Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   169271.09
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   Vl-I-s-B-09517
Nume   Necropola medievală şi modernă de la Bistriţa - Mânăstirea Bistriţa
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Costeşti
Localitate   Bistriţa
Adresa   Cod poştal 247115
Punct   Mânăstirea Bistriţa
Reper   În exteriorul vestic al incintei mănăstirii, în special în jurul bisericii Bolniţei Schimbarea la faţă a Domnului.
Forma de relief   munte
Utilizare teren   locuire, drum
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Suprafața sitului   1277.33 mp
Stare de conservare   grav afectat / 16.05.2018
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 16.05.2018
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Mânăstirea Bistriţa
Data ultimei modificări a fişei   13.12.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă  Epocă medievală (sec. XVI-XVII)   1520 

În exteriorul vestic al incintei mânăstirii, în jurul Bolniţei „Schimbarea la faţă“ se afla cimitirul. Acolo erau înhumaţi stareţi, călugări dar probabil şi alte personalităţi laice, despre care nu sunt informaţii deoarece cimitirul a fost abandonat.
Documentele menţionează patru morminte ale demnitarilor laici:
- mormântul marelui ban Barbu Craiovescu. Odată cu demolarea ctitoriei sale, a dispărut şi mormântul. În partea dreaptă a pronaosului actualei biserici se află încastrată în paviment o piatră alba dreptunghiulară. Probabil acolo se află osemintele marelui ban, devenit spre sfârşitul vieţii -monahul Pahomie.
- mormântul marelui ban Pârvu II din familia Craioveştilor, s-a stins la 14 aprilie 1529, fiind înhumat la Bistriţa. Piatra tombală, singura păstrată de la mormintele bistriţene, se află încastrată în zidul gangului de sub clopotniţă.
- mormântul domnului Moise Vodă, singurul voievod îngropat la mănăstirea Bistriţa,căzut în lupta de la Viişoara, lângă Slatina, la 29 august 1530. Nu i se cunoaşte mormântul.
- mormântul marelui ban Barbu II, fiul lui Danciu Craiovescu şi cumnatul lui Moise Vodă, căzut tot în lupta de la Viişoara, la 29 august 1530, adus şi îngropat aici, nu i se mai cunoaşte mormântul.
Pe o placă de marmură, s-a găsit o inscripţie în slavonă, cu litere mari în relief: „În luna lui aprilie 14 zile a răposat robul lui Dumnezeu jupan Pârvu, marele ban al Craiovei, în zilele blagocestivului Io Moise voievod, în anul 7037”.

 
Necropolă  Epoca modernă (sec. XVIII-XX)    

În anul 2006 au fost făcute cercetări arheologice la Bolniţă cu ocazia realizării unui dren de interceptare a apelor din amonte. A fost descoperit mormântul monahului Procopie, mort la 17 martie 1886. În poziţie secundară, au mai fost găsite alte 7 cărămizi cu inscripţii, provenind de la mai multe morminte distruse cu ocazia deselor intervenţii din zonă. Acestea consemnează numele mai multor călugări îngropaţi aici între 1727 şi 1848.
inscripţii pe cărămizi:
1.„A RĂPOSAT + SFÂNT ROBUL LUI DUMNEZEU
MONAHUL ISAIIA LA LEATUL
7235(1727): IANUARII: 2 […]”
2. „PAHOMIE
MONA(H) :1838”
3. „…AF:SCHIMO[NA]
H 1848”
4. „IS[US] H[RI]S[TOS]
NI KA
TEOFILAT
IEROMONA(H)
1878 MARTI(E)
28”
5. „PROCOPIE
MONAH
1886, MARTIE 17”
6. „PAISIE M[ONA](H)”
7. „+IS[US]H[RI]S[TOS]
-MONAH[UL] VASILIE”
8. „IOA(N) SHIMO[NO] (H)”

 

Bibliografie
1. Iacob, Mihaela, 2018 [Fişă de sit]
2. Institutul Național al Patrimoniului, Lista Monumentelor Istorice 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016 [Publicaţie]
 
 
Scroll