. Covasna, Arheosib Consulting SRL, Sibiu, 2022 [Publicaţie]
6. Lista monumentelor istorice 2015, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016 MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor, 2016, 1148, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-CV.pdf [Publicaţie]
7. Popa, Alexandru, 2022 [Fişă de sit]
 
Site Photos

Scroll