Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN115904.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010MS-I-s-B-15351
NumeSitul arheologic de la Brâncoveneşti - Castel
JudețMureş
Unitate administrativăBrâncoveneşti
LocalitateBrâncoveneşti
PunctCastel (Castelul medieval)
ReperSitul se află la 11 km de Reghin, la marginea nordică a localităţii, pe malul drept al Mureşului.
Forma de reliefdeal
Categorielocuire
Tipcastel, castru şi aşezare civilă
DescoperitorDumitru Protase şi A. Zrinyi
Data descoperirii1975
Suprafața sitului 2,55 ha
Stare de conservaremedie / 06.01.2009
Riscuri naturaleExces de apă în sol: 3 / 21.03.2019; Exces de aciditate în sol: 3 / 21.03.2019
Riscuri antropiceDemolare: 5 / 21.03.2019
Regim de proprietateprivat
ProprietarKemeny Nagy Geza
Data ultimei modificări a fişei21.7.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană (sec. II - III) romană Suprapus parţial de castel

Castrul a constituit în concepţia strategică militară romană, important pilon defensiv, ca punct de apărare a sectorului estic de pe cursul Mureşului superior. Obiectivul aparţinea Daciei Porolissensis. În literatura de specialitate este cunoscut încă din sec. al XIX-lea. Exploatarea castrului prin săpături şi sondaje nu s-a putut efectua decât parţial. În evoluţia sa, castrul a avut două faze, prima de pământ, mai mică, iar cea de-a doua fază din piatră. Castrul de piatră avea orientarea est-vest; formă dreptunghiulară, cu colţurile uşor rotunjite, prevăzute cu bastioane (dimensiunile castrului 177x144 m; 2,55 ha). Zidul de incintă are grosimea de 1 m. Valul castrului de pământ este aplatizat de vreme. În mijlocul laturii vestice s-a descoperit o poartă, largă de 2 m, probabil porta decumana. Pe latura de vest castrul avea două şanţuri de apărare. Vestigiile arheologice descoperite în interiorul castrului constau în ceramică romană, fragmente de terra sigillata, o fibulă de bronz, cărămizi, ţigle, olane etc.
În zonă şi în aşezarea civilă, situată la cca. 150 m sud-vest, au fost descoperite materiale romane. În şanţul de apărare interior, au fost descoperite fragmente de capiteluri de colană, 50 de monumente epigrafice şi sculpturale. Piesele au fost probabil utilizate ca material pentru refacerea zidului de incintă.
În iulie 1975 a fost investigată exclusiv aşezarea civilă, fiind identificate resturi de locuinţe din lemn, o fântână, ceramică romană (atelierele de la Cristeşti), fragmentele de ţigle şi cărămizi sunt puţin numeroase. Au fost descoperite şi vase modelate cu mâna cu decor alveolar, dovadă a continuităţii dacice. În 1984 s-a descoperit un atelier de olărit, în aşezarea civilă.
În faţa atelierului s-a descoperit o parte din drumul de acces la castru. Drumul are lîţimea de 2,50 m şi este acoperit cu un strat subţire de prundiş, iar la margine, din loc în loc, se află bolovani mari. Săpăturile din castrul de la Brâncoveneşti au pus în lumină numeroase stele funerare, cu inscripţii, monede care datează de la Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Commodus, Septimiu Severus, Caracalla, Iulia Domna, Gordian III, Filip Arabul.
MS-I-m-B-15351.02 
Aşezare civilă  Epoca romană (sec. II - III) romană Au fost descoperite locuinţe de suprafaţă, de la care s-au păstrat doar amprentele în lutul galben de la gropile de pari şi de la pereţii din chirpici. Resturile de cărămizi şi ţigle sunt foarte rare, dovadă că acestea nu au fost utilizate la construcţia locuinţelor din aşezare. Materialul folosit era piatra de râu, lutul şi lemnul aflate din belşug în apropiere. Într-una dintre locuinţe a apărut un cuptor din lut din care s-a păstrat doar amprenta de lut ars de la bază. Nu s-a identificat o regulă de dispunere a locuinţelor, de aceea planimetria aşezării este încă incertă. Materialul descoperit este bogat, format mai ales din fragmente ceramice romane de toate tipurile, unelte meşteşugăreşti, obiecte de uz casnic din fier şi elemente din fier de la construcţii. Monedele sunt rare şi slab conservate. Au fost descoperite mai multe fibule şi aplici din bronz, care au întregit colecţia muzeului cu încă câteva piese.  
Aşezare  Neolitic neprecizată    
Drum  Epoca romană (sec. II - III) romană    
Necropolă  Epoca medievală      
Biserică  Epoca medievală      
Castel  Epoca medievală      
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2012
Instituţia Rol
Muzeul Judeţean Mureş instituție organizatoare
2. cercetare preventivă 2010
Nume Prenume Rol
MAN Nicoleta 1
CIOATĂ Daniel 1
Instituţia Rol
Muzeul Judeţean Mureş 1
3. 1975-1987
Nume Prenume Rol
PROTASE Dumitru
ZRINYI Andrei

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, 167 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lazăr, Valeriu, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură "Mureș", Târgu Mureș, 1995, 84-88 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1732, 39 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
5. Protase, D.; Zrinyi, A., Castrul roman și așezarea civilă de la Brâncovenești (Jud. Mureș). Săpăturile din anii 1970-1987, Marisia, XXIII-XXIV, 1994, 75-152 [Publicaţie]
6. Man, Nicoleta, 2010 [Fişă de sit]
7. Fodorean, Florin, Drumurile din Dacia Romană, Napoca Star, Cluj- Napoca, 2006, 216 [Publicaţie]