Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN45110.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010BZ-I-s-B-02203
NumeSitul arheologic Berca - fosta mănăstire cu hramul Sf. Împăraţi
JudețBuzău
Unitate administrativăBerca
LocalitateBerca
PunctDealul Cetăţuia (Coasta mănăstirii)
Categorielocuire
Tipaşezare şi necropolă
DescriereFosta mănăstire este, potrivit pisaniei, ctitorie a boierului Mihalcea Cîndescu şi a soţiei sale, Alexandrina Cantacuzino, fiind construită în intervalul 1694 - 1698. În momentul de faţă se mai păstrează din ansamblu biserica, restaurată în anii 1984 - 1985, o stăreţie, un corp de chilii şi un turn clopotniţă pe latura sudică, în stare de ruină şi latura estică a unui zid de incintă, parţial demantelat. Mănăstirea a suferit numeroase transformări şi reparaţii în secolele XVIII - XIX. Obiectivul a mai fost cercetat arheologic de Ion Chicideanu în anii 1975 şi 1976. În ultimele campanii au fost executate 27 de secţiuni şi casete arheologice.
Data ultimei modificări a fişei19.3.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Monteoru / I c4-3 - I c3 A fost determinată prezenţa unei locuiri preistorice, aparţinând în principal epocii bronzului, cultura Monteoru. Din această epocă au fost surprinse 7 complexe. Pe baza ceramicii, dar fără a fi putut realiza o departajare stratigrafică, prezenţa monteoreană aparţine unei aşezări de tip "cetăţuie". Sunt prezente vasele "sac" de dimensiuni mari din pastă grosieră cu alveole pe buză şi cele din pastă grosieră cu pereţii decoraţi în tehnica Besenstrich. Din categoria olăriei fine, cu suprafaţa bine netezită, roşie, mai rar cu suprafaţa neagră lustruită, sunt prezente ceştile cu torţi supraînălţate, bolurile cu marginea răsfrântă, vase de tip "Spändegefäss". Decorul este realizat în tehnica inciziei. Locuirea monteoreană ocupă întreg platoul mănăstirii, iar ceramica descoperită reprezintă 80% din totalul ceramicii recoltate în această campanie. BZ-I-m-B-02203.01 
Necropolă  Epoca medievală dezvoltată neprecizată În casetele executate în biserică au fost descoperite mai multe morminte de inhumaţie, aparţinând personalului monahal şi unor mireni, numerotate în continuarea celor descoperite în campania anului 1999. BZ-I-m-B-02203.02 
Mănăstire  Epoca medievală dezvoltată (sec.XVII) neprecizată Există trei nivele de construire, în prima etapă fiind construite stăreţia, un nivel de pivniţă, corpul sudic de chilii şi biserica. Etapa a doua constă în distrugerea şi refacerea corpului de chilii, în ultima etapă construindu-se turnul de poartă, zidul de incintă şi refacerea elevaţiilor corpului sudic de chilii şi a parterului înălţat al stăreţiei. În aceeaşi perioadă s-a costruit şi umblătoarea. În 1864 viaţa monahală a fost abandonată, fostele chilii fiind trabsformate în seminar teologic şi apoi în şcoală sătească, fiind abandonate după anul 1944.  
Locuire  Epoca migraţiilor (sec. VI-VII) Ciurel Al doilea nivel de locuire a fost încadrat în cultura Ciurel, cu ajutorul unor fragmente ceramice cenuşii zgrunţuroase, fără a fi fost descoperite complexe arheologice.  
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2002 intermitent
Nume Prenume Rol
LUPU Emil responsabil
BOTEZ Aurel arhitect
Instituţia Rol
Abral Artproduct SRL 1
ONPP finanţator
2. cercetare sistematică 2000
Nume Prenume Rol
LUPU Emil responsabil
Instituţia Rol
Abral Artproduct SRL 1

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lupu, Emil, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 56-58, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1291 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lupu, Emil, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, p. 37-38, nr. 20, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1162 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 651, poz. 45-47 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
5. Documentație pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică preventivă, 2018 [Document de arhivă]