Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.141
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-II-m-A-19691
Nume   Situl arheologic Biserica cu hramul Sfântul Ilie - Gorgani din Bucureşti
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Str. Silfidelor nr. 3-7
Reper   Situl se află pe înălţimea cunoscută sub numele de Movila Gorgani, aflată pe malul stâng al Dâmboviţei, odinioară parte din Dealul Mihai Vodă, acum între Bulevardul Regina Elisabeta şi Splaiul Independenţei, în zona Arhivelor Naţionale.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Cercetările efectuate în anii 1953 şi 1955 au dovedit că pînă în primele decenii din veacul XVII, Gorganul a rămas nelocuit, fiind acoperit de vii şi livezi, întinse pînă în malul stâng al Dîmboviţei şi expuse deselor ei inundaţii. Terenurile aflate între Gorgan şi terasa din stânga Dâmboviţei, acum ocupate de parcul Cişmigiu, au rămas mlăştinoase pînă la mijlocul veacului XIX. Aici s-a construit o biserică în secolul XVII, refăcută în secolul al XIX-lea.
Data ultimei modificări a fişei   06.06.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVII)    

Biserica a fost construită din zid la sfârşitul secolului al XVIII-lea, probabil în timpul lui Şerban Cantacuzino, fiind închinată Mânăstirii Cotroceni. În timpul domniei lui Alexandru lpsilanti (1774-1782), bisericuţa era ruinată, însă se pare că nu a fost cu totul părăsită. În urma cutremurelor de la sfîrşitul veacului XVIII şi la începutul lui XIX, zidurile primei biserici au fost dislocate şi împrăştiate pe toată suprafaţa curţii. Totuşi, chiar în cursul primului deceniu din veacul XIX, biserica, deşi grav deteriorată, mai era încă folosită parţial pentru slujbe.

 
Biserică  Epoca modernă (Sec. XIX)    


În 1813, sub Gheorghe Caragea, prima biserică a fost dărîmată şi în curtea ei, nivelată, a fost ridicată a doua biserică, care este cea actuală, având hramul prorocului Ilie Tesviteanul, de către negustorii din breasla cojocarilor şi de către alte persoane, precum ne arată pisania păstrată până acum, care a fost aşezată în noiembrie 1819, cât şi două inscripţii greceşti din 1813, aflate pe icoanele tâmplei.

 
Necropolă  Epoca medievală - epoca modernă (Sec. XVII - Sec. XIX)    

În timpul existenţei primei biserici s-au făcut în curtea ei numeroase înmormântări, din care s-au găsit în timpul săpăturilor arheologice mai multe schelete omeneşti neatinse sau deranjate şi alături de ele fragmente de vase, resturi de sicriuri şi de veşminte, cuie, bumbi, nasturi şi copci din metal, fragmente ceramice româneşti din veacul XVIII, monede turceşti şi austriece. Înmormîntările au continuat în cimitirul dimprejur şi după construcţia bisericii în secolul XIX. În mormintele din această vreme, cercetările arheologice au găsit, alături de scheletele omeneşti şi de urme de sicriuri şi veşminte, nasturi din bronz, numeroase fragmente ceramice româneşti din veacul XIX şi multe faianţe cu diferite desenuri în culori albastre, cenuşii sau castanii, aduse din străinătate în Ţara Românească, precum şi monede diverse.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2012

Muzeul Municipiului București MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheoghe
2. cercetare sistematică 1953-1955

Muzeul de Arheologie şi Istorie a Bucureştilor CANTACUZINO Gheoghe
MORINTZ Sebastian

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 597, poz. 2015 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de biserica "Sf. Ilie - Gorgani din Bucuresti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 18, Imprimeria Națională, 1916-1944, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0580-biserica-sf-ilie-gorgani-bucuresti-str-silfidelor-nr-3-7/ [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
3. Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Basilica, București, 2017, 329-331 [Publicaţie]
4. Morintz, Sebastian; Cantacuzino, Gheorghe, București. Rezultatele săpăturilor arheologice și ale cercetărilor istorice din anul 1953, Cercetări privind istoria R.P.R., I, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1953, 106-113 [Publicaţie]
 
 
Scroll