Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158421.08
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06079
Nume   Mănăstirea medievală de la Bucovăţ - Cetate
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Bucovăţ
Localitate   Bucovăţ
Punct   Cetate
Reper   Situl se află la 1,4 km SV de biserica ortodoxă din Remetea Mare, la 2,4 km NV de biserica ortodoxă din Bucovăţ, la 4,7 km E de biserica ortodoxă din Ghiroda şi la 100 m S de versantul stâng al canalului Bega.
Utilizare teren   teren arabil
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Situl este amplasat în Câmpia Timişului, subunitate a Câmpiei de Vest şi ocupă un grind aluvionar din albia majoră a râului Bega, foarte aproape de actualul curs al canalului Bega, pe un teren care se profilează cu cca 3 m faţă de arealul înconjurător. Pare foarte probabil ca latura nordică a sitului să fi fost afectată sau chiar distrusă de construirea traiectului modern al Canalului Bega şi al digului său stâng. Cota sitului (98,5 m altitudine) domină un larg areal din câmpia joasă, până la liziera actualei Păduri Bistra.
Observații   Starea de conservare a sitului se află în degradare progresivă datorită lucrărilor agricole moderne. Partea de NE a sitului (cea în care se păstrează şi un sector de cca. 15 m lungime din posibilul sistem de fortificare medieval) este acoperită cu vegetaţie arborescentă spinoasă. Latura nordică a sitului a fost afectată de construirea digului de pământ din versantul stâng al Canalului Bega.
În LMI monumentul apare ca aparţinând UAT Remetea Mare. Între timp, Bucovăţ a fost declarată comună, iar monumentul a devenit parte componentă a UAT Bucovăţ. În LMI este în continuare localizat, eronat, pe raza UAT Remetea Mare.
Stare de conservare   bună / 16.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 2 / 16.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   12.07.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă  Hallstatt        
Fortificaţie (?)  Epoca post-romană        
Mănăstire (?)  Epoca medievală timpurie        
Mănăstire (?)  Epoca medievală dezvoltată        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2008

* STAVILĂ Andrei
* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
2. cercetări arheologice de teren 2004

* ȚEICU Dumitru

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2222, poz.39 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Ţeicu, Dumitru, Studii istorice, Timișoara, 2003, 91 [Publicaţie]
6. Ţeicu, Dumitru, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Reșița, 2007, 116-117; 120 [Publicaţie]
7. Ivănoiu, Eftimie, Monografia localităţii Remetea Mare, Timişoara, 2007 [Publicaţie]
8. Creţan, Remus; Frăţilă, Vasile, Dicţionar geografico-istoric şi toponimic al judeţului Timiş, Timișoara, 2007, 329-330 [Publicaţie]
 
 
Scroll