Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101387.09
Nume   Situl arheologic de la Bucşani - Fermă
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Bucşani
Punct   Fermă
Reper   Situl se află la 3,25 est-nord-est de satul Bucşani, la aproximativ 1,5 kilometri sud de Mănăstirea Buna Vestire, la 3,9 km est de DN61, pe terasa înaltă a Ilfovăţului, în zona imediat nordică a unei ferme, la numai puţin de 70 de metri vest de actualul fir de apă.
Reper hidrografic - nume   Ilfovăţ
Reper hidrografic - tip   baltă
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Materialul arheologic majoritar - fragmente ceramice (inclusiv specia Besenstrich Keramik) - aparţine unei locuiri din epoca bronzului (cel mai probabil, timpuriu). O serie de
fragmente ceramice cu resturi vegetale în pastă şi forme specifice indică şi o locuire (e)neolitică, Boian. Celor două aşezări le pot fi atribuite şi numeroasele fragmente de chirpici arşi - care atestă existenţa unor construcţii distruse prin incendiu -, precum şi unelte de silex şi calcar, fragmentare.
În plus, unele fragmente ceramice atestă şi o prezenţă antropică medieval târzie, cel mai probabil din sec. XVII-XIX. Acestea pot fi puse în legătură cu construcţia reţinută de harta celei de-a doua ridicări topografice austriece. Suprafaţa sitului arheologic (de dispersie spaţială a materialului arheologic) are sub 0,8 ha, perimetrul său fiind de aproximativ 356 m.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2017
Suprafața sitului   0,8 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 18.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 18.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   18.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare deschisă  Eneolitic timpuriu Boian      
aşezare deschisă  Eneolitic dezvoltat Gumelniţa      
aşezare deschisă  Epoca bronzului timpuriu        
aşezare deschisă  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XIX)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2017

* HILA Tudor
* NICOLAE Cătălin
Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 58-62, 144-150, 240-244 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin; Hila, Tudor; Nicolae, Cătălin, Cercetări de suprafață în zona Bucșanilor (jud. Giurgiu). Completări ale unui repertoriu regional, Pontica, 54, Constanța, 2021, 91-116, https://www.researchgate.net/publication/357736439_Cercetari_de_suprafata_in_zona_Bucsanilor_jud_Giurgiu_Completari_ale_unui_repertoriu_regional [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll